• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maszyna do pisania

  07.09.2009. 14:38
  opublikowane przez: Krzysztof Pawlaczek

  W XIX wieku biura zdominowane zostały przez urzędników. Ludzie ci siedzieli za wysokimi biurkami i z mozołem spisywali ręcznie różne dokumenty. Zamówienia, faktury, listy urzędowe i sprawozdania - wszystko to powstawało przy użyciu pióra i atramentu. Przez lata próbowano skonstruować maszynę, która uczyniłaby pracę urzędników łatwiejszą, bardziej efektywną i profesjonalną. Już w roku 1714 brytyjski inżynier, Henry Mili, otrzymał patent na maszynę do pisania. Niestety, nie zachowały się żadne rysunki tego urządzenia. Pierwszą użyteczną maszynę do pisania zaprojektował Amerykanin, Christohper Latham Sholes. W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia pracował wraz z Carlosem Gliddenem nad skonstruowaniem urządzenia, które numerowałoby automatycznie strony książek. W pewnej chwili Glidden zwrócił się do Sholesa i zapytał, dlaczego maszyna nie mogłaby również drukować tekstu książki. Sholes podchwycił pomysł i skonstruował drewniany model maszyny do pisania. Miała ona klawiaturę, czcionkę i taśmę z atramentem, a więc wszystko to, co miliony innych, późniejszych modeli.

  Amerykański przemysłowiec i wynalazca, Philo Remington, producent karabinów, dostrzegł potencjalne korzyści płynące z zastosowania tego urządzenia i kupił prawa do produkcji maszyny Sholesa. Seryjną produkcję rozpoczął w 1873 roku i w ciągu trzech lat sprzedał już tysiące egzemplarzy. Urzędników zaczęły zastępować sekretarki.

  Maszyny do pisania różnią się między sobą znacznie z uwagi na odmienne rodzaje pisma i alfabety używane na całym świecie. Większość posiada około 50 klawiszy. Chińskie maszyny mają pojedynczy klawisz i wiele wymiennych płytek, które zawierają ogółem około 3000 znaków.

  Grafika
  Źródło: http://pdphoto.org/PictureDetail.php?mat=pdef&pg=8264
  Licencja: This image is public domain.
  Autor: Jon Sullivan

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Christopher Latham Sholes (1819-1890) - amerykański dziennikarz i wynalazca. W 1872 roku otrzymał patent na pierwszą użytkową maszynę do pisania. Maszyna ta była produkowana od 1873 roku w zakładach Remingtona. Sholes stworzył układ klawiszy na maszynie do pisania znany jako QWERTY, który obecnie używany jest w klawiaturze komputerowej. Buster (z ang. booster) – rodzaj urządzenia wspomagającego, które umożliwia czasowe zwiększenie efektu działania danej maszyny. Urządzenie to jest najczęściej wykorzystywane w momencie rozruchu maszyny bądź urządzenia aby pokonać znaczne siły bezwładności. Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), zwana również paszportem maszyny, jest opracowana dla każdej maszyny lub urządzenia osobno i powinna zawierać:

  Maszynopis - tekst utrwalony na papierze za pomocą maszyny do pisania. Zazwyczaj w jednej kopii lub najwyżej w kilku przy użyciu papieru kopiującego lub kalki kopiowej. W przypadku elektronicznych maszyn do pisania (z pamięcią) kopii tych może być dużo więcej. Składopis - elektromechaniczne lub elektroniczne urządzenie do składu tekstów, stosowane jeszcze w okresie pierwszych lat rozwoju komputerów, które było rozwiązaniem pośrednim między elektrycznymi maszynami do pisania a komputerami. Jego cechami charakterystycznymi były możliwość automatycznego lub ręcznego wyrównywania wierszy oraz, w przypadku urządzenia elektronicznego, wymiana głowic z czcionkami, dzięki któremu można było zmieniać krój i wprowadzać atrybuty czcionki, jak pochylenie lub wytłuszczenie pisma.

  Diagnostyka techniczna zajmuje się oceną stanu technicznego maszyny lub urządzenia technicznego poprzez badanie własności procesów roboczych i towarzyszących pracy maszyny, a także poprzez badanie własności wytworów maszyny. Pisanie bezwzrokowe (inaczej pisanie dziesięcioma palcami lub pełnopalcowe) – system wprowadzania znaków na klawiaturze maszyny do pisania lub komputera. Pozycja poszczególnych klawiszy jest przy tym opanowywana tak, by kontrola czy sterowanie wzrokowe były zbędne.

  Klawisz – element klawiatury, rodzaj przycisku, który spełnia funkcję obsługi jakiegoś urządzenia. Zrobiony jest zwykle z tworzywa sztucznego, rzadziej z metalu. Naciśnięcie klawisza zwykle powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego lub wywołuje jakieś zdarzenie mechaniczne, jak na przykład w maszynie do pisania lub w muzycznych instrumentach klawiszowych. Stoewer – przedsiębiorstwo działające w Szczecinie w latach 1858–1945. Fabryka Stoewer produkowała rowery, maszyny do szycia i maszyny do pisania. Powstał następnie zakład produkcji samochodów - trzeci tego typu w Europie. W szczególności była to pierwsza fabryka autobusów, które zapoczątkowały przed pierwszą wojną światową komunikację dalekobieżną np.1902 Magdeburg-Ottersleben oraz Szczecin-Berlin i miejską we Wrocławiu, Lipsku i Szczecinie, a także w Londynie.

  Maszyna do pisania – urządzenie mechaniczne o napędzie ręcznym lub elektrycznym, posiadające klawisze, które naciskane powodują wydrukowanie metodą typograficzną określonych znaków na umieszczonym w maszynie podłożu drukowym (najczęściej papierze). Urządzenie może być również wspomagane modułem elektronicznym umożliwiającym zapamiętywanie wpisywanego tekstu.

  Maszyna do księgowania: Połączenie maszyny do pisania i sumatora. Umożliwia sumowanie i odejmowanie w wierszach i kolumnach. Podstawowym zastosowaniem jest księgowanie. Były sterowane całkowicie ręcznie lub automatycznie programem w tablicy programowej. Niektóre miały możliwość podłączenia dziurkarki. Zastąpiona przez automat obrachunkowy, a następnie komputer.

  Maszyna do fakturowania: Połączenie maszyny do pisania i kalkulacyjnej. Podstawowym zastosowaniem jest wystawianie faktur. Były sterowane całkowicie ręcznie lub automatycznie programem w tablicy programowej. Niektóre miały możliwość podłączenia dziurkarki. Zastąpiona przez automat obrachunkowy, a następnie komputer. IBM 601 - maszyna matematyczna produkcji koncernu IBM z roku 1931. IBM 601 odczytywała dwie liczby ośmiocyfrowe z karty dziurkowanej i dziurkowała na tej samej karcie ich iloczyn. Wykonywała także dodawanie i odejmowanie. Ponieważ nie drukowała wyników była używana jako pomocnicza dla tabulatora lub maszyny księgującej. John Presper Eckert, który otrzymał w 1933 roku jeden z egzemplarzy tej maszyny, połączył ją z tabulatorem "Typ 285" i perforatorem "Typ 016" za pomocą urządzenia pośredniczącego własnej konstrukcji, tworząc w ten sposób pierwszą maszynę, zdolną do automatycznego wykonywania złożonych obliczeń naukowych.

  Klawiatura – zestaw klawiszy (przycisków), występujący w różnych urządzeniach: komputerach, maszynach do pisania, klawiszowych instrumentach muzycznych, kalkulatorach, telefonach, tokenach. Udźwig – masa, jaka może zostać podniesiona (czasem także przemieszczona w innych płaszczyznach) przez człowieka lub maszynę. Udźwig występujący bez dodatkowego ujednoznacznienia oznacza zazwyczaj maksymalną masę, jaka może zostać podniesiona przez dane urządzenie, nie powodując przy tym uszkodzenia tego urządzenia. Na udźwig wpływ może mieć też położenie środka ciężkości podnoszonego obiektu oraz wysokość podnoszenia. Wartość udźwigu podawana jest przez producenta urządzenia.

  Tabliczka znamionowa – tabliczka (najczęściej metalowa), trwale przymocowana do maszyny, urządzenia, aparatu, środka transportu itp., zawierająca krótki jego opis i podstawowe informacje, takie jak:

  Dodano: 07.09.2009. 14:38  


  Najnowsze