• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Roboty do sprzątania ulic

  02.05.2013. 11:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Brzmi to niemal jak film z gatunku fantastyki naukowej, niemniej koncepcja robotów oczyszczających nasze ulice urzeczywistnia się i wydaje się, że to światowa premiera.

  DUSTBOT (Zsieciowane i współpracujące roboty do oczyszczania miasta) to oryginalny pomysł wykorzystania robotów w częściowo nieustrukturyzowanym otoczeniu (takim jak skwery, ulice czy parki) do zamiatania śmieci i usuwania nieczystości. Na zamówienie mogą one odbierać niewielkie ilości odpadów domowych spod drzwi.

  Co roku w Europie powstaje ponad 250 mln ton odpadów, a pomysł wykorzystania do tej pracy robotów nie jest wcale taki szalony. Może pomóc UE w realizacji nowych inicjatyw zapobiegania powstawaniu odpadów, aby zmniejszyć ogólne oddziaływanie na środowisko.

  Co więcej może położyć kres rodzinnym sprzeczkom o wynoszenie śmieci, gdyż roboty można przywołać o dowolnej porze dnia pod dom za pomocą telefonu komórkowego.

  Koncepcja DUSTBOT została opracowana przez Laboratorium CRIM przy Scuola Superiore Sant'Anna w Pizie, Włochy, pod kierownictwem profesora Paolo Dario. Naukowiec jest przekonany, że roboty mogą oznaczać koniec określonych terminów odbioru śmieci i poprawić gospodarkę odpadami, gdyż zostały zaprojektowane do pracy w zatłoczonych obszarach miejskich, gdzie śmieciarki z trudem są w stanie manewrować.

  Robot mierzy 1,5 metra, waży 70 kilogramów i może unieść 80 litrów lub 30 kilogramów. Porusza się w tempie jednego metra na sekundę, a akumulator zapewnia 16 kilometrów niezależności. Pracuje na bazie wprowadzonych uprzednio informacji o otoczeniu takich jak mapy obszaru. Informacje znajdują się w systemie pokładowym i zewnętrznym systemie czujników (platforma inteligencji otoczenia). Roboty poruszają się na ustawianym poziomie niezależności w celu wykonania swoich zadań. Są również wyposażone w skaner laserowy i czujniki ultradźwiękowe umożliwiające omijanie przeszkód.

  Zaprojektowano i opracowano dwa rodzaje robotów. Robot czyszczący DustClean wyposażony został w narzędzia czyszczące, wiele czujników i elektroniczny nos do monitorowania zanieczyszczeń atmosferycznych, który dostarcza informacji o jakości środowiska. Kolejny, to przyjazny dla mieszkańców robot odbierający śmieci nazwany DustCart ze względu na wózek do transportu i wywozu worków na śmieci. Jest wyposażony w interfejs użytkownika, który ma dostarczać wyselekcjonowanych informacji o jakości powietrza i gospodarce odpadami.
  Niemniej największą zaletą robotów jest ich wielkość - potrafią poruszać się po wąskich ulicach i alejkach, w które nie są w stanie wjechać pojazdy do odbioru i wywozu śmieci.

  W projekcie DUSTBOT, dofinansowanym na kwotę niemal 2 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Szóstego programu ramowego (6PR), wzięło udział dziewięciu partnerów z pięciu krajów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Robot mobilny to taki robot, który może dowolnie zmieniać swoje położenie w przestrzeni. Roboty tego rodzaju mogą pływać, latać lub jeździć. Roboty mobilne mogą być robotami autonomicznymi tzn. takimi których prawie nic nie ogranicza np. przewody sterujące bądź zasilające (a jedyne ograniczenia to np. ściany lub przestrzeń w jakiej się znajdują itp.). Poniższe informacje dotyczą robotów poruszających się po ziemi. Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny. Śmieciarka - należący do grupy pojazdów komunalnych samochód specjalny zbudowany zazwyczaj na podwoziu samochodu ciężarowego. Przystosowany jest do zbiórki odpadów komunalnych i wywozu ich na miejsce składowania (wysypisko śmieci) lub utylizacji. Cechą charakterystyczną śmieciarki jest urządzenie załadunkowe umożliwiające wysypywanie odpadów do skrzyni ładunkowej bezpośrednio z pojemników dostosowanych do tego urządzenia oraz zgniatarka bez której pojemność pojazdu byłaby mniejsza..

  Roboty medyczne – stanowią grupę robotów wspomagających procedury medyczne. Grupę tę stanowią w większości telemanipulatory, które wykorzystują działanie lekarza po jednej stronie i efektora po drugiej stronie. Zadaniem lekarza jest sterowanie ruchami robota oraz decydowanie o zadaniach do wykonania. Efektor z kolei, jak wynika z nazwy, ma za zadanie wykonywanie zadanych mu poleceń z nieosiągalną dla człowieka precyzją. Natomiast manipulatory rehabilitacyjne mogą być sterowane m.in. ruchami głowy, brody, gałki ocznej. Roboty medyczne stosowane są także do obsługi pacjentów oraz osób niepełnosprawnych pomagając w takich zadaniach jak np. przemieszczanie się, czy spożywanie posiłków. Spalarnia śmieci na Wilczaku - dawny zakład spalania śmieci, ważne ogniwo w systemie gospodarowania odpadami w mieście przed II wojną światową. Zlokalizowany w Poznaniu, na Wilczaku (ul. Wilczak).

  RoboCup – międzynarodowe zawody robotów odbywające się od 1997. Celem zawodów jest tworzenie autonomicznie działających robotów, z zamiarem promocji badań naukowych w zakresie sztucznej inteligencji i robotyki. Nazwa RoboCup jest skrótem od Robot Soccer World Cup. Planowanie trasy dotyczy robotów mobilnych, opisuje sposoby na szukanie trasy od punktu startowego do punktu końcowego i podzielone jest na dwa odrębne działy. W pierwszym dziale znajduje się wiele rozwiązań dla jednej klasy robotów mobilnych (robotów holonomicznych), w drugim dziale niewiele rozwiązań dla pozostałych klas.

  Miejsce gromadzenia odpadów stałych – wydzielona powierzchnia lub pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do ustawienia odpowiednich pojemników służących czasowemu gromadzeniu odpadów stałych i ich odbioru, w celu ich przewiezienia do zakładu segregacji lub na wysypisko śmieci. Dzieci śmieci – polski film fabularny z 1986, w reżyserii Macieja Dejczera i z jego scenariuszem. Film ten należy do cyklu Kronika wypadków.

  Bajki robotów – zbiór groteskowo-baśniowych opowiadań Stanisława Lema wydany po raz pierwszy nakładem Wydawnictwa Literackiego w roku 1964. Utwory zostały napisane w konwencji baśni ludowej i osadzone w świecie futurystyczno-kosmicznej technologii, w którym bohaterami i narratorami są roboty.

  ROS (Robot Operating System) – platforma programistyczna do tworzenia oprogramowania sterowania robotów. Jest zbiorem wielu bibliotek pozwalających na sterowanie, symulację pracy robota.

  Robot równoległy – robot, którego człony tworzą zamknięty łańcuch kinematyczny. Zwykle są to roboty roboty trój- lub sześcioczłonowe, zwane odpowiednio tripodami oraz hexapodami. Istnieją też modele złożone z czterech członów. Droid – w fikcyjnym świecie Gwiezdnych wojen to określenie większości bardziej skomplikowanych robotów, w tym androidów - zazwyczaj wyposażonych w pewien poziom sztucznej inteligencji.

  Iteracyjny najbliższy punkt (ang. Iterative Closest Point) – algorytm stosowany w celu zminimalizowania różnicy między dwoma chmurami punktów. ICP jest powszechnie stosowany do rekonstrukcji trójwymiarowego otoczenia na podstawie serii trójwymiarowych skanów otoczenia. Stosowany jest w architekturze łączenia kolejnych skanów budynków, celem utworzenia ich pełnego modelu 3D. W lokalizacji robotów, zwłaszcza do aktywnego planowania trasy (zazwyczaj tam gdzie odometria jest niewiarygodna ze względu na śliski teren) itp.

  Dodano: 02.05.2013. 11:49  


  Najnowsze