• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archiwa / 2012

  Grudzień, 2012
  · Nowe systemy modelowe łączenia ewolucji z ekologią, Heidelberg, Niemcy (Wydarzenia)
  · Farmakogenomika onkologiczna i terapie ukierunkowane, Cambridge, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Popularna w całej Europie medycyna komplementarna (Medycyna)
  · Gwiazdy ujawniają swój wiek (Ścisłe)
  · Kryminologia krytyczna w zmieniającym się świecie - tradycja i innowacyjność, Oslo, Norwegia (Wydarzenia)
  · Geografia - łączenie tradycji z przyszłością, Brugia, Belgia (Wydarzenia)
  · Naukowcy odkryli komórki u podłoża raka podstawnokomórkowego skóry (Medycyna)
  · Senescencja komórek w nowotworach i starzeniu się, Cambridge, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Zobaczyć by uwierzyć - obrazowanie procesów życiowych, Heidelberg, Niemcy (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków Pilotażowy konkurs na katedry ERA 2013 (Wydarzenia)
  · Największe randomizowane badania europejskie potwierdzają nieskuteczność antybiotyków w leczeniu kaszlu (Medycyna)
  · 71. międzynarodowa konferencja nt. mechanizacji rolnictwa, Hanower, Niemcy (Wydarzenia)
  · Chromatyna, replikacja i stabilność chromosomowa 2013, Kopenhaga, Dania (Wydarzenia)
  · Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. zastosowania informatyki do danych o mobilności ludzi, Mediolan, Włochy (Wydarzenia)
  · Naukowcy analizują dietę europejską (Medycyna)
  · Szybkie wdrożenie przemysłowe zrównoważonych technologii energetycznych, Stuttgart, Niemcy (Wydarzenia)
  · Europejska konferencja nt. zrównoważenia, energii i środowiska, Brighton, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Robotyka społeczna i jej zrównoważenie, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Konferencja nt. roli TIK w zrównoważeniu, Zurych, Szwajcaria (Wydarzenia)
  · Konferencja zamykająca projekt PEBS - Długofalowa wydajność systemu zapór inżynieryjnych, Hanower, Niemcy (Wydarzenia)
  · Włamywanie się do mózgu, Londyn, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Ósma konferencja europejska nt. badań w programie Euratom i szkoleń z systemów reaktorów, Wilno, Litwa (Wydarzenia)
  · Ósma konferencja Komisji Europejskiej nt. zarządzania odpadami radioaktywnymi, Wilno, Litwa (Wydarzenia)
  · Sprawna i skoncentrowana na użytkowniku integracja projektowa - co leży u podstaw i co szykuje przyszłość, York, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Geograficzna interakcja człowiek - komputer, Paryż, Francja (Wydarzenia)
  · Siódme warsztaty nt. kryptografii formalnej i obliczeniowej, Paryż, Francja (Wydarzenia)
  · Międzynarodowa konferencja nt. fotoniki, optyki i technologii laserowej, Barcelona, Hiszpania (Wydarzenia)
  · Czwarta międzynarodowa konferencja nt. technicznych i prawnych aspektów e-społeczeństwa, Nicea, Francja (Wydarzenia)
  · Druga międzynarodowa konferencja nt. wody i społeczeństwa, New Forest, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Geoinformatyka na rzecz transformacji miast, Ostrawa, Czechy (Wydarzenia)
  · Dni zrównoważonej energii na świecie, Wels, Austria (Wydarzenia)
  · Ewolucja genomu roślin 2013, Amsterdam, Holandia (Wydarzenia)
  · Trzecia międzynarodowa konferencja nt. innowacji środowiskowych i przemysłowych, Kopenhaga, Dania (Wydarzenia)
  · Szósta międzynarodowa konferencja nt. interakcji człowiek-system, Gdańsk, Polska (Wydarzenia)
  · Niskoemisyjna hodowla i produkcja żywności, Gloucestershire, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Strategia w grach wojennych - zastosowanie zasad zaangażowania XXI w. do budowania motywacji, Londyn, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  Listopad, 2012
  · Druga międzynarodowa konferencja nt. innowacji w edukacji i zarzadzaniu, Rzym, Włochy (Wydarzenia)
  · GMO - Towarzystwo Młodych Naukowców - wykład Genetycznie modyfikowane rośliny- fakty i mity biotechnologii 05.12.2012 / Sosnowiec (Wydarzenia)
  · Analiza ilościowa rozmiaru ziarna, York, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · 33. konferencja nt. statystyki stosowanej w Irlandii, Clane, Irlandia (Wydarzenia)
  · Chemia cyklu paliwa jądrowego, Paryż, Francja (Wydarzenia)
  · Blizna, która wiąże, Londyn, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Siódma międzynarodowa konferencja nt. efektywności energetycznej artykułów gospodarstwa domowego i oświetlenia, Coimbra, Portugalia (Wydarzenia)
  · Poszerzony człowiek '13, Stuttgart, Niemcy (Wydarzenia)
  · 37. międzynarodowe sympozjum nt. zapobiegania ryzykom zawodowym w rolnictwie, Monachium, Niemcy (Wydarzenia)
  · Drugie międzynarodowe warsztaty letnie nt. systemów optymalizacji i wspomagania procesów decyzyjnych w łańcuchach dostaw, Portalegre, Portugalia (Wydarzenia)
  · Uczenie się przez całe życie warunkiem stałej szansy na znalezienie pracy - temat badań naukowych (Ogólne)
  · Praktyczne szkolenie z chemii jądrowej, Praga, Czechy (Wydarzenia)
  · Nagroda za innowacyjność EARTO 2012, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Finlandia zamierza do 2050 r. zredukować emisje gazów cieplarnianych o 80% (Ścisłe)
  · Koktajl bakterii, który likwiduje infekcję (Medycyna)
  · SDR-WInnComm-Europe 2013, Aachen, Niemcy (Wydarzenia)
  · Międzynarodowa konferencja i sympozjum satelitarne COURAGE w Europie, Mediolan, Włochy (Wydarzenia)
  · Podglądanie superburzy na Saturnie (Ścisłe)
  · 13. międzynarodowa konferencja nt. telekomunikacji ITS, Tampere, Finlandia (Wydarzenia)
  · Irlandzkie tweety osiągnęły przestrzeń kosmiczną (Techniczne)
  · Piąte międzynarodowe warsztaty nt. metadanych i semantyki w sektorze rolnictwa, żywności i środowiska, Kadyks, Hiszpania (Wydarzenia)
  · Genetyka, epigenetyka a choroby, Londyn, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Postępy w modelowaniu, kontroli i optymalizacji procesów przetwórstwa spożywczego, Montpellier, Francja (Wydarzenia)
  · Co się dzieje wewnątrz wulkanów?, Londyn, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Dzień informacji EUJO-LIMMs, Lozanna, Szwajcaria (Wydarzenia)
  · Biomolekuły i nanostruktury 4, Pułtusk, Polska (Wydarzenia)
  · Otwarcie pierwszego Międzynarodowego Centrum Diagnostyki w Europie (Medycyna)
  · Pierwsze otwarte forum międzynarodowe nt. technologii mobilnych na rzecz inkluzji społecznej, Barcelona, Hiszpania (Wydarzenia)
  · 21. europejska konferencja nt. biomasy i wystawa, Kopenhaga, Dania (Wydarzenia)
  · VISION - wizualizacja, symulacja i technologie obliczeń wizualnych, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Podziemne synergie z fizyką astrocząstek - interdyscyplinarne badania w znajdujących się głęboko pod ziemią obiektach naukowych na świecie, Du (Wydarzenia)
  · 11. międzynarodowy kongres nt. terapii farmakologicznej w zakażeniu HIV, Glasgow, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Piąta międzynarodowa konferencja nt. zrównoważonego budownictwa i projektowania, Gandawa, Belgia (Wydarzenia)
  · Geografia - łączenie tradycji z przyszłością, Brugia, Belgia (Wydarzenia)
  · Dziewiąta międzynarodowa konferencja IMA nt. matematyki w przetwarzaniu sygnałów, Birmingham, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · 17. międzynarodowe sympozjum Argospine, Paryż, Francja (Wydarzenia)
  · Piąta międzynarodowa konferencja nt. bezpieczeństwa i inżynierii bezpieczeństwa, Rzym, Włochy (Wydarzenia)
  · Nieustraszeni pogromcy nowotworów, czyli jak pokonać niepokonanego - 06.11.2012, Sosnowiec (wykład inauguracyjny Towarzystwa Młodych Naukowców ) (Wydarzenia)
  Październik, 2012
  · Unijni naukowcy opracowali zaawansowany test na wykrywanie HIV (Medycyna)