• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archiwa / 2012 / December

  Grudzień, 2012
  · Nowe systemy modelowe łączenia ewolucji z ekologią, Heidelberg, Niemcy (Wydarzenia)
  · Farmakogenomika onkologiczna i terapie ukierunkowane, Cambridge, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Popularna w całej Europie medycyna komplementarna (Medycyna)
  · Gwiazdy ujawniają swój wiek (Ścisłe)
  · Kryminologia krytyczna w zmieniającym się świecie - tradycja i innowacyjność, Oslo, Norwegia (Wydarzenia)
  · Geografia - łączenie tradycji z przyszłością, Brugia, Belgia (Wydarzenia)
  · Naukowcy odkryli komórki u podłoża raka podstawnokomórkowego skóry (Medycyna)
  · Senescencja komórek w nowotworach i starzeniu się, Cambridge, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Zobaczyć by uwierzyć - obrazowanie procesów życiowych, Heidelberg, Niemcy (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków Pilotażowy konkurs na katedry ERA 2013 (Wydarzenia)
  · Największe randomizowane badania europejskie potwierdzają nieskuteczność antybiotyków w leczeniu kaszlu (Medycyna)
  · 71. międzynarodowa konferencja nt. mechanizacji rolnictwa, Hanower, Niemcy (Wydarzenia)
  · Chromatyna, replikacja i stabilność chromosomowa 2013, Kopenhaga, Dania (Wydarzenia)
  · Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. zastosowania informatyki do danych o mobilności ludzi, Mediolan, Włochy (Wydarzenia)
  · Naukowcy analizują dietę europejską (Medycyna)
  · Szybkie wdrożenie przemysłowe zrównoważonych technologii energetycznych, Stuttgart, Niemcy (Wydarzenia)
  · Europejska konferencja nt. zrównoważenia, energii i środowiska, Brighton, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Robotyka społeczna i jej zrównoważenie, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Konferencja nt. roli TIK w zrównoważeniu, Zurych, Szwajcaria (Wydarzenia)
  · Konferencja zamykająca projekt PEBS - Długofalowa wydajność systemu zapór inżynieryjnych, Hanower, Niemcy (Wydarzenia)
  · Włamywanie się do mózgu, Londyn, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Ósma konferencja europejska nt. badań w programie Euratom i szkoleń z systemów reaktorów, Wilno, Litwa (Wydarzenia)
  · Ósma konferencja Komisji Europejskiej nt. zarządzania odpadami radioaktywnymi, Wilno, Litwa (Wydarzenia)
  · Sprawna i skoncentrowana na użytkowniku integracja projektowa - co leży u podstaw i co szykuje przyszłość, York, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Geograficzna interakcja człowiek - komputer, Paryż, Francja (Wydarzenia)
  · Siódme warsztaty nt. kryptografii formalnej i obliczeniowej, Paryż, Francja (Wydarzenia)
  · Międzynarodowa konferencja nt. fotoniki, optyki i technologii laserowej, Barcelona, Hiszpania (Wydarzenia)
  · Czwarta międzynarodowa konferencja nt. technicznych i prawnych aspektów e-społeczeństwa, Nicea, Francja (Wydarzenia)
  · Druga międzynarodowa konferencja nt. wody i społeczeństwa, New Forest, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Geoinformatyka na rzecz transformacji miast, Ostrawa, Czechy (Wydarzenia)
  · Dni zrównoważonej energii na świecie, Wels, Austria (Wydarzenia)
  · Ewolucja genomu roślin 2013, Amsterdam, Holandia (Wydarzenia)
  · Trzecia międzynarodowa konferencja nt. innowacji środowiskowych i przemysłowych, Kopenhaga, Dania (Wydarzenia)
  · Szósta międzynarodowa konferencja nt. interakcji człowiek-system, Gdańsk, Polska (Wydarzenia)
  · Niskoemisyjna hodowla i produkcja żywności, Gloucestershire, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Strategia w grach wojennych - zastosowanie zasad zaangażowania XXI w. do budowania motywacji, Londyn, Wlk. Brytania (Wydarzenia)