• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archiwa / 2012 / August

  Sierpień, 2012
  · Badania wskazują, że szopy pracze roznoszą w Europie niebezpieczne choroby (Medycyna)
  · Polowanie na lateks przekłada się na kluczowe wyniki w Europie (Społeczeństwo)
  · Elektronika staje się ekologiczna 2012, Berlin, Niemcy (Wydarzenia)
  · Stosowane, cząstkowe równania różniczkowe w fizyce, biologii i naukach społecznych - perspektywy klasyczne i nowoczesne, Bellaterra, Hiszpania (Wydarzenia)
  · Gospodarka leśna w zmieniającym się świecie (Przyroda)
  · Ekstrakt zielonej herbaty - nowa, potężna broń w arsenale leczenia nowotworów? (Medycyna)
  · Nowy projekt UE ma udoskonalić diagnostykę zapalenia płuc (Medycyna)
  · Naukowcy rozwikłali zagadkę miozyny-aktyny (Przyroda)
  · Siódma konferencja europejska nt. inwazji biologicznych (NEOBIOTA 2012), Pontevedra, Hiszpania (Wydarzenia)
  · Trzecia międzynarodowa konferencja nt. fizyki procesów przybrzeżnych, gospodarki i inżynierii, Gran Canaria, Hiszpania (Wydarzenia)
  · Zdrowa równowaga nutrientów to zdrowe rafy (Przyroda)
  · Nanonauka i nanotechnologia 2012, Rzym, Włochy (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków pt. Bilateralna koordynacja umacniania i rozwijania partnerstw N+T - działanie BILAT (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania wniosków pt. Podnoszenie poziomu świadomości w zakresie programu Horyzont 2020 w krajach trzecich (INCO-H2020) (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania wniosków IMI 2009 ogłoszone (Ogólne)
  · Naukowcy odkrywają geograficzny klucz do MRSA (Medycyna)
  · Dieta śródziemnomorska bogata w oliwę z oliwek może chronić kości (Medycyna)
  · Genomika i modele szczurów, Cambridge, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków w zakresie biregionalnej koordynacji współpracy N+T (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania wniosków w zakresie współpracy międzynarodowej w ramach schematu ERA-NET / ERA-NET plus (Ogólne)
  · Detektywi DNA wyśledzili przyczynę zaburzeń układu nerwowego (Medycyna)
  · Naukowcy kierują uwagę na energię morską (Przyroda)
  · Szóste międzynarodowe spotkanie poświęcone elektronice molekularnej, Grenoble, Francja (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków o nagrody za innowacyjność w administracji publicznej (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania wniosków o nagrodę UE dla Innowatorek 2014 (Ogólne)
  · Międzynarodowa konferencja nt. uniwersytetów dla dzieci, różne miejscowości (Wydarzenia)
  · Produkty pochodzące z rynku wtórnego są tańsze, ale wyniszczają środowisko. (Przyroda)
  · Lepsza jakość powietrza w portach dzięki unijnym strategiom (Przyroda)
  · Szósta międzynarodowa konferencja nt. podmywania i erozji, Paryż, Francja (Wydarzenia)
  · Czwarty kongres bałtycki nt. osteoporozy (BCO 2012), Wilno, Litwa (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do wsparcia budowy platformy Interesariuszy ERA (Ogólne)
  · Odkrywanie wewnętrznych rytmów wici (Przyroda)
  · Szósta europejska konferencja nt. gospodarki ściekami, Manchester, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Zaproszenie pt. Wspieranie transnarodowych sieci inkubatorów dla innowacji społecznych (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania wniosków w zakresie rozszczepienia jądrowego, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem (Ogólne)
  · Pierwsza międzynarodowa konferencja nt. zrównoważonych i adaptacyjnych struktur miejskich, Londyn, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Konferencja macrotheme nt. technologii i nauki, Paryż, Francja (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków pt. Nauka w społeczeństwie (Ogólne)
  · Perspektywy kosmologii fundamentalnej, Sztokholm, Szwecja (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków o granty integracyjne na rzecz rozwoju kariery (CIG) (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania wniosków na badania na rzecz MŚP (Ogólne)
  · Czwarta konferencja nt. dynamiki genomu w neuronauce - niestabilność genomu w starzeniu się i chorobach mózgu, Oslo, Norwegia (Wydarzenia)
  · Szósty międzynarodowy kongres nt. biokatalizy, Hamburg, Niemcy (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków o międzynarodowe stypendia wyjazdowe na rzecz rozwoju kariery (IOF) (Ogólne)
  · Dwunaste międzynarodowe forum nt. zaburzeń afektywnych i lękowych, Barcelona, Hiszpania (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków o wewnątrzeuropejskie stypendia na rzecz rozwoju kariery (IEF) (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie dla e-infrastruktur opartych na TIK (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania wniosków do programu współpracy między UE a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia oraz młodzieży (Ogólne)
  · Międzynarodowe targi lotnictwa i kosmonautyki ILA, Berlin, Niemcy (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków w ramach międzynarodowego programu wymiany personelu naukowego (IRSES) (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania wniosków o stypendia międzynarodowe dla przyjeżdżających naukowców (IIF) (Ogólne)
  · Przetarg: Monitorowanie zastosowania protokołu IPv6 (Ogólne)
  · Europejscy naukowcy przedstawiają projekt komórki minimalnej (Przyroda)
  · Wolny od toksyn rzepak - naukowcy opracowują bezpieczniejszą paszę (Przyroda)
  · Czwarta międzynarodowa konferencja nt. tribologii i projektowania, Kos, Grecja (Wydarzenia)
  · Drugi światowy kongres nt. kontrowersji w hematologii (COHEM), Barcelona, Hiszpania (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków pt. Współfinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych Marie Curie (COFUND) (Ogólne)
  · Projekt XTREEMOS uruchamia nowy sieciowy system operacyjny (Techniczne)
  · Nowe narzędzie do identyfikacji mutacji wywołujących nowotwory (Medycyna)
  · Dziesiąta konferencja nt. chemii koloidów, Budapeszt, Węgry (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków w zakresie badań nad bezpieczeństwem (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania wniosków pt. Sieci szkolenia początkowego Marie Curie (ITN) (Ogólne)
  · Chemizm surowych i przetworzonych orzeszków ziemnych (Ścisłe)
  · Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów przez interesariuszy INSPIRE (Ogólne)
  · Dziewiętnaste sympozjum EuroQSAR nt. projektowania ligand opartego na wiedzy (Wydarzenia)
  · Zaproszenia do składania wniosków na projekty realizowane w ramach współpracy (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania wniosków pt. Przestrzeń kosmiczna 2013 (Ogólne)
  · Konferencja INCLUD-ED, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Historyczny poranek: łazik Curiosity bezpiecznie ląduje na Marsie (Ścisłe)
  · Regulacja transportu i segregacji białek oraz ich funkcji za pomocą palmitoilacji, Oksford, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków pt. Aeronautyka i transport lotniczy - BRT - duża prędkość (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania wniosków w zakresie długofalowej innowacji w dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego (AAT) (Ogólne)
  · Badania rzucają światło na drzewo genealogiczne przeżuwaczy (Przyroda)
  · Potrzebna reforma polityki zagospodarowania gruntów, aby walczyć z emisją gazów cieplarnianych (Przyroda)
  · Wedle sardyńskich i szkockich naukowców dwujęzyczne dzieci wiodą prym w klasie (Społeczeństwo)
  · Skoordynowane z Rosją zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego (AAT) (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego (AAT) (Ogólne)
  · Bez radykalnej redukcji emisji czeka nas globalna katastrofa z powodu zanieczyszczenia powietrza (Przyroda)
  · Międzynarodowe sympozjum FoodMicro, Stambuł, Turcja (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków Zrównoważony transport naziemny (SST) (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania wniosków Transport - DG Move (Ogólne)
  · Kłopoty ze snem? Zaburzenia snu coraz większym problemem w krajach rozwijających się (Społeczeństwo)
  · Powstawanie i ewolucja planet 2012, Monachium, Niemcy (Wydarzenia)
  · Zaproszenia do składania wniosków Środowisko 2013 (Ogólne)
  · Zaproszenia do składania wniosków Środowisko 2013 - woda INNO&DEMO (Ogólne)
  · Naukowcy przestrzegają przed geoinżynierią (Przyroda)
  · Obrazy i wizualizacja - prawda i zaufanie w technologii obrazowania, Norrköping, Szwecja (Wydarzenia)
  · Zaproszenia do składania wniosków w ramach zintegrowanych programów badawczych w dziedzinie energii (Ogólne)
  · Świadomość śnienia w czasie snu? Naukowcy badają świadomych marzycieli sennych (Medycyna)
  · 13. doroczna, interdyscyplinarna konferencja naukowa: optymalizacja zdrowia w XXI w., Dublin, Irlandia (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków w zakresie energooszczędnych budynków (Ogólne)
  · Naukowcy badający grafen uzyskują zaskakujący wynik (Ścisłe)
  · Globalne ocieplenie przekształca arktyczne krzewy w las (Przyroda)
  · Druga międzynarodowa konferencja nt. inteligentnych sieci i ekologicznych systemów IT (SMARTGREENS), Aachen, Niemcy (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków pt. NMP - skoordynowane zaproszenie UE - Chiny 2013 (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania wniosków pt. NMP - CSA 2013 (Ogólne)