• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archiwa / 2013 / April

  Kwiecień, 2013
  · Ochrona bioróżnorodności na rzecz przyszłego zdrowia planety (Przyroda)
  · Zmiany klimatu a rozstrój żołądka w Europie (Medycyna)
  · Bezpieczeństwo drogowe i symulacja, Rzym, Włochy (Wydarzenia)
  · OnTheMove 2013, Graz, Austria (Wydarzenia)
  · Szeroko zakrojone badania paneuropejskie nad zakwaszeniem oceanów (Przyroda)
  · Konferencja nt. przyszłości branży oponiarskiej, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Nowotwory a metabolizm 2013, Amsterdam, Holandia (Wydarzenia)
  · Kobieta-naukowiec uhonorowana za unijne badania nad AIDS (Konkursy i nagrody)
  · Transdyscyplinarne badania nad zrównoważeniem w Europie - zagadnienia ogólne, Praga, Czechy. (Wydarzenia)
  · Spotkanie nt. nanomateriałów i nanotechnologii, Ostrawa, Czechy (Wydarzenia)
  · Nowa terapia może otworzyć drogę do zwalczania otyłości i cukrzycy (Medycyna)
  · Woda na obszarach wrażliwych i chronionych, Zagrzeb, Chorwacja (Wydarzenia)
  · 53. międzynarodowy kongres neuropsychiatryczny w Puli, Pula, Chorwacja (Wydarzenia)
  · Radykalna przemiana Internetu (Techniczne)
  · 17. nordycki kongres nt. chorób naczyniowo-mózgowych (Nordic Stroke 2013), Wilno, Litwa (Wydarzenia)
  · 14. europejska konferencja nt. zarządzania wiedzą (ECKM 2013), Kowno, Litwa (Wydarzenia)
  · Warsztaty nt. magnezu Madryt 2013, Madryt, Hiszpania (Wydarzenia)
  · Szczyt nt. przyszłych sieci i mobilności 2013, Lizbona, Portugalia (Wydarzenia)
  · Szósta międzynarodowa konferencja nt. przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego, Stambuł, Turcja (Wydarzenia)
  · Warsztaty tematyczne OpenChina-ICT nt. inteligentnych i zrównoważonych miast, Guangzhou, Chiny (Wydarzenia)
  · Stwarzanie nowych możliwości biznesowych dla MŚP w naukach biologicznych: czy jesteśmy gotowi na H2020 w ochronie zdrowia?, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · EuroNanoforum 2013, Dublin, Irlandia (Wydarzenia)
  · Forum oświecenia cyfrowego 2013, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · EURO-MŚP 2013, Dublin, Irlandia (Wydarzenia)
  · Intensyfikacja badań nad ewolucją Układu Słonecznego (Ścisłe)
  · NIEkonwencja młodych innowatorów 2013, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Animalia Stambuł 2013, Stambuł, Turcja (Wydarzenia)
  · Dziewiąte doroczne spotkanie INSME, Izmir, Turcja (Wydarzenia)
  · Dni branżowe 2013, Paryż, Francja (Wydarzenia)
  · Nowa terapia na zespół łamliwego chromosomu X (Medycyna)
  · Czwarta międzynarodowa konferencja nt. inżynierii żywności i biotechnologii (ICFEB 2013), Kopenhaga, Dania (Wydarzenia)
  · Siódma konferencja europejska nt. nauczania wspomaganego grami, Porto, Portugalia (Wydarzenia)
  · Międzynarodowa konferencja nt. motoryzacji i technologii pojazdów 2013 (AVTECH'13), Stambuł, Turcja (Wydarzenia)
  · Implant ucha środkowego - niższe koszty operacji i mniejsza trauma (Medycyna)
  · Pierwsze spotkanie iberyjskie nt. nauki o aerozolach i ich technologii (RICTA 2013), Évora, Portugal (Wydarzenia)
  · Szóste sympozjum nt. nauki o atmosferze (ATMOS 2013), Stambuł, Turcja (Wydarzenia)
  · Trzecie europejskie dni ochrony danych, Berlin, Niemcy (Wydarzenia)
  · Europejski Szczyt Gospodarczy 2013, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · 19. międzynarodowe targi oraz konferencja nt. energii i środowiska (ICCI 2013), Stambuł, Turcja (Wydarzenia)
  · Pierwszy zjazd Digital Olfaction Society, Berlin, Niemcy (Wydarzenia)
  · Bioszkło do naprawy kości (Medycyna)
  · Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód, Suwałki, Polska (Wydarzenia)
  · ImagineNano 2013, Bilbao, Hiszpania (Wydarzenia)
  · Woda w środowisku miejskim: od badań po rynek, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Druga międzynarodowa konferencja nt. bioróżnorodności i milenijnych celów rozwoju ONZ, Berlin, Niemcy (Wydarzenia)
  · IX Festiwal Nauki w Dąbrowie Górniczej zakończony! (Wydarzenia)
  · Pierwsza międzynarodowa konferencja nt. teledetekcji i geoinformacji środowiska (RSCy 2013), Pafos, Cypr (Wydarzenia)
  · Międzynarodowa konferencja nt. innowacji poprzez transfer wiedzy (InnovationKT-2013), Londonderry, Zjednoczone Królestwo (Wydarzenia)
  · 11. międzynarodowa konferencja nt. efektów powierzchniowych i mechaniki kontaktu, Siena, Włochy (Wydarzenia)
  · Interakcja woda-skała, Awinion, Francja (Wydarzenia)