• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archiwa / 2013 / May

  Maj, 2013
  · Nowa szczepionka przeciw chorobie Alzheimera rozbudza nadzieje (Medycyna)
  · Skracanie czasu między badaniami medycznymi a terapią (Medycyna)
  · Doroczna konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Geriatrycznej 2013, Kopenhaga, Dania (Wydarzenia)
  · Europejskie forum MedTech 2013, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Trwają szeroko zakrojone testy kliniczne leków na chorobę Alzheimera (Medycyna)
  · AEBIOM - europejska konferencja nt. bioenergii 2013, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Warsztaty letnie BioBusiness, Amsterdam, Holandia (Wydarzenia)
  · Nauka obmyśla sposoby recyklingu muszli skorupiaków (Przyroda)
  · Szósty szczyt nt. białka 2013, Rotterdam, Holandia (Wydarzenia)
  · Ósmy międzynarodowy kongres nt. otępienia naczyniopochodnego i Pierwsze europejskie spotkanie nt. zaburzenia funkcji poznawczych, Ateny, Grecja (Wydarzenia)
  · Reorganizacja nauczania przedmiotów ścisłych w Europie (Społeczeństwo)
  · 12. doroczne forum produkcji biologicznej, Düsseldorf, Niemcy (Wydarzenia)
  · Światowa konferencja nt. medycyny regeneracyjnej, Lipsk, Niemcy (Wydarzenia)
  · Słynna Biologia Campbella po Polsku! (Doniesienia wydawnicze)
  · Postępy badań unijnych we wczesnym wykrywaniu nowotworów (Medycyna)
  · W perspektywie długofalowej - warsztaty strategicznego rozwoju osobistego dla menedżerów ds. nauk przyrodniczych w MŚP, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Konferencja PEGNet 2013: jak kształtować środowiskowo i społecznie zrównoważone gospodarki w krajach rozwijających się - rozwiązania globalne (Wydarzenia)
  · Powszechne postrzeganie płci w kontekście nauki pod znakiem zapytania (Społeczeństwo)
  · Kurs wprowadzający nt. urządzeń medycznych, Londyn, Zjednoczone Królestwo (Wydarzenia)
  · Międzynarodowy kongres nt. materiałów i energii odnawialnej, Ateny, Grecja (Wydarzenia)
  · Cardiotechnix 2013, Algarve, Portugalia (Wydarzenia)
  · 43. doroczne spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Psychoneuroendokrynologicznego, Lejda, Holandia (Wydarzenia)
  · Nowe podejście ma poprawić integrację danych obserwacyjnych Ziemi (Ogólne)
  · Badania naukowe w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe - perspektywy na Horyzont 2020 i dalej, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Międzynarodowa konferencja nt. energetyki jądrowej i środowiskowych przyczyn niepełnosprawności, Tallin, Estonia (Wydarzenia)
  · Szczyt nt. outsourcingu i zaopatrzenia farmaceutycznego 2013, Berlin, Niemcy (Wydarzenia)
  · Międzynarodowa konferencja nt. nauk obliczeniowych, Barcelona, Hiszpania (Wydarzenia)
  · 24. irlandzka konferencja nt. sygnałów i systemów, Letterkenny, Irlandia (Wydarzenia)
  · Masowe badania zacieśniają krąg wokół markerów ryzyka nowotworów (Medycyna)
  · Międzynarodowa konferencja nt. postępów w inżynierii mechanicznej i robotyce, Zurych, Szwajcaria (Wydarzenia)
  · Międzynarodowe sympozjum nt. nauczania przedmiotów ścisłych, Helsinki, Finlandia (Wydarzenia)
  · Odwiedziny w szpitalu zyskują nowy wymiar dzięki robotom terapeutycznym (Medycyna)
  · Piąta międzynarodowa konferencja nt. misji i technologii lotów statkami kosmicznymi w szyku, Monachium, Niemcy (Wydarzenia)
  · Międzynarodowa konferencja nt. inżynierii tkankowej, Leiria, Portugalia (Wydarzenia)
  · Przełamywanie bariery krew-mózg (Medycyna)
  · Czwarty światowy kongres nt. ADHD, Mediolan, Włochy (Wydarzenia)
  · 20. międzynarodowa konferencja nt. właściwości elektronicznych układów dwuwymiarowych (EP2DS-20), Wrocław, Polska (Wydarzenia)
  · Wyprawa do programowalnego miasta (Techniczne)
  · Konferencja nt. magazynowania zrównoważonej energii w budynkach, Dublin, Irlandia (Wydarzenia)
  · Kongres nt. światowych badań i innowacji - pionierzy opieki zdrowotnej, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Wspólne reagowanie na rzecz bezpieczeństwa jądrowego (Ścisłe)
  · Pogłębianie wiedzy o ekosystemach oceanów (Przyroda)
  · Globalne wyzwania przed PPP - przekrojowe rozwiązania sektorowe i dyscyplinarne?, Antwerpia, Belgia (Wydarzenia)
  · 12. sympozjum nt. genetyki i ekologii bakterii (BAGECO 12), Ljubljana, Słowenia (Wydarzenia)
  · Co pomaga dziecku uzyskiwać lepsze wyniki w nauce? (Społeczeństwo)
  · Ocena wpływu zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach na Europejczyków (Przyroda)
  · Piąte międzynarodowe warsztaty nt. patentów i ich powiązania z B+R oraz innowacjami, Sewilla, Hiszpania (Wydarzenia)
  · Eko-elektronika 2013, Budapeszt, Węgry (Wydarzenia)
  · Wpływ mózgu na nasze zachowania żywieniowe (Medycyna)
  · Projekty ERBN nt. odkrywania tajemnic ludzkiego mózgu (Medycyna)
  · Europejskie badania nad mózgiem - sukcesy i kolejne wyzwania, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Zdrowy mózg, zdrowa Europa - nowy horyzont w badaniach nad mózgiem i w opiece zdrowotnej, Dublin, Irlandia (Wydarzenia)
  · Niedobory snu - naukowcy analizują powody (Medycyna)
  · Wykrywanie tsunami zanim się pojawi (Przyroda)
  · Siódma konferencja EPSO, Porto Heli, Grecja (Wydarzenia)
  · Europejska konferencja nt. mikroelektroniki i opakowań, Grenoble, Francja (Wydarzenia)
  · Roboty do sprzątania ulic (Wynalazki)
  · Wydarzenie zamykające PROsumer.NET - prezentacja najważniejszych innowacji w europejskich dobrach konsumpcyjnych, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)