• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cenny dokument z 1939 roku

  30.10.2009. 16:00
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  29 pażdziernika 2009 Muzeum Wojska Polskiego zaprosiło konserwatorki z Biblioteki Narodowej, panie Joannę Waźyńską z ZKZB i Donatę Rams z Z-LKZB do uczestniczenia w prezentacji przedstawicielom mediów nowego, unikalnego nabytku ...

  więcej na ten temat możesz dowiedzieć się tutaj

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Amerykańskie Centrum Źródeł Informacji w Warszawie (American Information Resource Center Warsaw) − wyspecjalizowana placówka Departamentu Stanu USA w Warszawie, zapewniająca szybki dostęp do informacji źródłowych dotyczących tematyki amerykańskiej, oferując je przedstawicielom polskiego rządu, mediów, organizacji pozarządowych i wyższych uczelni. Powstało w 1999 z wchodzącej wcześniej w skład Ambasady Biblioteki Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych (U.S. Information Agency - USIA). Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej – oddział Muzeum Wojska Polskiego, mieszczący się w Forcie IX Czerniaków w Warszawie przy ul. Powsińskiej 13, w dzielnicy Mokotów na Sadybie. Od 22 stycznia 2009 ekspozycja muzeum wewnątrz zabudowań jest nieczynna z uwagi na fatalny stan techniczny fortu, jednak ekspozycja plenerowa funkcjonuje normalnie. Pułk Łączności MON – jednostka operacyjna wojsk łączności podległa Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego. Powstała 8 sierpnia 1949 roku na bazie 1 Samodzielnego Batalionu Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej.

  Jerzy Róziewicz (ur. 4 stycznia 1939 w Osinach k. Grójca, zm. 10 marca 2009 w Konstancinie) – historyk, historyk nauki i bibliotekoznawca. Absolwent Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego (1965). Od 1959 r. pracownik Biblioteki Narodowej w Warszawie. Od 1966 r. pracownik naukowy w Zakładzie Historii Nauki i Techniki PAN. W latach 1984-1990 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Historii Nauki PAN (wówczas Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN). Bogdan Horodyski (ur. 9 maja 1904 w Opatowie zm. 24 maja 1965 w Warszawie) - historyk, bibliotekarz. Edukację rozpoczął w rodzinnym mieście, a świadectwo dojrzałości otrzymał w 1925 roku w Miejskim Gimnazjum Realnym w Radomiu. Studia wyższe ukończył na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 30 maja 1932 roku otrzymał dyplom magistra filozofii w zakresie historii. Od 1936 roku był pracownikiem i kustoszem biblioteki Ordynacji Zamoyskiej.W latach 1937-1939 był uczestnikiem seminarium doktoranckiego Oskara Haleckiego. Gotowa już praca doktorska na temat roli Ziemowita Mazowieckiego w czasie przedjagiellońskiego bezkrólewia spłonęła we wrześniu 1939 roku. W czasie okupacji współpracował też z tajnym Uniwersytetem oraz gromadził w Bibliotece Narodowej polską prasę konspiracyjną. W 1945 podjął pracę w Bibliotece Narodowej. W 1956 pełnił obowiązki dyrektora Biblioteki Narodowej (ówczesny dyrektor Władysław Bieńkowski został powołany na stanowisko ministra oświaty). W latach 1953-1960 prowadził zajęcia z bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1950 redaktor "Przeglądu bibliotecznego". Od 1957 roku aż do śmierci był przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Za wybitne zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa polskiego otrzymał: Medalem Dziesięciolecia Polski Ludowej (1954), i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1955) oraz Odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury". .

  Czesław Piątas (ur. 20 marca 1946 w Hausach w Niemczech) – polski wojskowy, generał Wojska Polskiego, wykładowca akademicki. Były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, od 2008 do 2011 sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Muzeum Katyńskie – placówka upamiętniająca zbrodnię katyńską otwarta 29 czerwca 1993 roku w Warszawie staraniem środowisk związanych z Rodzinami Katyńskimi oraz dzięki inicjatywie Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum Katyńskie jest Oddziałem Muzeum WP, biuro budowy nowej siedziby znajduje się w warszawskiej dzielnicy Żoliborz na terenie Cytadeli Warszawskiej.

  Biblioteka Naukowa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (BN SG WP) była jedną z głównych książnic resortu obrony narodowej. Zapewniała obsługę informacyjną kadry i pracowników Sztabu Generalnego WP, a także innych centralnych instytucji wojskowych. Dyskusja wikiprojektu:Sztuka współczesna: Możesz zaprosić kogoś do udziału w projekcie wpisując na jego stronie dyskusji: {{Wikiprojekt:Sztuka współczesna/Zaproszenie}}.

  Bronisław Gembarzewski (ur. 30 maja 1872 w Petersburgu, zm. 11 grudnia 1941 w Warszawie) – pułkownik saperów Wojska Polskiego, historyk wojskowości, muzealnik, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska w Warszawie.

  Pomnik Wojskowej Służby Kobiet – znajduje się w Warszawie przed gmachem Muzeum Wojska Polskiego w Alejach Jerozolimskich 3.

  Oddział Wydzielony Wojska Polskiego, występował też pod nazwą Oddział Wydzielony Wojska Polskiego mjr Hubala – jeden z pierwszych polskich oddziałów partyzanckich, działający w pełnym umundurowaniu wojskowym na Kielecczyźnie od końca września 1939 do 25 czerwca 1940 roku. Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (często występuje pod nazwą Muzeum Przypkowskich lub Muzeum Gnomoniczne im. Przypkowskich) – muzeum specjalizujące się głównie w prezentacji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych.

  Dodano: 30.10.2009. 16:00  


  Najnowsze