• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Choroby układu oddechowego u dzieci

  14.04.2010. 00:31
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Choroby układu oddechowego są najczęstszymi schorzeniami wieku dziecięcego. Dlatego umiejętność ich prawidłowego rozpoznania i leczenia jest niezbędna w codziennej pracy lekarzy wielu specjalności.


  Książka "Choroby układu oddechowego u dzieci" pod red. prof. Marka Kulusa
  w kompleksowy sposób omawia różnorodne aspekty chorób układu oddechowego u dzieci. Czytelnik znajdzie tu nie tylko dane na temat poszczególnych jednostek chorobowych, ale także wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju układu oddechowego, metod diagnostycznych oraz leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego.

  Obok częstych i szeroko omawianych w literaturze chorób, takich jak astma czy zapalenia płuc przedstawiono inne bardzo istotne, choć rzadsze schorzenia takie jak wady rozwojowe układu oddechowego, gruźlica czy śródmiąższowe płuc choroby. Rozdział omawiający odrębności badań obrazowych u dzieci oraz bogata dokumentacja radiologiczna są cennym uzupełnieniem poruszanych tematów.

  Książka przeznaczona jest dla studentów medycyny, lekarzy pediatrów, lekarzy medycyny rodzinnej oraz lekarzy specjalizujących się w chorobach płuc.

  " CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI"
  Pod redakcją: prof. Marka Kulusa
  Format: B5
  ISBN: ….
  Cena: 89 zł

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Choroby układu oddechowego – wszystkie schorzenia obejmujące drogi oddechowe lub z nimi związane. Fizjologicznie dzieli się je na choroby: Pylica płuc – przewlekła choroba układu oddechowego, wywołana długotrwałym wdychaniem pyłów. Charakteryzuje się występowaniem przewlekłego zapalenia oskrzeli i postępowej rozedmy płuc, z czasem dochodzi do powstania serca płucnego i niewydolności krążenia. Granice płuc, dolne granice płuc - parametr określany opukiwaniem podczas badania fizykalnego. Granicę określa zmiana charakteru wypuku z jawnego na stłumiony lub bębenkowy. Nad prawym płucem dolną granicę określa stłumienie nad wątroba. Natomiast nad lewym płucem dolna granica jest uwarunkowana stłumieniem nad sylwetką serca, lewym płatem wątroby oraz śledzioną. Parametr ten ma znaczenie w diagnozowaniu i różnicowaniu chorób okładu oddechowego.

  Reakcje obronne układu oddechowego - zespół czynności odruchowych, podejmowanych przez organizm w celu ochrony układu oddechowego przed ciałami obcymi. Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie – jedyna tego typu placówka dla dzieci na terenie województwa lubelskiego. Leczone są w nim choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego z uwzględnieniem mózgowego porażenia dziecięcego oraz schorzeń neurologicznych o zbliżonym obrazie klinicznym, choroby reumatologiczne, schorzenia dolnych i górnych dróg oddechowych, choroby układu ruchu i układu nerwowo-mięśniowego oraz otyłość.

  Spirometria – rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem. Rehabilitacja pulmonologiczna jest to postępowanie medyczne polegające na stosowaniu indywidualnego, wielospecjalistycznego programu obejmującego rozpoznanie, leczenie, wsparcie psychologiczne i edukację chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego związane ze zmniejszeniem wydolności czynnościowej lub obniżeniem jakości życia.

  Diagnostyka kliniczna - nauka której celem jest poznanie metod klinicznych i laboratoryjnych, stosowanych w badaniu i rozpoznaniu chorób wewnętrznych np. schorzenia wątroby, nerek, płuc (choroby narządowe), niewydolność krążenia (choroby układowe) itd. Pulmonologia (pneumonologia, dawniej ftyzjatria) - dział medycyny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego.

  Test 6-minutowego marszu – 6MWT (ang. 6 Minute Walk Test), zwany także testem marszowym lub testem korytarzowym, test stosowany najczęściej do określenia tolerancji wysiłku u chorych na choroby układu oddechowego, choć może też służyć do określenia tolerancji wysiłku u osób z chorobami układu krążenia.

  Dodano: 14.04.2010. 00:31  


  Najnowsze