• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa strona katalogów BN

  13.11.2009. 14:00
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowa wersja strony z katalogami Biblioteki Narodowej dostępnymi w Internecie zostanie uruchomiona w piątek, 13 listopada. Katalog główny, wraz z innymi katalogami i bazami danych BN, dostępne będą na jednym, zintegrowanym ekranie. Katalog ...

  więcej na ten temat możesz dowiedzieć się tutaj

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Metadane – dane o danych, np. klasyczne katalogi biblioteczne. Za pomocą metadanych opisywane są dokumenty elektroniczne, w szczególności dokumenty dostępne poprzez sieci komputerowe, np. strony WWW dostępne w sieci Internet, jak również dokumenty tworzące nowoczesne biblioteki cyfrowe. Jednym ze standardów metadanych jest Dublin Core Metadata Element Set (DCMES). cd - to polecenie powłoki, służące do przemieszczenia się pomiędzy katalogami w systemie operacyjnym. W przypadku użycia bez parametrów, następuje powrót do katalogu domowego (zazwyczaj /home/nazwa_użytkownika lub /root). Katalog (ang. directory, katalog) – logiczna struktura organizacji danych na nośnikach danych. Katalog może zawierać pliki i kolejne katalogi. Można powiedzieć, że katalog to pojemnik na pliki (lub inne katalogi), pozwalający je katalogować, zamiast składować bezpośrednio w katalogu głównym systemu plików.

  KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich) – katalog rozproszony i wyszukiwarka korzystającą z protokołu Z39.50. Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących publikacji lub opisów bibliograficznych. KaRo należy traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT. OPAC ((ang.) Online Public Access Catalog) – publicznie dostępny przez Internet katalog zbiorów biblioteki lub grupy bibliotek (zobacz katalog rozproszony).

  Katalog ACT - katalog stworzony przez U.S. Naval Observatory (USNO), aby dostarczyć danych na temat ruchów większości gwiazd znajdujących się w katalogu TYCHO. Katalog astronomiczny – uporządkowany zestaw danych dotyczących ciał niebieskich. Danymi tymi mogą być położenia obiektów na niebie (współrzędne – dane astrometryczne), ich odległości, jasności (dane fotometryczne), widma (dane spektroskopowe) czy też zdjęcia, w postaci klisz lub elektronicznej (np. plików FITS). Najbardziej znanymi katalogami są Katalog Messiera i New General Catalogue.

  mv pozwala przenosić pliki lub katalogi do innego miejsca niż aktualne. Używając mv do przeniesienia katalogu wraz z podkatalogami nie trzeba dodawać (opcji -R), gdyż przenosząc główny katalog, przenosimy całość w inne miejsca, łącznie z podkatalogami. Dzięki mv można również łatwo zmienić nazwę pliku. Katalog domowy to podstawa hierarchii katalogów, w których użytkownik umieszcza wszystkie swoje dane. Pliki mogą być składowane w katalogu domowym lub w którymś z jego podkatalogów.

  Katalog główny (ang. root directory) – katalog w systemie plików nadrzędny dla wszystkich innych katalogów (i również plików). W systemach uniksowych oznaczamy przez ukośnik (/), a w systemach dosowych przez odwrotny ukośnik ().

  Pomoce archiwalne – pomoce ewidencyjne i informacyjne w postaci inwentarzy, katalogów, skorowidzów (indeksy, sumariusze, repertoria), przewodników, oraz elektronicznych baz danych, sporządzane w celu zarządzania zasobem, jego popularyzacji i udostępniania. Dostępne na miejscu w archiwach w formie kartkowej, książkowej lub elektronicznej, w bibliotekach i czytelniach w formie książkowej oraz online poprzez strony internetowe archiwów.

  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  pwd (ang. print working directory – wypisz katalog roboczy) – uniksowe narzędzie ujęte w standardzie POSIX, wyprowadzające na standardowe wyjście bezwzględną ścieżkę do bieżącego katalogu. Występuje zarówno jako osobny program jak i polecenie powłoki, przy czym jeśli dostępne są oba pwd powinno uruchomić wersję wbudowaną w powłokę.

  Dodano: 13.11.2009. 14:00  


  Najnowsze