• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Program Zakup nowości wydawniczych do bibliotek zatwierdzony

  04.11.2009. 16:00
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Uprzejmie informuję, źe Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził zgodę na uruchomienie w 2010 r. programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" jako programu Biblioteki Narodowej. Budźet programu wynosi 10 mln zł. ...

  więcej na ten temat możesz dowiedzieć się tutaj

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Krajowa Rada Biblioteczna jest organem doradczym działającym przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Została powołana przez ustawę o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.(Dz.U. Nr 85, poz. 539). Do zadań Rady należy opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek, koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych, stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa, opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek oraz okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej. Biblioteka uruchomieniowa (ang.) runtime library - zestaw funkcji wyłączonych w czasie kompilacji kodu programu do biblioteki programistycznej, łączonych w czasie kompilacji kodu programu do pliku uruchomieniowego (np. .exe) i wykorzystywanych w trakcie działania (ang. runtime) danego programu komputerowego. Biblioteki stosuje się w celu standaryzacji, funkcjonalnej powtarzalności i efektywności działania systemu. Można kompilować kody programów bez linkowania do bibliotek uruchomieniowych, lecz wtedy tak skompilowane programy zajmowałyby znacznie więcej pamięci. Zap – telewizyjny program kulturalny emitowany w TVP1 co sobotę. Autorzy programu definiują go jako krótkie spięcie z popkulturą. Tematyką programu jest szeroko pojęta kultura współczesna. Nazwa programu pochodzi od słowa zapping, określającego sposób oglądania telewizji, polegający na szybkim przełączaniu z jednego kanału na inny. Scenarzystą i prowadzącym program jest Kamil M. Śmiałkowski. Program poświęcony jest jednemu tematowi (inny w każdym odcinku), ale ma też stałe punkty jak np. nowości kinowe i DVD. Prowadzący obdarowuje swoich widzów omawianymi nowościami.

  Języki Obce w Szkole – czasopismo skierowane do nauczycieli języków obcych. Powstało w 1957 roku jako pismo przedmiotowo-metodyczne ówczesnego Ministerstwa Oświaty. Języki Obce w Szkole dostarczają nauczycielom informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Służą wymianie doświadczeń, poszukują najskuteczniejszych metod i technik nauczania, inspirują do efektywnej pracy, informują o wszelkich nowościach wydawniczych, pracach MENu, instytutów naukowych związanych z oświatą i wydarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na nauczanie języków obcych. Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych – odbywająca się co kwartał w historycznym gmachu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu prezentacja nowych publikacji książkowych pod postacią wystawy, połączona z przyznaniem nagrody literackiej. Pierwszy przegląd zorganizowano jesienią 1993 roku.

  Idol 2010 to siódma edycja popularnego w Szwecji programu Idol, nadawcą programu będzie szwedzka TV4, która wyemitowała także poprzednie edycje tego programu w Szwecji. Gospodarzem programu (niezmiennie od 2007 roku) będzie Peter Jihde, natomiast w jury podobnie jak w roku 2008 oraz 2009 zasiądą: Anders Bagge, Laila Bagge Wahlgren oraz Andreas Carlsson. Program będzie nadawany jesienią 2010 roku. Tomasz Artur Makowski (ur. 1970) – bibliotekarz i historyk, dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Biblioteki fundacyjne są typem bibliotek prywatnych. Działają dzięki funduszom zagwarantowanym aktem fundacyjnym i określonym w nim zasadom. W Polsce powstały w XIX wieku, dzięki właścicielom niektórych bibliotek rodowych, którzy po utracie niepodległości kraju chcieli zabezpieczyć zbiory przed rozproszeniem i udostępnić je szerszym kręgom użytkowników. Współprogramy (ang. coroutines) - Pojęcie współprogramu ma dwie odmienne definicje(!). Obie definicje zgodnie stwierdzają, że współprogram cechuje się posiadaniem ciągu instrukcji do wykonania i ponadto możliwością zawieszania wykonywania jednego współprogramu A i przenoszenia wykonywania do innego współprogramu B. W szczególności można wznowić pracę zawieszonego współprogramu A, a wykonywanie będzie podjęte w miejscu, w którym zostało zawieszone. Tym co różni obie definicje jest zdolność współpracy z rekurencyjnymi procedurami. (Nb. W językach programowania funkcyjnego koncepcja współprogramu istnieje pod postacią kontynuacji - pojęcia wprowadzonego niemal równocześnie z współprogramami. )

  Leafpad – edytor tekstu napisany przy użyciu biblioteki GTK+2, którego główną zaleta jest prosta budowa. Celem autorów programu była minimalizacja wielkości, przy zapewnieniu podstawowych funkcji programu.

  Job Control Language (JCL) - język opisu zadań, jest zbiorem wyrażeń (poleceń), które są przekazywane do systemu aby wykonać program podążając według pewnych instrukcji wyjściowych i wejściowych. Takie wyrażenia przekazują systemowi, gdzie znajdują się odpowiednie wejścia i jak należy przetworzyć owo wejście (uruchomienie programu) i co z rezultatem działania programu. Job pozwala na wykonanie zadania (zadań) w tle pracy systemu.

  Mariusz Grzebalski (ur. 1969 w Łodzi) polski poeta i prozaik. Studiował filozofię i polonistykę w Poznaniu. Autor siedmiu zbiorów wierszy. Laureat m.in. nagrody literackiej im. Kazimiery Iłłakowiczówny (za zbiór wierszy Negatyw, 1994), nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (za zbiór Ulica Gnostycka, 1997), nagrody Ericha Burdy (2001). Nagrodzony również przez Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych (2001). Były redaktor naczelny Ogólnopolskiego Dwutygodnika Literackiego „Nowy Nurt”, były redaktor artzina "Już Jest Jutro". W 2001 roku ukazał się wybór jego wierszy w przekładzie na język niemiecki - "Graffiti" (tłum. Doreen Daume, posłowie Alfreda Kolleritscha). Wydany w 2006 "Człowiek, który biegnie przez las” jest jego debiutem prozatorskim. Obecnie pracuje jako redaktor w Wydawnictwie WBPiCAK, gdzie prowadzi Wielkopolską Bibliotekę Poezji i Bibliotekę Poezji Współczesnej, oraz jako redaktor "Dodatku LITERAckiego" Nagrody Literackiej GDYNIA. Regresja – zjawisko niezamierzonej utraty jakiejś funkcjonalności powstałe w nowej wersji programu i zwykle skutkujące komunikatem o błędzie lub brakiem działania. Do regresji dochodzi wskutek wprowadzania zmian w jakiejś części kodu programu. Skutkiem tych zmian jest błędne działanie innej funkcji programu, która w poprzednich wersjach działała prawidłowo.

  Dodano: 04.11.2009. 16:00  


  Najnowsze