• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Salon Bibliotekarzy z udziałem Teresy Szymorowskiej

  25.09.2009. 09:15
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Salonu Bibliotekarzy. Gościem Salonu będzie Teresa Szymorowska - dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ...

  więcej na ten temat możesz dowiedzieć się tutaj

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zofia Wieczorek (ur. 2 kwietnia 1913 w Poznaniu, zm. 21 listopada 2003 w Lisówkach koło Dopiewa) – bibliotekarka polska, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, członek honorowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Władysław Andrzej Kempa (ur. 27 czerwca 1936 w Częstochowie, zm. 1 października 2009 w Łodzi) – polski księgoznawca, bibliotekarz, bibliofil i regionalista. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego, starszy kustosz dyplomowany, wieloletni pracownik Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi, a następnie, do emerytury, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. Działacz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, członek założyciel Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, kolekcjoner ekslibrisów. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu - główna biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum (w Bydgoszczy) oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy sieć biblioteczno-informacyjną UMK; powstała w 1945 r., otwarta 10 maja 1947 r. W latach 1945-1947 siedzibą Biblioteki był gmach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, w 1947 r. otrzymała samodzielny budynek przy ul. Chopina, a w 1973 r. została przeniesiona do nowego budynku w miasteczku akademickim na Bielanach. Od 1947 r. otrzymuje egzemplarz obowiązkowy. W 2002 r. uhonorowana medalem Bibliotheca Magna Perennisque przyznawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W 2005 powołano do życia Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, które działa w strukturze Biblioteki.

  Tydzień Bibliotek - ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja - w Dniu Bibliotekarza. Tomasz Artur Makowski (ur. 1970) – bibliotekarz i historyk, dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Bogdan Horodyski (ur. 9 maja 1904 w Opatowie zm. 24 maja 1965 w Warszawie) - historyk, bibliotekarz. Edukację rozpoczął w rodzinnym mieście, a świadectwo dojrzałości otrzymał w 1925 roku w Miejskim Gimnazjum Realnym w Radomiu. Studia wyższe ukończył na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 30 maja 1932 roku otrzymał dyplom magistra filozofii w zakresie historii. Od 1936 roku był pracownikiem i kustoszem biblioteki Ordynacji Zamoyskiej.W latach 1937-1939 był uczestnikiem seminarium doktoranckiego Oskara Haleckiego. Gotowa już praca doktorska na temat roli Ziemowita Mazowieckiego w czasie przedjagiellońskiego bezkrólewia spłonęła we wrześniu 1939 roku. W czasie okupacji współpracował też z tajnym Uniwersytetem oraz gromadził w Bibliotece Narodowej polską prasę konspiracyjną. W 1945 podjął pracę w Bibliotece Narodowej. W 1956 pełnił obowiązki dyrektora Biblioteki Narodowej (ówczesny dyrektor Władysław Bieńkowski został powołany na stanowisko ministra oświaty). W latach 1953-1960 prowadził zajęcia z bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1950 redaktor "Przeglądu bibliotecznego". Od 1957 roku aż do śmierci był przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Za wybitne zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa polskiego otrzymał: Medalem Dziesięciolecia Polski Ludowej (1954), i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1955) oraz Odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury". . Pomnik Samuela Lindego w Toruniu – pomnik odsłonięty 20 grudnia 1976 przed budynkiem Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

  James H. Billington (ur. 1 czerwca 1929 w Bryn Mawr w Pensylwanii, USA) - amerykański historyk, 13 dyrektor Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Studia ukończył w Princenton w 1950. Trzy lata później doktorat w Oksfordzie. Od 1967 roku pracuje na Uniwersytecie Harvarda. Od roku 1987 dyrektor Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie. Zajmuje się historią Rosji Biblioteka 2.0 – model biblioteki, w którym realizacja tradycyjnych procesów bibliotecznych, projektowanie i udostępnianie nowych usług informacyjnych oraz kształtowanie jej zasobu dokonywane jest w ścisłej współpracy bibliotekarzy i czytelników.

  Przegląd Biblioteczny – najstarsze polskie czasopismo naukowe z zakresu bibliotekoznawstwa, założone w 1927 r. jako kwartalnik – organ naukowy Związku Bibliotekarzy Polskich (obecnie: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – SBP). Na jego łamach publikowane są artykuły przede wszystkim z zakresu współczesnego bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

  Marek Niezgódka (ur. 15 czerwca 1951 roku w Toruniu), matematyk, od 1993 roku dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest inicjatorem m.in. projektu Biblioteki Wirtualnej Nauki, realizowanego przez ICM.

  Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku to instytucja kultury Samorządu Województwa Podlaskiego. Jest największą biblioteką w regionie Polski północno-wschodniej. Działa w ramach biblioteki głównej i poprzez sieć 16 filii bibliotecznych zlokalizowanych w różnych dzielnicach Białegostoku. Siedziba główna Książnicy mieści się przy ul. Jana Kilińskiego 16 w klasycystycznym budynku dawnej loży masońskiej zbudowanym w latach 1804-1808. Dyrektorem biblioteki jest Jan Leończuk. Nagroda Literacka Gdynia – nagroda dla najlepszych książek wydanych w poprzednim roku, ustanowiona z inicjatywy Elżbiety Gwiazdowskiej (byłej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej) w kwietniu 2006 roku przez Prezydenta Miasta Gdyni, Wojciecha Szczurka.

  Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie – jedna z placówek kulturalnych miasta. Terenem działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie jest Gmina Miasto Szczecin, na obszarze której rozmieszczone są trzydzieści cztery filie Biblioteki oraz Magazyn Rezerwy Zbiorów Bibliotecznych. Centralną siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie jest budynek znajdujący się przy ulicy Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 1. Tytus Laskiewcz de Friedensfeld (ur. 1 sierpnia 1884 we Lwowie, zm. 1962 w Gliwicach) – polski bibliotekarz, dyrektor biblioteki Politechniki Lwowskiej w latach 1923-1945, a następnie twórca i kierownik Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej od 1945 do 1956.

  Cabinet des Médailles (Gabinet Medali) – dział muzealny Francuskiej Biblioteki Narodowej w Paryżu. Formalna, współczesna nazwa placówki to Le département des Monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France (Departament monet, medali i starożytności Francuskiej Biblioteki Narodowej).

  Dodano: 25.09.2009. 09:15  


  Najnowsze