• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archeologiczne skarby Kaukazu można oglądać w hrubieszowskim Muzeum im. St. Staszica

  04.05.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Archeologiczne skarby Kaukazu i wybrzeży Morza Czarnego od 29 kwietnia można oglądać na wystawie "Srebrny koń - archeologiczne skarby między Morzem Czarnym a Kaukazem". Ekspozycja w hrubieszowskim Muzeum im. ks. Stanisława Staszica potrwa do 25 września.

  Wystawa jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, berlińskiego Museum fur Vor- und Fruhgeschichte oraz Muzeum w Hrubieszowie. Jednym z jej patronów medialnych jest serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej.

  Wystawa jest próbą prezentacji dorobku polskich i niemieckich badań prowadzonych w XIX i na początku XX wieku na obszarach południowej Rosji i dzisiejszej Ukrainy. Ekspozycja ukazuje również dzieje kaukaskich kultur z epoki brązu i wczesnego żelaza, z reliktami po koczowniczych ludach stepowych - Scytach i Sarmatach. Prezentuje też kulturę wschodniogermańskich Gotów osiadłych nad Morzem Czarnym. Wśród eksponatów znajdą się zabytki z czasów od 1300 r. p.n.e. 600 r. n.e.

  Jak informuje przedstawiciel Muzeum Bartłomiej Bartecki, na wystawie można zobaczyć bogato ilustrowane plansze informacyjne, przybliżające w przystępny sposób zagadnienia badań i kolekcji XIX i XX-wiecznych polskich i niemieckich archeologów.

  "Pierwsza część dotyczy sylwetek Rudolfa Virchowa, Waldemara Belck - niemieckich badaczy związanych między innymi z wykopaliskami na stanowiskach epoki brązu na terenie dzisiejszego Azerbejdżanu. Obok nich przybliżono postać barona Johannesa von Diergardta, kolekcjonera wykorzystującego swoją rodzinną fortunę do budowania imponującego zbioru zabytków, szczególnie z okresu wędrówek ludów. Nie zabrakło również Józefa Choynowskiego, związanego z wystawami zabytków prezentowanych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych oraz Godfryda Ossowskiego, badacza słynnego scytyjskiego kurhanu w Ryżanówce" - wyjaśnia Bartecki.

  Wśród zabytków epoki brązu z północnego i południowego Kaukazu znalazł się m.in. brązowy hełm urartyjski z inskrypcją w piśmie klinowym informującą, iż pochodzi on z magazynów króla Agrishti I. "Niezwykłe wrażenie robią również zabytki ze stanowiska w okolicach Rajskiej Twierdzy - szczególnie brązowe wyposażenie grobowe wojownika" - opisuje Bartecki.

  Część poświęconą ludom stepowym otwiera kimeryjski kocioł ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Wśród licznych zabytków scytyjskich jest m.in. brązowy hełm ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

  W Muzeum można zobaczyć również rekonstrukcje kurhanów: Arzan 1 z Republiki Tuwy na Syberii oraz kurhanu Oguz na Ukrainie. "Liczne kamienie szlachetne z Kerczu, złote i srebrne elementy uprzęży końskiej, wyjątkowa biżuteria z Krymu to tylko część zabytków prezentowanych obecnie w muzeum w Hrubieszowie. W najbliższych tygodniach wydany zostanie 520 stronnicowy polsko-niemiecki katalog podsumowujący realizację projektu" - zapowiada przedstawiciel Muzeum.

  Wystawa "Srebrny koń - archeologiczne skarby między Morzem Czarnym a Kaukazem" jest trzecim i ostatnim miejscem prezentacji tego projektu w obecnej formie. Do tej pory prezentowana była w Centrum Kultury Dolnej Saksonii w Bevern, następnie trafiła do prestiżowego Pergamonmuseum na berlińskiej Wyspie Muzeów.

  Jesienią kolekcja zabytków pochodzących z berlińskiego Muzeum, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz z Muzeum Lubelskiego trafi z powrotem do swoich właścicieli.

  Więcej informacji dotyczących wystawy "Srebrny koń-archeologiczne skarby między Morzem Czarnym a Kaukazem" jest dostępnych na stronie: www.muzeum-hrubieszow.com.pl.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Konserwator zabytków archeologicznych – zwyczajowo przyjęty tytuł pracownika służby ochrony zabytków odpowiedzialnego za ochronę zabytków archeologicznych. Do lat 90. XX w. tytuł ten związany był z funkcją kierownika wojewódzkiego ośrodka archeologiczno-konserwatorskiego (WOAK) lub kierownika albo pracownika właściwego działu wojewódzkiego ośrodka badań i dokumentacji zabytków (WOBiDZ) (w niektórych województwach funkcje KZA wykonywały na mocy odpowiedniego porozumienia muzea archeologiczne, np. Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Szczecinie). Do połowy lat 90. XX w. KZA posiadali w stosunku do zabytków archeologicznych uprawnienia wojewódzkich konserwatorów zabytków. Od poł. lat 90. XX w. zaczął się proces "powrotu" zadań i uprawnień KZA do wojewódzkich oddziałów Państwowej Służby Ochrony Zabytków/Służby Ochrony Zabytków, a obecnie wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (WUOZ). Obecnie tytuł KZA używany jest coraz rzadziej i raczej czysto umownie wobec kierowników inspekcji archeologicznych w WUOZ lub osób pełniących funkcje inspektorów (specjalistów, gł. specjalistów) ds. zabytków archeologicznych.

  Muzeum wirtualne, muzeum, w którym wykorzystuje się najnowsze technologie informacyjne w celu prezentacji zbiorów. Wirtualne muzeum może być częścią muzeum tradycyjnego (np. w postaci witryny internetowej) lub jednostką niezależną, istniejącą tylko w cyberprzestrzeni. W przypadku muzeów tradycyjnych, wirtualne muzeum jest metodą na dotarcie do szerszej liczby zwiedzających. Osoby zainteresowane określoną dziedziną mogą zapoznać się ze zbiorami i w ten sposób zostać zachęcone do odwiedzenia muzeum tradycyjnego. Z kolei osoby, które już odwiedziły dane muzeum tradycyjne, mogą wykorzystać muzeum wirtualne jako źródło wiedzy poszerzając informacje uzyskane podczas wizyty. Również dzięki wirtualnym wystawom, muzeum może zaprezentować swoje zbiory osobom, które nie są w stanie zwiedzić muzeum tradycyjnego: niepełnosprawnym lub osobom mieszkającym daleko do siedziby muzeum.

  Narodowe Muzeum Archeologiczne w Atenach (gr. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) – muzeum w Atenach, gromadzące zabytki archeologiczne z obszaru Grecji od czasów prehistorycznych do późnego antyku. Jest największym muzeum w Grecji oraz jednym z ważniejszych na świecie.

  Narodowe Muzeum Archeologiczne w Atenach (gr. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) – muzeum w Atenach, gromadzące zabytki archeologiczne z obszaru Grecji od czasów prehistorycznych do późnego antyku. Jest największym muzeum w Grecji oraz jednym z ważniejszych na świecie.

  Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – muzeum, którego historia sięga początków XX wieku. Oddziałami muzeum są Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz Muzeum Sztuki Współczesnej. Muzeum co roku uczestniczy w Nocy Muzeów.

  Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – muzeum, którego historia sięga początków XX wieku. Oddziałami muzeum są Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz Muzeum Sztuki Współczesnej. Muzeum co roku uczestniczy w Nocy Muzeów.

  Muzeum Niepodległości w Warszawie – muzeum powstałe 30 stycznia 1990 r. jako Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych, w wyniku przekształcenia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego. Muzeum ma swoją siedzibę w Warszawie w Pałacu Przebendowskich-Radziwiłłów, mieszczący się przy al. „Solidarności” 62, ale posiada również oddziały:

  Dodano: 04.05.2011. 00:19  


  Najnowsze