• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kim jesteś człowieku? - XIII Funeralia Lednickie

  11.05.2010. 04:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O badaniach cmentarzysk będą rozmawiać przedstawiciel różnych dyscyplin nauki w dniach 12-13 maja w Dziekanowicach. Organizatorami interdyscyplinarnego spotkania z cyklu Funeralia Lednickie są: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polski - Oddział w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Polskie Towarzystwo Antropologiczne.

  Podczas spotkań w ramach tego cyklu dyskusja zwykle dotyczy szeroko rozumianej problematyki, związanej z grzebaniem zmarłych, obrządkami pogrzebowymi oraz wierzeniami i zwyczajami funeralnymi.

  Tegoroczne obrady skoncentrowane będą wokół pytania: kim jesteś człowieku? Jak zaznaczają organizatorzy, pojawienie się w tytule wyrażenia "jesteś" nie jest pomyłką, ani przypadkiem.

  "Mogłoby się wydawać, iż w odniesieniu do pradziejów nie powinniśmy używać wyrażenia +jesteś+, ale raczej +byłeś+. Ale tak naprawdę chyba nigdy (w odniesieniu zwłaszcza do starszych okresów) nie dowiemy się kim był naprawdę człowiek pradziejowy, ale raczej nadajemy Jemu swoją własną interpretację, własne oznaczenie, własną rolę. Tak więc człowiek pradziejowy dostaje drugie - nowe życie" - przekonują inicjatorzy konferencji.

  W tym roku dyskusja ma się skoncentrować na interpretacji znalezisk pochodzących z dawnych cmentarzysk.

  W trakcie obrad naukowcy będą starać się odpowiedzieć na pytania m.in. o to, czy na podstawie badań archeologicznych można zidentyfikować rolnika, hodowcę, kowala, wojownika; na jakich podstawach należy oprzeć się rekonstruując strukturę społeczną, status majątkowy, pozycję w społeczności konkretnych zmarłych; na ile wydarzenia historyczne, konkretne daty, znane postaci ułatwiają, a na ile powodują uproszczenia w identyfikacji i rekonstrukcji zmarłych, których szczątki są odkrywane podczas archeologicznych badań wykopaliskowych.

  Poruszone zostanie również zagadnienie identyfikacji postaci historycznych na podstawie szczątków kostnych i źródeł pisanych.

  Funeralia gromadzą liczne grono przedstawicieli różnorodnych dyscyplin naukowych. Oprócz archeologów i antropologów biorą w nich udział m. in. historycy, antropolodzy kultury, biolodzy, tanatolodzy, genetycy, mikrobiolodzy, filozofowie. Reprezentują oni różnorodne środowiska naukowe - uniwersytety, akademie nauk, muzea, służby konserwatorskie, prywatne firmy. W spotkaniach licznie uczestniczą także studenci.

  "Badanie grobu to badanie obszaru kulturowego wierzeń, zwyczajów, ale także poziomu kulturowego i materialnego danej społeczności. Wielość wyciąganych wniosków, przenikanie się idei, upadek i narodziny myśli. Stąd pomysł spotkań funeralnych, gdzie, co prawda nie prowadzi się wspólnych badań, ale podczas których istnieje możliwość wskazania różnych sposobów badań, interpretacji, a w konsekwencji różnych wizji przeszłości" - wyjaśnia Jacek Wrzesiński, jeden z organizatorów spotkań.

  W tegorocznej edycji konferencji zostanie zaprezentowanych 38 wystąpień naukowców z Polski, Ukrainy, Czech. Referaty podzielono na 5 sesji tematycznych: Poszukiwanie osobowości, Poszukiwanie osoby, Szukając człowieka, Kim byliśmy, Kim jesteśmy.

  Spotkanie odbędzie się w siedzibie dyrekcji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy XIII. Szczegółowy program dostępny na stronie: http://www.lednicamuzeum.pl/muzeum/Konferencje/Program-FL-13.aspx

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach – skansen wsi wielkopolskiej w Dziekanowicach (oddział Muzeum Pierwszych Piastów) położony nad brzegiem jeziora Lednica i gromadzący, zabezpieczający i eksponujący przedmioty i obiekty architektoniczne z obszaru Wielkopolski. Budowę skansenu rozpoczęto w 29 września 1975 roku. Pierwszą ekspozycję udostępniono zwiedzającym 1 czerwca 1982 roku. Status muzeum nadany dopiero 25. maja 1993 roku. Amerykański folklor – tradycyjne zwyczaje, przesądy, opowieści, tańce i pieśni przekazywane głównie przez powtarzanie raczej drogą przekazów ustnych niż dzięki środkom masowego przekazu i konserwowane w ramach danej społeczności; także wytwory materialne takich społeczności. W Stanach Zjednoczonych, kraju masowej imigracji, daje to pole do szczególnie szerokich badań, zwłaszcza komparatywnych.

  Jestem dilerem − ostatni singiel promujący album pt. Jesteś jaki jesteś zespołu Łzy. Do singla powstał propagandowy teledysk, którego wątkiem jest przeciwdziałanie narkomanii. Ja nie lubię nikogo − drugi singiel zespołu Łzy wydany w lipcu 2002 promujący pt. Jesteś jaki jesteś. Do singla powstał teledysk.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP) jest społeczną organizacją zrzeszającą polskich specjalistów w zakresie archeo­logii i prahistorii oraz dyscyplin z nimi współ­pracujących, działających w dziedzinie badań archeo­logicznych, ochrony i konserwacji za­bytków archeologicznych oraz muzealnictwa archeologicznego. Członkami wspierającymi mogą być również inne osoby zainteresowane archeologią.

  Jestem jaka jestem − pierwszy singiel promujący trzecią płytę zespołu Łzy pt. Jesteś jaki jesteś. Jest jednym z największych przebojów zespołu. Nakręcono do niego teledysk. Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i społecznej, wchodzących w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze. Terminy te często traktowane są jako synonimy tej samej dziedziny badań. Etnologia jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.

  Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i antropologii społecznej, wchodzących w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze. Powyższe terminy często traktowane są jako synonimy tej samej dziedziny badań. Etnologia jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.

  Anonimowość – niemożność identyfikacji tożsamości jednostki pośród innych członków danej społeczności, wprost w odniesieniu do osoby albo do pochodzącego od niej przedmiotu (utworu). O anonimowości można mówić w różnych aspektach.

  Anastazja, jestem − trzeci singiel pop-rockowej grupy Łzy wydany we wrześniu 2002 roku, promujący pt. Jesteś jaki jesteś. Do piosenki Anastazja, jestem, powstał teledysk w którym gościnnie wystąpiła Alicja Bachleda-Curuś, która zagrała tytułową rolę. Konserwator zabytków archeologicznych – zwyczajowo przyjęty tytuł pracownika służby ochrony zabytków odpowiedzialnego za ochronę zabytków archeologicznych. Do lat 90. XX w. tytuł ten związany był z funkcją kierownika wojewódzkiego ośrodka archeologiczno-konserwatorskiego (WOAK) lub kierownika albo pracownika właściwego działu wojewódzkiego ośrodka badań i dokumentacji zabytków (WOBiDZ) (w niektórych województwach funkcje KZA wykonywały na mocy odpowiedniego porozumienia muzea archeologiczne, np. Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Szczecinie). Do połowy lat 90. XX w. KZA posiadali w stosunku do zabytków archeologicznych uprawnienia wojewódzkich konserwatorów zabytków. Od poł. lat 90. XX w. zaczął się proces "powrotu" zadań i uprawnień KZA do wojewódzkich oddziałów Państwowej Służby Ochrony Zabytków/Służby Ochrony Zabytków, a obecnie wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (WUOZ). Obecnie tytuł KZA używany jest coraz rzadziej i raczej czysto umownie wobec kierowników inspekcji archeologicznych w WUOZ lub osób pełniących funkcje inspektorów (specjalistów, gł. specjalistów) ds. zabytków archeologicznych.

  Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.

  Dodano: 11.05.2010. 04:17  


  Najnowsze