• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Księgozbiór Eustachego Seweryna Sapiehy przekazano Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

  26.08.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Biblioteka kairskiego oddziału Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała w darze od dziedziczek Eustachego Seweryna Sapiehy 28 tomów książek o tematyce egiptologicznej. Eustachy Seweryn Sapieha był synem znanego polityka okresu międzywojennego, ministra spraw zagranicznych Eustachego Kajetana Sapiehy.

  Książki przekazały córki Eustachego Seweryna Sapiehy: Teresa Sapieżanka, Maria Sapieha Beckmann oraz Anna Sapieha Wodzicka, które obecnie mieszkają w Nairobi (Kenia) oraz w Montrealu (Kanada). Są też częstymi gośćmi w Polsce. Przed przekazaniem daru, książki oprawiono w cielęcą skórę, opatrując je rodowym ekslibrisem. Poza tym, naprawiono podniszczone karty i ponownie je przeszyto.

  "Mamy nadzieję, że będą one dobrze służyć wielu ludziom nauki i kultury zainteresowanym Egiptem" - czytamy w liście darczyńców.

  Sapieha znał osobiście założyciela Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, prof. Kazimierza Michałowskiego. Panowie zaprzyjaźnili się w czasie II wojny światowej, kiedy razem trafili do niemieckiego obozu jenieckiego dla oficerów Wojska Polskiego w Woldenbergu. Prof. Michałowski popularyzował tam cywilizację starożytnego Egiptu, a nawet nauczał hieroglifów.

  Wśród jego uczniów byli ludzie zasłużeni dla kultury polskiej, jak np. wybitny architekt Jerzy Hryniewiecki, projektant Stadionu X-lecia w Warszawie.

  Po zakończeniu wojny Sapieha, straciwszy rozległe dobra w Polsce, wyemigrował do Afryki, gdzie dalej zgłębiał starożytną cywilizację egipską, czego świadectwem jest zbiór książek o tej tematyce. Zmarł w 2004 roku w Nairobi, jako osoba niezwykle zasłużona dla życia Polonii w Kenii.

  "Nasz Ojciec po II wojnie mieszkał w Kenii aż do śmierci, ale będąc w sercu Polakiem i gorącym patriotą zawsze miał na względzie dobro Polaków i Polski. Jego intencją było, aby każda pozostałość po jego skromnym dorobku w Kenii, bo tylko to mu pozostało, mogła służyć jego ojczyźnie. Będąc córkami Eustachego Sapiehy, chcemy z przyjemnością zakomunikować, że wypełniając intencje naszego ś.p. Ojca zdecydowałyśmy się podarować część księgozbioru dotyczącą jego dużego zainteresowania Egiptem, poszerzonego dobrą znajomością i wieloma kontaktami z ś.p. prof. Kazimierzem Michałowskim. Darowizna jest przeznaczona dla Biblioteki Centrum w Kairze" - czytamy w liście dziedziczek.

  W zbiorze dominują książki wydane w latach 20., 30. i 40. XX wieku napisane w języku francuskim.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Anna z Hołowczyńskich Sapieha (zm. 1643), córka Aleksandra Hołowczyńskiego, wojewody mścisławskiego, żona Krzysztofa Stefana Sapiehy, matka Mikołaja Krzysztofa Sapiehy. Była tenutariuszką wilkijską i przyjamniej do ślubu kalwinistką, potem przeszła na katolicyzm, fundując klasztor karmelitów trzewiczkowych w Kniażycach. Sapiehowie-Różańscy - starsza linia rodu Sapiehów, zwana także czerejską bądź siewierską pochodząca od Bohdana Sapiehy. Leon Ludwik Sapieha (ur. 18 września 1803 w Warszawie, zm. 1 września 1878 w Krasiczynie) – polski książę, marszałek sejmu galicyjskiego, jeden z dowódców powstania listopadowego, oznaczony Orderem Virtuti Militari (1831), założyciel szkoły (późniejszej Akademii Rolniczej) w Dublanach, członek dziedziczny austriackiej Izby Panów, polski polityk i działacz gospodarczy w Galicji, zwolennik pracy organicznej. Syn Aleksandra Antoniego Sapiehy i Anny z Zamoyskich Sapiehy. Ojciec Adama Stanisława (ojca kardynała Adama Stefana).

  Maria Krystyna Sapieha (ur. 5 maja 1934 w Wiedniu) – księżna, córka Pawła i Virgilii Paterson, siostra Mikołaja Fryderyka. Jadwiga z Sanguszków Sapieżyna (ur. 1830, zm. 1918) - księżniczka, córka Władysława Hieronima (1803-1870) i Izabelli Marii z Lubomirskich. Wyszła za mąż za Adama Stanisława Sapiehę (1828-1903), z którym miała synów: Władysława Leona Sapiehę (1853-1920), Leona Pawła Sapiehę (1856-1893), Pawła Jana Sapiehę (1860-1934), Jana Piotra Sapiehę (1865-1954), Adama Stefana Sapiehę (1867-1951) oraz córki: Marię Jadwigę Sapiehę (1855-1929), Helenę Marię Sapiehę (1857-1947).

  Polsko-egipska Archeologiczna i Geologiczna Misja Skalna - prowadzi badania na skalnej półce położonej nad świątynią królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie. Powstała w 1998 r. w wyniku umowy pomiędzy Centrum Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego a władzami Uniwersytetu w Tanta, a następnie Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Ze strony polskiej kierownikiem Misji jest od początku prof. dr hab. Andrzej Niwiński z Instytutu Archeologii UW, ze strony egipskiej - prof. Shafia Bedier z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Czerlona – wieś na Grodzieńszczyźnie, niegdyś majątek ziemski należący wcześniej do Massalskich; kupiony przez Michała Sapiehę, podkanclerzego litewskiego. Kolejnym właścicielem był książę kasztelan Franciszek Drucki-Lubecki, ojciec księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Ten ostatni otrzymał ją w wyniku podziału majątku po śmierci ojca; po nim odziedziczył ją syn, Aleksander Medard.

  Ignacy Piotr Sapieha herbu Lis (ur. przed 1721, zm. 1758) – podskarbi nadworny litewski, wojewoda mścisławski; syn Władysława, brat Karola Józefa, ojciec Józefa, Franciszka Ksawerego i Kajetana Michała. Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny (KBK) - charytatywna organizacja, założona na początku 1915 w Krakowie przez biskupa Adama Stefana Sapiehę.

  Polska Izba Książki (PIK) – ogólnokrajowa organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca zarówno wydawców, jak i księgarnie,hurtownie książek, drukarnie, a także wszelkie przedsiębiorstwa powiązane z rynkiem książki.

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego (ang. Polish Centre of Mediterranean Archaeology, w skrócie PCMA) - samodzielna placówka badawcza Uniwersytetu Warszawskiego. Pod obecną nazwą istnieje od 1990 roku. Do głównych celów Centrum należy organizacja oraz koordynacja badań archeologicznych, konserwatorskich i rekonstrukcyjnych w północno-wschodniej Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz na Cyprze. Prace Centrum są prowadzone na stanowiskach obejmujących szeroki horyzont czasowy, od czasów prehistorycznych, poprzez wszystkie okresy historyczne starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich, aż po późny antyk i arabskie wczesne średniowiecze. Oprócz prowadzenia badań terenowych do zadań Centrum należy kompleksowa dokumentacja znalezisk, publikacja wyników badań. Centrum zarządza Stacją Badawczą w Kairze.

  Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) – rocznik naukowy wydawany od 1988 roku w Warszawie przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowane są w nim wyniki prac polskich archeologów w rejonie Morza Śródziemnego (min. Egipt, Syria, Cypr). Zamieszczane studia i artykuły publikowane są w językach kongresowych. Pismo cieszy się uznaniem międzynarodowym i jest podstawowym periodykiem informującym o sukcesach polskiej archeologii śródziemnomorskiej. Mikołaj Sapieha (syn Michała) herbu Lis (ur. ?, zm. przed 13 sierpnia 1611) – podkomorzy grodzieński, kuchmistrz wielki litewski, poseł na sejmy; prawnuk Bohdana, wnuk Janusza, syn Michała, brat Lwa, ojciec Fryderyka.

  Jan Kanty Antoni Szczuka herbu Grabie (zm. 1726) – polski szlachcic, starosta wiekszniański. Syn Stanisława Antoniego. Mąż Salomei Sapiehy - córki Jerzego Stanisława Sapiehy. Przez kilka miesięcy był właścicielem Biłgoraja. Zmarł bezpotomnie. Książę Eustachy Seweryn Sapieha (ur. 7 sierpnia 1916 w Spuszy koło Grodna, zm. 2 marca 2004 w Nairobi) – zawodowy myśliwy, porucznik kawalerii Wojska Polskiego, historyk rodu Sapiehów.

  Maria Krystyna Sapieha (Sapieżyna) z domu Zdziechowska (ur. 26 kwietnia 1910 w Suchowoli, zm. 1 kwietnia 2009) – polska działaczka społeczna. Córka Jerzego Zdziechowskiego (ministra skarbu II RP), żona Jana Andrzeja Sapiehy. Współzałożycielka i prezydent Fundacji Ex Animo.

  Dodano: 26.08.2011. 00:25  


  Najnowsze