• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Neandertalczycy żyli szybko i umierali młodo, jak pokazują badania

  17.11.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki międzynarodowych badań pokazują, że neandertalskie maluchy dorastały znacznie szybciej niż współczesne dzieci. Naukowcy są przekonani, że dzieci neandertalskie szybciej osiągały dojrzałość, ponieważ musiały walczyć o przetrwanie w bardziej ryzykownych warunkach, podczas gdy ich najbliżsi kuzyni dorastali wolniej, ale cieszyli się dłuższym życiem. Odkrycia zostały zaprezentowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

  Zespół naukowców z Uniwersytetu Harvarda w USA, Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka (MPI-EVA) w Niemczech i Europejskiego Ośrodka Synchrotronu Atomowego (ESRF) we Francji, wykorzystał zaawansowane narzędzia, a konkretnie nowy "supermikroskop" i zaawansowaną technikę rentgenowską, do zbadania zębów 11 skamielin neandertalczyków i pierwszych ludzi, w tym pierwszej skamieliny hominina odkrytej w Belgii w latach 1829-30. Zaawansowane testy wykazały, że ten osobnik płci żeńskiej miał w momencie śmierci zaledwie trzy lata, a nie jak początkowo sądzono cztery czy pięć.

  Odkrycia dokonane w ramach ostatnich badań sugerują, że nasz charakterystycznie wolny rozwój i długie dzieciństwo to nowe zjawiska będące wyłączną cechą naszego gatunku. Naukowcy zauważają, że ta różnica mogła zapewnić pierwszym ludziom ewolucyjną przewagę nad neandertalczykami, który wyginęli około 28.000 lat temu.

  "Te nowe metody stwarzają wyjątkową okazję do oceny źródeł z gruntu ludzkiej cechy - kosztownej jednak korzystnej zmiany z prymitywnej strategii szybkiego życia i umierania młodo na strategię powolnego życia i umierania staro, która przyczyniła się do uczynienia z ludzi jednego z najbardziej udanych organizmów na naszej planecie" - wyjaśnia profesor Tanya Smith z Wydziału Ewolucyjnej Biologii Człowieka Uniwersytetu Harvarda, naczelna autorka raportu z badań.

  Dzięki powolnemu rozwojowi i dorastaniu współcześni ludzie prawdopodobnie zapewnili sobie większą zdolność uczenia się i złożone umiejętności kognitywne. To prawdopodobnie dało Homo sapiens przewagę nad neandertalczykami.

  Wypowiadając się na temat zębów, które dają wgląd w ogólny rozwój, profesor Smith stwierdziła: "Zęby są niezwykłymi rejestratorami czasu, utrwalając każdy dzień rozwoju podobnie jak słoje pokazują roczny przyrost." Liczenie linii w zębach być może nie jest nową metodą, ale wykonywanie tego "wirtualnie" za pomocą synchrotronowej mikrotomografii komputerowej już nią jest - zauważa.

  "Jeszcze większe wrażenie robi fakt, że nasze pierwsze trzonowce zawierają malutkie 'świadectwo urodzenia' i znalezienie tej linii urodzenia umożliwia naukowcom obliczenie dokładnego wieku młodocianego osobnika w chwili zgonu" - komentuje profesor Smith, dodając że neandertalskie dzieci wydają się wykazywać oznaki ogromnego obciążenia stresem.

  Odkrycia pokazują również, że inne naczelne dojrzewają szybciej, mają krótszą ciążę, są młodsze przy pierwszej reprodukcji i żyją krócej niż współcześni ludzie. Przykładem są samice małp człekokształtnych - szympansy średnio rodzą swoje pierwsze potomstwo w wieku 13 lat, podczas gdy ludzie w wieku 19 lat.

  "Nie ma sensu przedłużać dzieciństwa, jeżeli nie ma pewności dożycia sędziwego wieku" - zauważa profesor Smith.

  Naukowcy muszą jeszcze określić moment, w którym nastąpiła zmiana biegu życia po naszym ewolucyjnym oddzieleniu się około 7 milionów lat temu od pozostałych naczelnych. Zespół odkrył, że zęby neandertalskich maluchów rosły znacznie szybciej w porównaniu do naszego gatunku, nie wyłączając nawet niektórych z pierwszych grup współczesnych ludzi, które opuściły Afrykę niemal 100.000 lat temu.

  Należy zauważyć, że to zaledwie jedno z wielu badań, które rzuca światło na istniejące, choć subtelne, różnice rozwojowe między nami a naszymi neandertalskimi kuzynami. Co więcej niedawno przeprowadzone sekwencjonowanie genomu neandertalczyka przyniosło kluczowe wskazówki genetyczne na temat różnic w rozwoju czaszkowym i szkieletowym między nami a neandertalczykami.

  Swój wkład w badania wnieśli eksperci z innych instytucji niemieckich i amerykańskich, jak również z ośrodków w Belgii, Chorwacji, Francji i Wlk. Brytanii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Apidium – rodzaj żyjącego w eocenie ssaka z rzędu naczelnych (Primates). Jedne z najmniejszych i najbardziej delikatnych kości z Fajum w Egipcie należą do naczelnych. Wydają się być jednymi z pierwszych zwierząt, które przedostały się z otoczonej ze wszystkich stron wodą Afryki, do Europy. Wiele różnych rodzajów istniało już wtedy. Niektóre miały kończyny przystosowane do skakania, inne prowadziły życie wśród gałęzi. Apidium był przystosowany do skakania z gałęzi na gałąź. Wszystkie jadły owoce, w które lasy namorzynowe w których żyły musiały być bogate, ale także owady, a niektóre rodzaje jadły liście. Apidium, w odróżnieniu od swoich przodków był prawdopodobnie aktywny w ciągu dnia. Był wszystkożerny. Samce były znacznie większe i miały większe zęby niż samice. Zęby, podobnie jak u współczesnych małp służyły prawdopodobnie do walki. Animizm (łac. anima) – cecha myślenia dziecięcego, stan postrzegania świata, które przypisuje posiadanie "duszy" i żywotność lalkom i innym przedmiotom. Jest to cecha charakteryzująca dzieci w początkowym okresie wczesnego dzieciństwa lat (zdaniem Jeana Piaget w okresie wyobrażeń przedoperacyjnych (inteligencji reprezentującej)). Piaget (1973) sugerował, że dzieci posiadają tę cechę w wieku 2-4 lat, jednakże Subbotsky (2000) podsumował, że dzieci nawet do 6 roku życia mogą wykazywać animizm. Popęd śmierci, Tanatos, destrudo – według psychoanalizy Freuda są dwa główne popędy sterujące motywacjami człowieka: popęd życia i popęd śmierci, destrukcji. Obydwie motywacje bardzo silnie wpływają na osobowość człowieka. Popęd życia charakteryzuje się głęboką chęcią do życia, pozytywną motywacją, optymistycznym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość; pragnieniem egzystencji i działania. Popęd śmierci zaś charakteryzuje się chęcią śmierci, chociaż niekoniecznie negatywnym nastawieniem do otoczenia. Wyczekiwanie na dzień, w którym może nadejść długo oczekiwana śmierć jest jak uwieńczenie drogi niosącej wiele wyzwań i działań. Ludzie przejawiający popęd śmierci potrafią osiągnąć bardzo imponujące wyniki swojego działania, sukcesy, nagrody i niekiedy uznanie otoczenia. Popęd śmierci jest bowiem niezwykle silną motywacja do działania, do podejmowania wyzwań i osiągania swoich celów. Bardzo często osoby takie mają wiele zdolności, które cechują się między innymi: trzeźwym spojrzeniem na świat, wyczuleniem na krzywdy ludzkie, niesprawiedliwość i oszustwa, analitycznym myśleniem i umiejętnością zarządzania większymi grupami ludzi. Nie posiadając pragnień takich jak ludzie z popędem życia, ludzie z popędem śmierci są w stanie długo i rzetelnie pracować, bez względu na niewygody fizyczne czy psychiczne, jak np. modelki, które potrafią się głodzić by osiągnąć swój sukces, szefowie firm, którzy spędzają większość życia na budowaniu swojego interesu nie bacząc na swoje wygody, ludzie dochodzący do ogromnych sukcesów za którymi stoi wiele wyrzeczeń, bólu i ciężkiej pracy. Tego typu odporność i przystosowanie do wydarzeń niewygodnych może być wynikiem naturalnych skłonności ludzi z popędem śmierci do samookaleczania się, autodestrukcji, na której bazują budowanie swojego sukcesu i znaczne wyprzedzenie innych ludzi w osiągnięciach. Obydwie motywacje, życia jak i śmierci, niosą ze sobą potężną siłę do osiągania swoich celów. Cele te jednak zasadniczo mogą się różnić.

  Dzieciobójstwo – potoczna nazwa uśmiercenia własnego dziecka, a w szerszym, zoologicznym znaczeniu - zabicie młodych, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości pozwalającej na podjęcie samodzielnego życia. W wielu społeczeństwach dzieciobójstwo traktowane było jako dopuszczalna, kulturowa metoda kontroli populacji, przyjmująca często rytualne formy eliminowania dzieci niepełnosprawnych lub chorych, poświęcania dzieci bogom w ofierze. Współcześnie dzieciobójstwo jest traktowane jako przestępstwo polegające na zabiciu dziecka przez matkę lub ojca. Dzieciobójstwo jest powszechnie spotykane wśród ludzi i zwierząt. Wśród ludzi występuje unikalna, niespotykana u zwierząt forma selektywnego dzieciobójstwa w zależności od płci noworodka, przy czym częściej dotyczy to dzieci płci żeńskiej. Y-chromosomalny Adam – w teorii współczesnej genetyki hipoteza twierdząca o istnieniu wspólnego przodka w linii męskiej, od którego pochodzą współcześni ludzie, który żył około 338 tys. lat temu.

  Profil psychoedukacyjny, PEP – test oparty na rozwojowej koncepcji oceny służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Z założenia przeznaczony jest dla osób funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosowany jest w diagnostyce dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia. Dla osób powyżej 12 roku przeznaczony jest profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP). Humanizacja ekonomii – jedna z głównych zasad etyki życia gospodarczego sformułowana we Francji w latach 40. XX wieku przez ośrodek Economie et Humanisme. Głosił ją także Emmanuel Mounier, francuski filozof i działacz społeczny, twórca doktryny personalizmu otwartego. Mounier uznał, że współczesny świat – ze względu na panujące w nim wszechobecne zło – wymaga naprawy, w którą powinni włączyć się wszyscy ludzie. Zło przejawiało się w gospodarce rozdziałem między pracą a kapitałem, a także między kapitałem a odpowiedzialnością. Ponieważ celem gospodarki kapitalistycznej nie jest dobro osoby ludzkiej, Mounier postulował, aby produkcję i zysk podporządkować potrzebom człowieka. Współcześni zwolennicy humanizacji ekonomii odrzucają model homo oeconomicus oraz neoliberalne koncepcje gospodarki, upatrujące źródeł dobrobytu społecznego w efektywności gospodarczej osiąganej w warunkach wolnej konkurencji. Głoszą konieczność dostosowania się ekonomii do potrzeb, aspiracji, postaw i możliwości człowieka. Postulują, aby teoria i polityka gospodarcza w określaniu celów, zasad i metod gospodarowania nie pomijała aspektów moralnych. Zasadę humanizacji ekonomii reprezentują współcześni laureaci Nagrody im. A. Nobla (m.in. Reinhard Selten, Joseph Stiglitz, Daniel Kahneman, Vernon Smith).

  Dzieciństwo – jeden z okresów rozwojowych w życiu człowieka. Osobnika ludzkiego w tym okresie nazywa się dzieckiem. Dokładne granice tego okresu są trudne do określenia, ponieważ przechodzenie z okresu dziecięcego w dorosłość jest bardzo powolne i brak tu gwałtownych zmian, które mogłyby stanowić granicę. Według S. Baleya dzieciństwo to okres od ukończenia pierwszego roku życia do około 14 lat. Wtedy pamięć dziecka jest coraz lepsza, zaczyna odczuwać chęć kontaktu z rówieśnikami. Ma ogromną chęć poznawania świata przez co zadaje nieustające pytania. Nabywa różnych umiejętności, które będą mu niezbędne w dalszym życiu. W tym czasie kształtuje się charakter i osobowość dziecka. Bunt dwulatka – zespół zachowań małego dziecka, pojawiający się mniej więcej między 18. a 26. miesiącem życia (może to nastąpić do dwóch miesięcy wcześniej lub znacznie później, zależnie od stopnia rozwoju osobniczego).

  ClG J02182-05102 – prawdopodobnie najstarsza gromada galaktyk odkryta we wczesnej fazie rozwoju. Gromada ta, mimo młodego wieku w jakim została zaobserwowana, wygląda zaskakująco współcześnie. ClG J02182-05102 jest zdominowana przez stare, masywne, dojrzałe galaktyki, typowe dla współczesnych gromad, które jednak miały kilka miliardów lat więcej czasu na osiągnięcie obecnego kształtu. Została odkryta w przeglądzie SPIRE (Spitzer Wide-area InfraRed Extragalactic) przy wykorzystaniu teleskopu Spitzera.

  Konferencja w Amboy, Reorganizacja Kościoła – w historii i wierzeniach Społeczności Chrystusa oznacza konferencję, podczas której, po latach dezorganizacji, zreorganizowany został Kościół Jezusa Chrystusa, założony przez Józefa Smitha, Jr. Po męczeńskiej śmierci proroka Smitha, Kościół rozpadł się na szereg ugrupowań, z których każde uważało się za prawowitego spadkobiercę Kościoła Jezusa Chrystusa. Środkowozachodni Święci w Dniach Ostatnich, razem z rodziną proroka Smitha – jego żoną Emmą i synami nie przyłączyli się jednak do żadnego z odłamów i nie uznali przywództwa żadnego z pretendujących do urzędu Prezydenta Kościoła. Opierając się na odręcznym dokumencie, który jeszcze za życia sporządził Józef Smith Jr. stwierdzającym, iż prawowitym następcą w urzędzie Prezydenta-Proroka Kościoła jest jego najstarszy syn – Józef Smith III postanowili poczekać, aż ten dorośnie.

  Michael Tomasello (ur. 18 stycznia 1950 w Bartow) – amerykański psycholog rozwojowy, dyrektor Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka. W latach 2002-2005 przewodniczył Międzynarodowemu Towarzystwu Badań nad Językiem Dzieci (IASCL). Efekt pominięcia (ang. omission bias) jest jednym z występujących u ludzi błędów poznawczych. Określa tendencję do oceniania szkodliwych działań jako gorsze i bardziej niemoralne, niż równie szkodliwa bezczynność i niedziałanie. Przy podejmowaniu decyzji błąd ten działa podobnie, jak efekt statusu quo i powoduje, że ludzie nie podejmują działań, które, choć pozytywne, wiążą się z jakimikolwiek kosztami. W większości wypadków ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że bezczynność również jest jakąś decyzją i w związku z tym może być oceniana równorzędnie z innymi decyzjami. Jeśli powoduje równie wiele szkód, jak jakieś działanie, to może być równie zła, co ono.

  Metoda Felicji Affolter - metoda stosowana w terapii osób niepełnosprawnych i autystycznych, której konstrukcja wynika z wnikliwych obserwacji dzieci o prawidłowym rozwoju, a konkretnie kolejności osiągania przez nie umiejętności motorycznych. Wiedza zdobyta podczas tych obserwacji pozwoliła Félicie Affolter na stworzenie metody, której celem jest pomoc dziecku w osiąganiu tychże umiejętności. Metoda jest skierowana przede wszystkim do dzieci, które ze względu na niepełnosprawność mają szczególne trudności w tym względzie. Square Kilometre Array (SKA) – planowana sieć radioteleskopów o całkowitej powierzchni jednego kilometra kwadratowego. Będzie działać w zakresie częstotliwości od 70 MHz do 10 GHz oraz będzie 50 razy bardziej czuła niż jakikolwiek dzisiejszy radioteleskop. Będzie to wymagało bardzo wydajnych centralnych silników obliczeniowych, a także długodystansowych połączeń o przepustowości dziesięciokrotnie większej od dzisiejszego światowego ruchu internetowego. Dzięki temu będzie można badać niebo ponad dziesięć tysięcy razy szybciej niż obecnie. Sieć SKA zostanie zbudowana na półkuli południowej w Republice Południowej Afryki i Australii, gdzie obserwacja naszej galaktyki, Drogi Mlecznej jest najprostsza i gdzie emisja interferencji elektromagnetycznej jest najmniejsza. Budowa SKA ma się rozpocząć w 2016 roku, zakończyć w 2024 roku, a w międzyczasie, w 2020 roku mają zostać przeprowadzone pierwsze obserwacje. Budżet przedsięwzięcia to 1,5 mld euro.

  Crocodylus – rodzaj krokodyli z rodziny krokodylowatych (Crocodylidae). Obejmuje 12 współczesnych gatunków żyjących w tropikalnych regionach Afryki, Azji, Australii, Ameryki Północnej i Południowej. Do rodzaju Crocodylus zaliczano również gatunki opisane w oparciu o skamieniałości pochodzące z kredy, co sprawiło, że Crocodylus bywa postrzegany jako prastary i ewolucyjnie konserwatywny rodzaj. Cechy na podstawie których przypisywano mezozoiczne szczątki do tego rodzaju to jednak głównie plezjomorfie i jako takie nie są filogenetycznie informatywne. Nowsze analizy genetyczne jednoznacznie wskazują, że Crocodylus to znacznie młodsza radiacja, a poziom zróżnicowania genetycznego pomiędzy współczesnymi przedstawicielami rodzaju jest bardzo niski. Badania genetyczne i morfologiczne sugerują, że krokodyl wąskopyski oddzielił się linii ewolucyjnej prowadzącej do pozostałych Crocodylus około 12–24 mln lat temu i jest od nich na tyle odmienny, że zasadne staje się zaliczenie go do odrębnego rodzaju Mecistops, a nie Crocodylus.

  Dodano: 17.11.2010. 16:17  


  Najnowsze