• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odkryto relikty bramy zamku w Sochaczewie

  25.08.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Okazały zespół bramny ze schyłkowego okresu średniowiecza odkryli archeolodzy w czasie miesiąca prac wykopaliskowych na zamku w Sochaczewie (Mazowieckie). ,,Rezultaty kończących się właśnie miesięcznych badań zamku w Sochaczewie uznać można za niezwykle interesujące i zmieniające dotychczasową wiedzę o tym obiekcie" - mówi archeolog Tomasz Olszacki, kierownik badań.

  W czasie prac okazało się, że kompleks bramny składał się z czworobocznej flankowanej przyporami bramy. Badacze uzyskali również dowód na istnienie mostu zwodzonego do tej średniowiecznej twierdzy - natknęli się na relikty komory na przeciwwagę i ławy na której się opierał. 

  ,,We okresie nowożytnym, być może w latach rządów starościńskich Stanisława Radziejowskiego, do bramy dostawiono potężne przedbramie. Miało ono 6 metrów szerokości, przy długości 6,4 m. W tym samym czasie powstało wkopane w ziemię starościńskie więzienie, sąsiadujące z przedbramiem, którego relikty również zidentyfikowane zostały w trakcie tegorocznych prac archeologicznych" - wyjaśnia Olszacki.

   Wraz z bramą powstał przyległy do niej budynek, mieszczący m.in., jak podają XVI-wieczne źródła pisane, salę posiedzeń sądów grodzkich i zbrojownię. Ponadto udało się ustalić przebieg XIV-wiecznego muru obwodowego okalającego zamek od strony wschodniej.

   Wśród najbardziej interesujących zabytków pozyskanych w czasie wykopalisk są dwie ołowiane plomby, pochodzące najpewniej z XVI wieku. Jedna z nich to znak cechu sukienników z Sierpca. Wyobrażony jest na niej lew na szczycie ufortyfikowanej budowli bramnej oraz umieszczona w kartuszu litera S.

   ,,Plomby takie - mówi Tomasz Olszacki - służyły do oznaczania drogich towarów tekstylnych."

   Na archeologach duże wrażenie zrobiły również zabytki szklane - ułamki kielichów i szklanic fletowatych, wstępnie datowanych na 2. poł. XV - XVI wiek.

   Badania zamku prowadzi firma Castrum et Terra Sp. z o.o. z Łodzi. Ich organizatorem jest Miasto Gmina Sochaczew i Stowarzyszenie na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie ,,Nasz Zamek".   

  PAP  - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dom bramny - typ budowli występujący w niektórych zamkach, jako część ich obwarowania. W domu bramnym w części parterowej, najczęściej na jego osi, znajdował się przejazd prowadzący na dziedziniec zamku. Dom bramny stanowił integralną część obwarowań zamkowych; mogła mieścić się w nim zbrojownia lub biblioteka. Zamek w Stopnicy – zamek królewski wzniesiony w Stopnicy około 1350 roku przez króla Kazimierza Wielkiego w zachodniej części dawnego miasta. Pełnił on funkcję stacji królewskiej przy drodze z Krakowa do Sandomierza oraz ośrodka okolicznych dóbr. Nie jest znany kształt zamku z czasów Kazimierza Wielkiego, ponieważ niewielki zamek przez niego wybudowany (określony przez Długosza wręcz jako kamienny dwór) został przebudowany w XVI wieku. Starosta Marcin Zborowski w tym też okresie na terenie zamku założył zbór kalwiński. Na początku XVII wieku zamek składał się z kamienicy gotyckiej, drugiego budynku z kaplicą i z krużgankami w stylu renesansowym i trzeciego budynku drewnianego z murowanymi piwnicami. Zamek został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego. Po zniszczeniu w roku 1661 zamek został odbudowany w nowym kształcie (w stylu włoskim), przez Jana Klemensa Branickiego. W roku 1783 starosta Eliasz Wodzicki przebudował zamek na pałac. Z lustracji z 1789 roku wynika, że założenie składało się od tego czasu z głównego dworu oraz dwóch oficyn. Jedynym z zachowanych elementów dawnej architektury zamku była już tylko okazała skarpa od południowo-wschodniej jego strony. Przed II Wojną światową w zamku mieściła się siedziba starostwa powiatowego i gimnazjum. Podczas działań wojennych w 1944 roku całkowicie spłonął. Kasteel Duivenvoorde - miasteczko i zamek położony niedaleko Voorschoten w Holandii Południowej. Pierwsza wzmianka o miejscowości datowana jest na rok 1226, co tamtejszy zamek czyni jednym z najstarszych w całym państwie. Ciekawostką dotyczącą zamku jest to, że nigdy nie został nikomu sprzedany, lecz zawsze był dziedziczony przez różne skoligacone ze sobą rody. W 1717 roku w fasadę zamku wmurowano dwie rzymskie tablice z inskrypcjami datowanymi na drugi i trzeci wiek naszej ery. Tablice te znaleziono w szesnastym wieku podczas prac polowych w okolicy zamku.

  Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie – muzeum mieszczące się w Zamku Ujazdowskim, w jednej z sal należących do Centrum Sztuki Współczesnej, w północno-zachodniej baszcie zamku. Muzeum powstało w 2003 z inicjatywy Stowarzyszenia Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie. I sala zbrojowni Zamku Królewskiego na Wawelu powstałej w czasie przebudowy zamku w XVI w.. Zachowały się tu dwa gotycko - renesansowe portale oraz fragmenty XVIII-wiecznej polichromii na wschodniej ścianie.

  Zamek w Solcu nad Wisłą – zamek wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego ze względu na strategiczne położenie Solca na szlakach handlowych. Dokumenty mówiące o istnieniu zamku pochodzą już z 1394 roku. W latach 1604-1627 poważnie przebudowany i umocniony trzema bastionami przez księcia Krzysztofa Zbaraskiego w stylu renesansowym. Zniszczony w czasie potopu szwedzkiego. Około 1780 roku podjęto próby odbudowy zamku. Do zamieszkania nadawał się do XIX wieku., kiedy to zaczęto rozbierać jego szczątki. Do dziś zachowały się dolne partie murów zamkowych. Droga Królewska – nazwa historycznej trasy biegnącej przez centrum Pragi, którą przejeżdzali przyszli czescy królowie w drodzę na koronację. Zaczynała się przy Pałacu Królewskim na Starym Mieście, dawnej mieszczańskiej siedzibie królów koło Bramy Prochowej. Następnie biegła ul. Celetną (Celetná), przez Rynek Staromiejski (Staroměstské nám.) koło ratusza staromiejskiego, dalej przez Mały Rynek (Malé nám.), ul. Karola (Karlova) koło Klementinum, przez pl. Krzyżowców (Křižovnické nám.), pod Staromiejską Wieżą Mostową, po Moście Karola, pod Małostrańską Wieżą Mostową, następnie ul. Mostową (Mostecká) na Rynek Małostrański (Malostranské nám.), ulicami Nerudy (Nerudova) oraz Do Zamku (Ke Hradu) i przez Rynek Hradczański (Hradčanské nám.) na Zamek do katedry św. Wita. Jej obecny przebieg się ustalił w XVII wieku, wcześniej biegła przez ul. Przekop (Úvoz) i Pogorzelec (Pohořelec), ponieważ nie istniała jeszcze ulica Do Zamku.

  Zamek w Opocznie – istniejący obecnie budynek z XIX wieku wzniesiony na miejscu zamku, którego istnienie potwierdzone jest w źródłach z 2 połowy XV wieku. Obiekt znajduje się w mieście Opoczno, woj. łódzkie, przy pl. Zamkowym 1 i jest wpisany do rejestru zabytków NID. Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu – instytucja utworzona w 1905 r. przez władze lokalne Galicji w celu prowadzenia prac konserwatorskich w zamku wawelskim po jego wykupieniu od austriackich władz wojskowych, działała do końca 1985 r. Początkowo nosiła nazwę Kierownictwo Restauracji Zamku na Wawelu.

  Zamczysko – nazwa miejsca, będącego pozostałością po nieistniejącym już zamku, często wzgórza, na którym się znajdował. W języku potocznym używane też błędnie jako określenie zamku, zwłaszcza takiego, którego architektura budzi ponure skojarzenia.

  Neuschwanstein – zamek znajdujący się niedaleko Füssen w południowej Bawarii w Niemczech, w pobliżu zamku Hohenschwangau i granicy z Austrią. Budynek powstawał od 1869 roku jako wyidealizowany średniowieczny zamek rycerski dla króla bawarskiego Ludwika II Wittelsbacha. Wstępny projekt opracował Christian Jank, a rozwinęli go Eduard Riedel i Georg von Dollmann. Król przeżył w zamku tylko kilka miesięcy i zmarł jeszcze przed ukończeniem budowy. Neuschwanstein był początkowo nazywany Neue Burg Hohenschwangau (Nowy Zamek Hohenschwangau), a obecna nazwa została mu nadana w 1886 roku. Właścicielem zamku jest Wolny Kraj Bawaria (Freistaat Bayern) i zarządza nim Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.

  Zamek Conwy – średniowieczny zamek w północnej Walii, w mieście Conwy. Budowla stoi na jednym ze wzniesień. Zamek został zbudowany w latach 1283-1289 na zlecenie króla Anglii Edwarda I. Budowa zamku miała być jednym z elementów tzw. "żelaznego kręgu zamków walijskich". Krąg miał być symbolem władzy Anglików nad Walijczykami. Zamek Conwy był najdroższy z wszystkich zamków "żelaznego kręgu" – kosztował 15 000 funtów. Zamek jest zbudowany z kamienia, ma 22 wieże i 3 bramy. Most prowadzący na zamek został dobudowany w 1824 roku przez Thomasa Telforda. Zamek Isenburski (niem. Isenburger Schloss) – renesansowy zamek w niemieckim mieście Offenbach am Main. Średniowieczny ród Isenburgów nakazał go w XVI wieku wybudować. Wśród historyków sztuki uchodzi za ważną budowlę renesansową. Widać to zwłaszcza po różniących się od siebie fasadach od północnej i południowej strony zamku. Od strony południowej, w kierunku miasta, renesansowa fasada składa się z portyków między dwoma wieżami, a od północnej, od strony Menu obronną elewację z widocznymi starszymi częściami substancji budynku. Pierwotnie planowano wybudowanie zamku czteroskrzydłowego. Projekt nie został jednak zrealizowany.

  Bitwa o zamek Itter – potyczka pomiędzy siłami amerykańskimi i wspomagającymi ich żołnierzami francuskimi, niemieckimi i austriackimi partyzantami, a żołnierzami dywizji SS która odbyła się 6 maja 1945 z zamku Itter w Tyrolu. Wyzwolony dzień wcześniej przez żołnierzy amerykańskich zamek pełnił funkcję więzienia dla francuskich VIP-ów. Dzień później, 6 maja, został zaatakowany przez elementy 17 Dywizji Grenadierów Pancernych SS Götz von Berlichingen. W obronie zamku oprócz żołnierzy amerykańskich wzięli także udział wyzwoleni Francuzi i anty-nazistowscy żołnierze niemieccy którzy stanęli po stronie wyzwolicieli. W trakcie zaciętych walk oddziały SS zyskały przewagę i prawie udało im się zdobyć zamek, ale jego obrońcy zostali uratowani przez nadciągające z odsieczą oddziały amerykańskie i austriackich partyzantów. W trakcie oblężenia, broniąc zamku zginął niemiecki major Josef Gangl. Zamek w Gościszowie, w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, w gminie Nowogrodziec. Pierwsze wzmianki o zamku występują w 1294 roku. Sam zamek powstał zapewne niewiele wcześniej. Przebudowy dokonano w końcu XIV w. Jednak obecna jego forma pochodzi z kolejnej przebudowy w 1603 r. Otrzymał wtedy styl późnorenesansowy z zachowaniem pierwotnych fragmentów. Zabudowa mieszkalna i gospodarcza otacza z trzech stron czworoboczny dziedziniec, zamknięty z czwartej strony murem. Zewnętrzny kształt jest w odróżnieniu owalny. Barokowy kamienny most prowadzi przez otaczającą całość fosę z wodą do bramy wjazdowej, nad którą mieści się bogato zdobiony portal renesansowy. Resztki tynków wskazują na dekoracje sgraffitowe. Na północ od zamku znajdują się zabudowania gospodarcze z XVII w., przebudowane w XVIII w. Zniszczenia zamku dokonano podczas II wojny światowej. W 1965 r. zabezpieczono go jako trwałą ruinę.

  Budowla obronna w Fałkowie: Ruiny zamku lub dworu z początku XVII w. w Fałkowie, stojące na wzniesieniu, otoczone fosą wypełnioną wodą. Zachowane mury pierwszego piętra z oknami i bramą wjazdową oraz piwnice. Do zamku prowadził drewniany most zwodzony. Ze względu na niewielkie rozmiary, historycy sztuki uznają kamienno-ceglany budynek nie za zamek, lecz dwór obronny. Zamek uległ zniszczeniu w XVII wieku, głównie pod naporem Szwedów. Castle Party – jeden z największych w Europie festiwali muzyki w klimacie rocka gotyckiego odbywający się na przełomie lipca i sierpnia na zamku w Bolkowie. Pierwszy koncert odbył się na zamku Grodziec. W imprezie wzięło udział około 300 osób, zagrało pięć zespołów, które w tym czasie dopiero zaczynały swoją działalność. Edycje druga (1995) i trzecia (1996, ponad 1000 osób) były także zorganizowane na zamku w Grodźcu, jednak ze względu na to, iż co roku przybywało fanów tego typu muzyki, festiwal przeniesiony został na zamek w Bolkowie.

  Dodano: 25.08.2011. 00:19  


  Najnowsze