• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powstaje film popularnonaukowy na temat historii Ostrowa Lednickiego

  12.01.2012. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Wyspa Władców" to tytuł filmu dokumentalnego prezentującego wczesnośredniowieczne losy Ostrowa Lednickiego - ośrodka władzy państwa piastowskiego oraz jednego z pierwszych chrześcijańskich centrów monarchii. Premiera produkcji przewidziana jest na wrzesień tego roku w TVP HISTORIA. Film "Wyspa władców" powstaje dzięki dofinansowaniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

  "Film przedstawi wczesnośredniowieczne dzieje miejsca, które emanuje tajemniczością i urzeka pięknem krajobrazu, jest zarazem najlepiej zachowanym w Polsce Pomnikiem Historii z czasów pierwszych Piastów" - mówi producent i reżyser filmu Zdzisław Cozac z firmy Media Promocja.

   

  To druga produkcja popularnonaukowa tego reżysera nawiązująca tematycznie do historii i archeologii Polski. Pierwszy - "Trzcinica - Karpacka Troja" poświęcony był grodzisku z epoki brązu. Film zdobył dwa główne laury - statuetki Światowita w czasie I Festiwalu Filmów Archeologicznych Kraków 2010.

  "Sukces i dobre przyjęcie publiczności zrodziło pomysł na projekt cyklu filmów popularnonaukowych o początkach Polski w takim właśnie formacie. Trwa wybór kolejnych miejsc z archeologicznej mapy Polski, które mogą zostać zaprezentowane w kolejnych odcinkach" - wyjaśnia Zdzisław Cozac.

  "Wyspa Władców" ma ukazać widzowi Ostrów Lednicki w okresie jego największego rozkwitu, gdy pełnił funkcję rezydencji książęcej Mieszka I, a później Bolesława Chrobrego.

  "Będzie to rozbudzająca wyobraźnię filmowa podróż do czasów, gdy nasi pierwsi władcy budowali od podstaw silne państwo. Opowieść ta opierać się będzie na badaniach prowadzonych tam od dziesięcioleci przez archeologów, wspomaganych przez naukowców wielu innych dziedzin, od historii po dendrochronologię" - przekonuje reżyser.

  W filmie zostaną pokazane metody, dzięki którym współczesna nauka poznaje życie naszych przodków. Dzięki inscenizacjom z udziałem bractw rycerskich i odtwórców dawnych rzemiosł, a także wirtualnym rekonstrukcjom obiektów, akcja filmu będzie się przenosić z malowniczego, współczesnego krajobrazu lednickiej wyspy do dawnego grodu i okolicznych osad obsługujących dwór księcia.

  Widzowie zobaczą życie ówczesnych ludzi uprawiających ziemię, pracujących w warsztatach rzemieślniczych i prowadzących handel. Poznają też ówczesną elitę - mieszkańców grodu, dla których zbudowano wspaniałe mosty, potężne obwarowania, pałac z kaplicą i kościół. Pojawią się nie tylko Mieszko I i Dobrawa, ale też Wojciech Sławnikowic (przyszły św. Wojciech), Bolesław Chrobry i cesarz Otton III. Nie zabraknie też scen szczególnie emocjonujących, jak walki na topory, włócznie i miecze, podczas najazdu na gród przez księcia czeskiego Brzetysława (ok. 1038 r.), w finale filmu.

  Projektowi temu patronują: TVP HISTORIA, pisma Archeologia Żywa i Focus Historia oraz portal Archeowieści.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Filmoznawstwo (również: wiedza o filmie lub filmologia) jest dyscypliną humanistyczną, zajmującą się naukową refleksją nad filmem. Obejmuje trzy zasadnicze dziedziny: teorię filmu (z historią myśli filmowej), historię filmu oraz krytykę filmową. W kręgu zainteresowań filmoznawców znajduje się także wiele innych przenikających się dyscyplin, np. antropologia filmu, teoria nowych mediów i audiowizualności. Historia Gniezna: Pierwsze ślady osadnictwa na terenach dzisiejszego Gniezna, pochodzą z końca paleolitu, tj. sprzed 8 - 10 tys. lat temu, zaś od końca VIII w. istniał tu obronny zespół osadniczy państwa plemiennego Polan. Rozbudowany i zmodernizowany za czasów Mieszka I stał się siedzibą pierwszych władców piastowskich jako główny gród państwa Polan. Dotychczas uważano, że w końcu VIII w., za rządów półlegendarnej dynastii Popielidów powstał w Gnieźnie gród (plemienia Goplan) i podgrodzie, otoczone wałem drewniano-ziemnym. Jednak najnowsze badania dendrochronologiczne dostarczyły dowodów na to, że najstarszy gród gnieźnieński zbudowano dopiero ok. 940 roku na Wzgórzu Lecha (gdzie wg źródeł archeologicznych znajdowała się wówczas świątynia pogańska), a więc za panowania Siemomysła Lestkowica z dynastii Piastów. W 966 roku w okolicach Gniezna najprawdopodobniej na Ostrowie Lednickim Mieszko I przyjął chrzest Polski. Mieszko I po 966 roku zbudował kościół, w którym pochowano Jego żonę Dąbrówkę, zaś na terytorium grodu w miejscu obecnego kościoła św. Jerzego wzniósł kamienny zamek z kaplicą. Jednak tak późna chronologia Gniezna jako obronnej siedziby książęcej nie wyklucza wcale funkcjonowania na tym miejscu od przełomu VIII i IX w. pogańskiego ośrodka kultowego, na terenie którego dokonywano prawdopodobnie intronizacji książąt plemiennych. W X w. Gniezno stanowiło jeden z grodów stołecznych państwa Piastów, obok m.in. Ostrowa Lednickiego, Poznania i Giecza (grodów stołecznych, czyli miejsc gdzie wzniesiono tzw. palatia książęce było kilka, lecz zgodnie z dokumentem "Dagome iudex" z ok. 991 roku, jedyną formalną stolicą państwa polskiego było Gniezno). O stołecznej funkcji Gniezna świadczyć mogą także napisy Gnezdun civitas na monetach Bolesława Chrobrego, jak również fakt pochowania właśnie w Gnieźnie w 997 roku ciała biskupa i męczennika Wojciecha. Andrzej Marek Wyrwa (ur. 1955) – profesor doktor habilitowany, polski historyk i archeolog specjalizujący się w dziejach wczesnego średniowiecza, kulturze materialnej wczesnośredniowiecznej Polski oraz historii zakonu cysterskiego. Wieloletni szef ekspedycji archeologicznej w Łeknie. Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

  Ostrów Lednicki – największa z pięciu wysp na jeziorze Lednica, położona w jego południowej części, najbardziej prawdopodobne miejsce Chrztu Polski. Na wyspie znajduje się stanowisko archeologiczne oraz od 1969 roku Muzeum Pierwszych Piastów. 16 września 1994 roku wyspa została wpisana na listę pomników historii. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – wielooddziałowe muzeum prezentujące relikty kamiennej architektury pałacowej i sakralnej oraz drewnianej zabudowy wsi. Najważniejszą częścią ekspozycji są pozostałości grodu pierwszych Piastów, datowane na okres wczesnego średniowiecza.

  Sztuka przedromańska na ziemiach polskich pojawiła się z chrześcijaństwem, czyli w X wieku i trwała do około połowy XI wieku, a za umowną datę graniczną przyjmuje się rok 1038, kiedy Brzetysław I najechał na ziemie polskie. Pojawienie się i rozwój sztuki przedromańskiej przypada zatem na okres, gdy dobiegał końca proces jednoczenia ziem polskich i gdy istniał już jednolity organizm państwowy pierwszych Piastów: Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Nie było słońca tej wiosny – polski film fabularny, dramat wojenny, z roku 1983 w reżyserii Juliusza Janickiego, ukazujący życie codzienne mieszkańców wsi w czasie okupacji. Reżyser filmu został wyróżniony za tę produkcję Syrenką Warszawską w kategorii filmu fabularnego w 1984 r.

  Historia filmu – dziedzina filmoznawstwa, której przedmiotem są dzieje sztuki filmowej. Historia filmu zajmuje się periodyzacją dziejów kinematografii, opisywaniem związków łączących poszczególne dzieła lub nurty filmowe oraz charakteryzowaniem etapów ewolucji sztuki filmowej, w powiązaniu z uwarunkowaniami społecznymi, kulturownymi i politycznymi. Korzystając z metodologii badań historycznych, historia filmu gromadzi i porządkuje na podstawie materiału źródłowego dane faktograficzne, a następnie dokonuje ich synetetycznego opisu. Jeszcze raz Pearl Harbor (tytuł oryg. The Final Countdown) − amerykański film fantastycznonaukowy z 1980 roku w reżyserii Dona Taylora, w Polsce znany także pod tytułem Końcowe odliczanie. Akcja filmu dzieje się w 1980 roku i przedstawia fikcyjną historię lotniskowca USS „Nimitz”, który podczas manewrów wpada w obszar zakłóceń atmosferycznych i przenosi się w czasie do 6 grudnia 1941 roku, tuż przed atakiem na Pearl Harbor. Film stanowi dywagację na temat tego, jak potoczyłyby się losy ataku, gdyby Amerykanie użyli najnowocześniejszego lotniskowca z czasów współczesnych. Pomimo negatywnego odbioru przez krytyków, film stał się dla Marcina Ciszewskiego inspiracją dla książki www.1939.com.pl i trzech następnych powieści.

  Animowana historia Polski – krótkometrażowy film animowany z 2010 roku w reżyserii Tomasza Bagińskiego, przedstawiający wybrane fakty z historii Polski. Prace nad nim trwały przez około rok. Był prezentowany podczas Toronto Polish Film Festival oraz otworzył 35 edycję Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

  Historia i społeczeństwo – przedmiot szkolny. Jest to nauka o historii z połączeniem nauki o społeczeństwie. Przedstawia historię powszechną oraz przemiany danego państwa, np. Polski od czasów starożytnych, po średniowiecze oraz nowożytność do współczesności z uwzględnieniem opisu społeczeństwa tych epok.

  Superman II: Superman II jest to amerykański film science-fiction z 1980 roku będący kontynuacją filmu Superman z 1978 roku oraz filmową adaptacją komiksu z wydawnictwa DC Comics o Supermanie. Jest to jedyny film o Supermanie wyreżyserowany przez dwóch reżyserów. Produkcja tego filmu jest uważana za kontrowersyjną, ponieważ reżyser Richard Donner ukończył większą część filmu zanim został zastąpiony innym reżyserem, Richardem Lesterem, który część scen nakręconych przez Donnera zastąpił własnymi. Austin Wintory – amerykański kompozytor muzyki do gier komputerowych i filmów. Najlepiej znany jako autor muzyki do gier Flow i Podróż, z których ostatnia była nominowana do nagrody Grammy jako pierwsza w historii ścieżka dźwiękowa z gry komputerowej. Do jego osiągnięć filmowych należy muzyka do filmu Kapitan Abu Raed, zwycięzcy nagrody publiczności na festiwalu Sundance w 2008 roku, oraz do filmu Grace wyróżnionego na tym samym festiwalu w 2009 roku. Jest także autorem muzyki koncertowej, m.in. nagrodzonej przez Global Music Awards w 2012 roku kompozycji „Gray Rain”. Od 2003 do 2012 roku Wintory skomponował około 300 ścieżek dźwiękowych.

  Scenopis to opracowywany na podstawie scenariusza techniczny plan realizacji filmu, sztuki teatralnej bądź serialu telewizyjnego, zawierający szczegółowy opis kolejnych scen, scenografii, ujęć kamery. Przy realizacji filmu jest podstawą konkretnych działań reżysera, operatora i scenografa. W praktyce filmowej, zwłaszcza w animacji, nazywany też "scenopisem opisowym". To podstawowa część filmu, na której jest opracowany. Historia Poznania 966-1034: W 966 roku, wraz z chrztem Mieszka I, rozpoczyna się pisana historia Polski. Poznań jest jednym z miejsc, które należy brać pod uwagę jako miejsce tego wydarzenia. Ostatnie badania archeologiczne dowodzą istnienia w Poznaniu palatium, które jest największym znanym świeckim, murowanym budynkiem owych czasów w państwie Polan. Przy nim znajdowała się najprawdopodobniej rotunda, zwana kaplicą Dąbrówki. Dziś fundamenty obu tych budowli znajdują się pod Kościołem NMP. W 968 roku Polska otrzymała również biskupa misyjnego. Był nim Jordan, który przybył do kraju Mieszka I wraz z orszakiem Dobrawy. Jako biskup misyjny nie miał formalnie swojej stolicy, jednak w rzeczywistości musiał posiadać swój kościół katedralny i siedzibę. Tytuł biskupa misyjnego sprawiał, że Jordan i jego bezpośredni następcy nie podlegali władzy żadnego z metropolitów, lecz bezpośrednio papieżowi. Badania archeologiczne oraz przekaz Thietmara wskazują, że ową siedzibą stał się Poznań, a głównym kościołem w państwie stała się katedra św. Piotra na Ostrowie Tumskim. O wysokiej pozycji poznańskiego biskupstwa najlepiej świadczy utrzymanie przez pewien czas niezależności tego ośrodka władzy kościelnej, pomimo ustanowienia w 1000 roku metropolii w Gnieźnie. W poznańskiej katedrze pochowano również pierwszego historycznego władcę Mieszka I. Siła ośrodka była tak duża, że po śmierci Bolesława Chrobrego Mieszko II również złożył go w katedrze. Ostatnim z pochowanych tu władców był Przemysł II 1296 roku.

  Jak działa jamniczek − polski animowany film krótkometrażowy Juliana Antonisza. W filmie wykorzystano niekonwencjonalne techniki filmowe, takie jak wycinanka, rysunek, filmowanie mieszających się płynów, a także wydrapywanie obrazów i rysowanie bezpośrednio na taśmie filmowej, zwane techniką non-camera. Muzykę do filmu stworzył i nagrał sam reżyser. W trakcie filmu zza kadru czytany jest komentarz, na wzór filmów dokumentalnych. Zachowywanie historii mówionej jest to pole działalności, zajmującej się opieką nad i utrzymaniem zebranych materiałów historii mówionej, niezależnie od postaci tych przekazów. Historia mówiona jest to metoda historycznej dokumentacji, w której wykorzystuje się relacje żyjących uczestników zdarzeń, które się bada. Historia mówiona często dotyka tematów rzadko pojawiających się na kartach dokumentów pisanych, a przez to, uzupełnia luki w historii.

  Dodano: 12.01.2012. 00:19  


  Najnowsze