• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Kurnatowska odebrała nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego

  22.06.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nagrodę za propagowanie wiedzy na temat dynastii pierwszych Piastów - Lednickiego Orła Piastowskiego - odebrała w poniedziałek poznańska archeolog prof. Zofia Kurnatowska zawodowo i naukowo związana z Katedrą Archeologii UAM oraz Instytutem Archeologii i Etnologii PAN.

  Nagrodę, statuetkę, wręczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

  "Lednica jest symbolicznym przykładem mojej przygody z archeologią, pierwszy raz byłam tam jeszcze przed rozpoczęciem studiów, jednak później wielokrotnie tam wracałam. W związku z tym lednicki orzeł to dla mnie bardzo ważna nagroda. To wyróżnienie, symbol piastowskiego orła, bardzo dla mnie bliski, przyjmuję więc z wielkim wzruszeniem i radością" - powiedziała laureatka, odbierając statuetkę i dyplom.

  Prof. Zofia Kurnatowska jest autorką setek publikacji o fundamentalnym znaczeniu dla rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej przeszłości.

  "Pani profesor nie tylko publikuje, ale też aktywnie włącza się w badania terenowe kluczowych ośrodków przedpaństwowych i państwowych, inicjuje programy badawcze, serie wydawnicze, redaguje wydawnictwa, uczestniczy w życiu towarzystw i stowarzyszeń kulturalnych oraz naukowych" - napisała w uzasadnieniu Kapituła nagrody.

  Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego jest honorową, przyznawaną raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

  Nagrodę ustanowiono w 2009 roku, pierwszym laureatem został poznański historyk prof. Gerard Labuda.

  Laureata wyłania siedmioosobowa Kapituła Nagrody, w której z urzędu znajdują się arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. KPR

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego - nagroda honorowa przyznawana przez marszałka województwa wielkopolskiego, ustanowiona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z inicjatywy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Nagroda Henryk – nagroda jest najważniejszą indywidualną nagrodą Sekcji Teatrów Lalkowych Związku Artystów Scen Polskich przyznawaną za wybitne osiągnięcia artystyczne lub całokształt pracy artystycznej w dziedzinie Teatru Lalek. Nagrodę stanowi dyplom oraz statuetka Henryk, zaprojektowana przez artystkę i rzeźbiarkę Annę Wszyndybył. Lista nagród: Lista obejmuje wybrane nagrody przyznawane periodycznie lub sporadycznie za wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie. Nagroda może być honorowa lub nieść z sobą korzyści finansowe.

  Honorowa Nagroda SARP - nagroda przyznawana od 1966 polskim architektom przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, uchodząca często za najbardziej prestiżową polską nagrodę architektoniczną. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury, najczęściej za całokształt działalności. Równolegle przyznawane są Nagrody Roku za najlepszy budynek. Andrzej Marek Wyrwa (ur. 1955) – profesor doktor habilitowany, polski historyk i archeolog specjalizujący się w dziejach wczesnego średniowiecza, kulturze materialnej wczesnośredniowiecznej Polski oraz historii zakonu cysterskiego. Wieloletni szef ekspedycji archeologicznej w Łeknie. Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

  Nagroda Ratzingera – nagroda w dziedzinie teologii, przyznawana przez Watykańską Fundację Józefa Ratzingera - Benedykta XVI. Czasami nazywana "Noblem z teologii". Nagroda jest fundowana z prywatnych darowizn oraz dochodów z publikacji papieża Benedykta XVI. Papież ustanawiając nagrodę chciał uhonorować osoby zaangażowane w pogłębianie wiedzy teologicznej. Laureaci są wybierani przez pięcioosobową radę naukową fundacji. Nagroda wynosi 50 tysięcy euro. Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza - nagroda przyznawana przez Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę, ustanowioną w 1987 roku, początkowo przyznawano jednej osobie rocznie. Od 2001 wprowadzono podział na nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w kategorii nauk humanistycznych. Pomysłodawcami nagrody byli prezydent miasta Kazimierz Rynkowski oraz prof. Robert Szewalski. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się rokrocznie 28 stycznia w rocznicę urodzin Jana Heweliusza

  Plaster miodu – statuetka przyznawana osobom fizycznym oraz organizacjom, instytucjom i firmom za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego. Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 30 listopada każdego roku. Statuetka przyznawana jest w 7 kategoriach: Nagroda Gentnera-Kastlera – nagroda przyznawana przez Niemieckie Towarzystwo Fizyczne i Francuskie Towarzystwo Fizyczne za osiągnięcia w dziedzinie fizyki. Nagroda przyznawana jest od 1986 roku. Laureaci otrzymują srebrny medal, certyfikat oraz pieniądze. Nazwa nagrody to nazwiska Wolfganga Gentnera i Alfreda Kastlera.

  Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta – polska nagroda literacka ustanowiona w 1994 roku przez Związek Rzemiosła Polskiego. Nagroda jest przyznawana we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich i Związkiem Literatów Polskich; nagroda nosi imię Władysława Reymonta, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1924).

  Nagroda Sakurai (J. J. Sakurai Prize for Theoretical Particle Physics) – nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego przyznawana za wybitne osiągnięcie w teorii fizyki cząstek elementarnych. Nagroda ta uważana jest za jedną z najbardziej prestiżowych w dziedzinie fizyki. Przyznawana jest corocznie od 1985 roku.

  Harcerska Nagroda Literacka – polska nagroda literacka, organizowana i przyznawana przez Główną Kwaterę ZHP od 1970 do 1991 roku. Nagroda była przeznaczona dla polskich autorów publikacji literatury dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, korespondujących z założeniami wychowawczymi ZHP, wydanymi od 1 stycznia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, dotąd nienagradzanych. Nagrodę otrzymywały także instytucje wydawnicze. Propozycje zgłaszane przez wydawnictwa, redakcje oraz inne instytucje kulturalne wybierało jury powołane przez Główną Kwaterę ZHP.
  W 1982 roku wprowadzono nagrodę przyznawaną przez dzieci i młodzież, laureat był wyłaniany drogą plebiscytu w prasie dziecięco-młodzieżowej.
  W 1988 roku jury powołało Honorową Listę im. Aleksandra Kamińskiego. Nagroda Laskera – amerykańska nagroda naukowa za badania w dziedzinie medycyny. Nagroda ta jest przyznawana od 1946 żyjącym badaczom przez fundację Lasker Foundation, założoną przez pioniera reklamy Alberta Laskera i jego żonę Mary Woodward Lasker (później znaczącą aktywistkę w dziedzinie badań medycznych). Nagrody cieszą się znacznym prestiżem i czasem są nazywane amerykańskim Noblem. Do roku 2005, 71 z laureatów zdobyło później Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

  Nagroda Praw Człowieka - nagroda przyznawana co dwa lata przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy za działania na rzecz praw człowieka. Nagroda przyznawana jest przez siedmioosobową kapitułę. W 2011 roku wyróżniony został Komitet Protiw Pytok (Komitet przeciw Torturom) z siedzibą w Niżnym Nowogrodzie. Hanzeatycka Nagroda Goethego (Hansischer Goethe-Preis) to niemiecka nagroda przyznawana za osiągnięcia z dziedziny literatury oraz inne osiągnięcia artystyczne. Nagroda jest przyznawana co 2 lata od 1949.

  Gra Roku – nagroda corocznie przyznawana przez Kapitułę Konkursu dla najlepszej w Polsce gry planszowej. Pierwotnie w latach 1985 -1993 nagroda była przyzwana przez magazyn "Świat Młodych". Ponownie pomysł przyznawania nagrody narodził się z końcem 2004 roku na forum dyskusyjnym portalu tematycznego Gry-Planszowe.pl. Tytuł Gra Roku jest przyznawany przez kapitułę konkursową najlepszej w Polsce grze planszowej, karcianej lub towarzyskiej skierowanej do młodzieży i dorosłych i wydanej w roku poprzedzającym rok, w którym przyznawana jest Nagroda. Celem przyznawania Nagrody jest popularyzacja gier planszowych w Polsce oraz promocja najlepszych tytułów wydanych w kraju. Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka – nagroda honorowa przyznawana autorom i wydawcom w dziedzinie historii i archiwistyki. Ustanowiona w 1997 r. dla upamiętnienia tragicznie zmarłego naczelnego dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Jerzego Skowronka.

  Nagroda Grammy w kategorii Album of the Year jest przyznawana od 1959 roku. Oryginalnie nagroda była przyznawana tylko artystom, lecz z czasem zaczęto przyznawać ją również producentom oraz engineer and/or mixer i the mastering engineer. W 1962 roku nazwa nagrody została rozszerzona o zwrot other than classical i wyglądała tak: Album of the Year (other than classical) jednak wrócono do krótszej wersji w 1965 roku. Europejska Nagroda Filmowa (ENF) (ang. The European Film Awards) – najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana europejskim filmom. Odpowiednik amerykańskiego Oscara, przyznawany przez członków Europejskiej Akademii Filmowej, której pierwszym laureatem był Krzysztof Kieślowski. Nagroda przyznawana w dziesięciu kategoriach, z których najważniejsza to Film Roku. W latach 1988-1996 laureaci otrzymywali statuetkę Felixa. Od 1997 wręczana jest nowa, bezimienna jak dotąd, statuetka, nazywana po prostu Europejską Nagrodą Filmową. Ceremonię transmitują oprócz krajów ośrodków telewizyjnych z Europy, także z USA, Ameryki Łacińskiej i Nowej Zelandii.

  Dodano: 22.06.2010. 01:17  


  Najnowsze