• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Ryszard F. Mazurowski wśród laureatów konkursu Travelery 2009

  17.04.2010. 21:02
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Ryszard F. Mazurowski - odkrywca pozostałości najstarszego miasta na świecie Tell Karamel - jest jednym z laureatów konkursu Travelery 2009, organizowanego przez "National Geographic". Profesor zwyciężył w kategorii "Naukowe odkrycie roku".

  Prof. Mazurowskiego z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego nagrodzono za - jak napisano w uzasadnieniu - "odkrycie w Syrii pozostałości najstarszego miasta na świecie - Tell Karamel i udowodnienie, że postęp cywilizacyjny nie musiał się wiązać z udomowieniem zwierząt i uprawą roli". Tell Karamel leżący u podnóża gór Taurus to prawdziwy skarbiec archeologiczny. Pod 20-metrowym usypiskiem znajdują się ślady osadnictwa z okresu od 8 tys. lat p.n.e. aż do średniowiecza.

  "Ludzie, którzy to wczesne miasto założyli nie zajmowali się rolnictwem - żyli z myślistwa i zbieractwa, m.in. dzikiej pszenicy i jęczmienia. I właśnie to w odkryciu naszych badaczy jest najistotniejsze. Oto bowiem mieszkańcy osiedla, reprezentujący teoretycznie +wsteczny+ model gospodarki, mieli rozwiniętą kulturę materialną, w tym architekturę" - tłumacząOrganizatorzy konkursu.

  W swojej kategorii prof. Mazurowski pokonał zespół prof. Bogdana G. Wendlera z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej, który opracował supercienkie powłoki służące do pokrywania elementów maszyn. Wśród nominowanych był też Jan Kotlarz z polskiego oddziału Mars Society - twórca oprogramowania umożliwiającego badanie powierzchni Marsa i tworzenie jego trójwymiarowych map. Nominowano również prof. Dobiesława Ozimka z Zakładu Chemii Środowiskowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który opracował metodę produkcji paliwa z dwutlenku węgla, dzięki której możliwy byłby "recykling CO2".

  Wśród naukowców nagrodzonych w plebiscycie znalazła się również dr Sabina Pierożek-Nowak wraz ze Stowarzyszeniem dla Natury "Wilk", która wygrała w kategorii "Społeczna inicjatywa roku". Kapituła konkursu i czytelnicy miesięcznika "NG" docenili długoletnie działania Stowarzyszenia, które umożliwiły objęcie ochroną gatunkową ginących polskich wilków.

  Grand Prix konkursu otrzymał himalaista Krzysztof Wielicki. W kategorii "Wyczyn roku" nagrodzono Nataszę Caban za samotny rejs dookoła świata. Najlepszy "Blog travelerowca" stworzyli Aleksandra Trzaskowska i Jerzy Piątkiewicz, którzy w internecie relacjonowali swą podróż po Azji Centralnej.

  Laureatów nagrody wskazano już po raz czwarty. Wśród zwycięzców poprzednich edycji znaleźli się m.in. prof. Jerzy Dzik, dr Tomasz Sulej, mgr Grzegorz Niedźwiedzki, prof. Krzysztof Skóra, prof. Zofia Kielan-Jaworowska i dr Tadeusz Mizera. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya. Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber. Chamlet − wyróżnienie dla najgorszych polskich reklam, przyznawane od 2010 roku przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakład Projektowania Komunikacji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomysłodawcą nagrody jest prof. Michael Fleischer. Nagrodą jest zgnieciona kartka. Nigdy żaden z laureatów konkursu osobiście nie odebrał tego wyróżnienia (stan na 2013 rok).

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej. Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne – to półrocznik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Grzegorz Opala.

  Polski Przegląd Neurologiczny – to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Roman Mazur. Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Koszyckiej został założony 21 lipca 1969 roku przez prof. Františka Poliaka, który był również pierwszym dziekanem tego wydziału (w latach 1969-1972). Obecnie (2012) dziekanem Wydziału jest prof. Liberios Vokorokos.

  Choroby Serca i Naczyń – to kwartalnik o charakterze edukacyjnym wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Narkiewicz. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Krzysztof Filipiak.

  Przegląd Rusycystyczny – kwartalnik wydawany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego (PTR). Powstał w roku 1978. Pierwszym redaktorem naczelnym był doc. dr Olgierd Spirydowicz (do 1991, zeszyt 1–2), kolejnym prof. Wanda Zmarzer (1991–1999), obecnym zaś – prof. Piotr Fast (od 2000). Komitetowi Redakcyjnemu (do 1987 – Radzie Redakcyjnej) przewodniczyli: 1978–1982 – prof. Mścisław Olechnowicz, (1983–1984 wakat), 1985–1987 – prof. Bazyli Białokozowicz, 1988–1996 prof. Antoni Semczuk, 1997–1999 – prof. Piotr Fast, od 2000 ponownie prof. Antoni Semczuk.

  Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został powołany 12 września 1949 roku. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak.

  Dodano: 17.04.2010. 21:02  


  Najnowsze