• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Publikacja IPN Od niepodległości do niepodległości

  25.11.2010. 08:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Teksty historyków, reprodukcje dokumentów i zdjęcia z epoki, fragmenty tekstów źródłowych, liczne biogramy najważniejszych postaci w historii lat 1918-89 oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć znalazły się w publikacji IPN "Od niepodległości do niepodległości". "Publikacja ta przedstawia w popularnej formie tę część naszej historii, która chyba najbardziej determinuje i kształtuje naszą współczesność, czyli dzieje Polski w XX wieku, od odzyskania niepodległości w 1918 roku do jej ponownego odzyskania w roku 1989. W odróżnieniu od innych tego typu publikacji wydawnictwo IPN ma charakter bardziej popularny, a jego podstawowym adresatem są maturzyści, którzy na egzaminie dojrzałości planują zdawać historię. Mogą oni bezpłatnie, za pośrednictwem swoich nauczycieli historii zamówić egzemplarz książki" - opowiadał PAP szef Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, Łukasz Kamiński.

  Jak zaznaczył, publikacja nie jest typowym podręcznikiem do nauki historii, dlatego nie musi w pełni odzwierciedlać podstawy programowej i programu nauczania, skupiając się tylko i wyłącznie na historii Polski. "Warstwa historii powszechnej jest tu tylko w niezbędnym stopniu zaznaczona i dzięki temu autorzy zyskali nowe możliwości przedstawienia bardziej dogłębnie niektórych zjawisk takich jak np. konspiracja powojenna, na które w tradycyjnym podręczniku jest niewiele miejsca" - relacjonował Kamiński.

  Wedle jego opisu wydawnictwo ma "kilka warstw". Tekstowi głównemu towarzyszy bogata szata ilustracyjna - zarówno reprodukcje dokumentów, jak i zdjęcia z epoki, wiele fragmentów tekstów źródłowych, przybliżających pewne zjawiska, liczne biogramy najważniejszych postaci w historii tamtego okresu oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć. "W tej chwili już mamy kilkaset zamówień na publikację" - dodał szef Biura Edukacji Publicznej IPN.

  "Praca nad rozdziałem podręcznika była dla mnie wyróżnieniem i wyzwaniem. Podjąłem próbę pokazania prawdy o czasach Gomułki, w sposób krytyczny, ale nie krytykancki i dotarcia do młodego czytelnika, stąd odwoływanie się do anegdot, humoru czy ironii, na które akurat w opisie czasów +małej stabilizacji+ można było sobie pozwolić. Jako autorzy uwzględniliśmy także aktualne wyniki badań historycznych, w tym w dużej mierze te wynikające z prac IPN. Należne miejsce znalazły więc w podręczniku kwestie oporu i opozycji czy wychodźstwa. Wydaje się, że w kolejnych pracach tego typu trudno będzie zignorować zaproponowany w tej syntezie model opisu" - mówi autor jednego z rozdziałów książki Adam Dziurok.

  Jak podkreślił twórca dwóch innych rozdziałów Filip Musiał, praca nad publikacją była istotna ze względu na możliwość zaprezentowania odmiennego spojrzenia na najnowsze dzieje Polski. "Książka daje możliwość przyjrzenia się powojennej historii nie z punktu widzenia mieszkańca Polski Ludowej, ale niejako z perspektywy II Rzeczpospolitej. Analizowania tego, co działo się nad Wisłą po 1944 r., nie z pozycji kogoś, kto żył i kształcił się w PRL, ale tak, jak patrzą na te dzieje Polacy wychowani w wolnej Polsce" - ocenił Musiał.

  Szef BEP IPN, podczas konferencji prasowej, odniósł się także do pytania dziennikarzy, dlaczego w umieszczonym w publikacji biogramie Lecha Wałęsy w części poświęconej kwestii jego rejestracji jako współpracownika SB, nie napisano o wyroku sądu z 2001 roku, który oczyszcza Wałęsę z tych zarzutów.

  "Ta książka została napisana przez historyków i oddaje rzeczywistość historyczną. Jak wiemy czasem istnieje różnica zdań między procedurą sądowo-prawną a wnioskowaniem historycznym i to jest tego przykład. Natomiast my trzymamy się swojej warstwy opisu i historycy tego ustalenia nie negują" - mówił Kamiński podczas środowej konferencji prasowej w stołecznej siedzibie IPN.

  Publikacja "Od niepodległości do niepodległości" będzie także prezentowana na rozpoczynających się 25 listopada w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim Targach Książki Historycznej.

  PAP - Nauka w Polsce, Anna Kondek

  ls/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – samorządowe, gromadzące wszelkiego rodzaju pamiątki z zakresu "tradycji niepodległościowych", przede wszystkim z Łodzi, regionu łódzkiego oraz wybiórczo Polski. Jego oddział "Radogoszcz" specjalizuje się w dziejach okupacji niemieckiej 1939–1945 w Łodzi i okręgu łódzkim. Jako spadkobierca Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi (1959–1990) posiada unikatowy zbiór dokumentów, zdjęć i sztuk pięknych (obrazy, rzeźby, grafiki) z okresu PRL-u, z tego miasta i regionu. Migrena to powtarzający się, silny ból głowy. Historia badań migreny jest opisana w wielu podręcznikach. Samuel Auguste Tissot (1728–1797) opublikował książkę Traité des Nerfs et de leurs Maladies, jeden z podstawowych podręczników neurologii swojej epoki, w którym opisał migrenę, następnie L. Thomas opublikował w 1887 La Migrene. Książki te stanowiły podsumowanie wiedzy do wieku XIX Wiek XIX był wiekiem rozwoju badań neurologicznych i wiedzy o migrenie. W monumentalnej książce o różnych aspektach bólów głowy (1026 stron) Isler i Rose przedstawili wstępny rozdział dotyczący historii badań migreny do roku 1999. Niepodległość Australii – kwestia budząca znaczne różnice poglądów wśród badaczy i autorów publikacji na temat historii tego kraju. Wymienianych jest wiele różnych dat, od 1901 aż do 1986. Różnice te wynikają z różnego sposobu interpretacji pojęć takich jak niepodległość i suwerenność, na przykład według oficjalnej strony rządowej Australia stała się niezależnym krajem 1 stycznia 1901, ale oficjalny raport Constitutional Commission z 1988 twierdzi, że Australia stała się niezależnym państwem „pomiędzy 1926, a końcem II wojny światowej”.

  Egzemplarz żelazny – egzemplarz jakiegoś wydawnictwa, na przykład książki obowiązkowo przechowywany przez instytucję sprawczą wydania tejże publikacji (wydawnictwo). Egzemplarze te wykorzystuje się np. w sytuacji dodrukowywania danej publikacji po wyczerpaniu nakładu lub druku reprintów. Oficyna Wydawnicza Volumen została założona w 1989 r. Kontynuuje działalność podziemnego Niezależnego Wydawnictwa Książkowego Wers. Specjalizuje się w książkach z zakresu historii Polski i historii powszechnej, także antropologii kulturowej i szeroko rozumianej myśli humanistycznej. Jest wydawcą m.in. podręczników akademickich z tych dziedzin. Aranżuje i tworzy wystawy historyczne, organizuje koncerty. Od niedawna Volumen wydaje także literaturę piękną, co zapoczątkowała wiele lat temu (1996) przetłumaczona później na kilka języków książka Piotra Bednarskiego Błękitne śniegi (wydanie nowe, rozszerzone, ukaże się w 2011 r.), oraz od dawna literaturę faktu. Szereg tytułów ukazał się poza seriami. Volumen jest pomysłodawcą oraz współwydawcą jak dotąd tomu I Encyklopedii Solidarności. W 2009 r. rozpoczął rozległy rocznicowy projekt Kanon Literatury Podziemnej, realizowany z wyd. Bellona.

  Dom Wydawniczy ELIPSA założony został w roku 1990. Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach naukowych i popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin nauki - w szczególnosci politologii, historii najnowszej, ekonomii, prawa i językoznawstwa. Do tej pory wydało ponad 750 tytułów. Od roku 2000 wydaje też podręczniki szkolne do zajęć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa (zagadnienia ratownictwa, pierwszej pomocy i obrony cywilnej). Wydawnictwo świadczy także usługi dla szkół wyższych i innych instytucji wydając książki, podręczniki, skrypty i broszury. Polsko-Litewska Dwustronna Komisja do badania problemów nauczania historii i geografii powstała w 1992 r. na podstawie na podstawie umowy zawartej w dniu 21 lutego 1992 r. w Wilnie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Oświaty Republiki Litewskiej. W skład komisji wchodzą obecnie eksperci z zakresu historii, literatury i geografii. Zakres jej prac reguluje Program współpracy ustalany pomiędzy obydwoma ministerstwami. Do podstawowych zadań komisji należy wyjaśnianie spornych kwestii z zakresu historii i geografii pojawiających się w obowiązujących podręcznikach szkolnych i programach nauczania. Opinie i wskazówki wypracowane przez komisje mają być brane pod uwagę przy powstawaniu nowych programów i podręczników.

  Litewskie odrodzenie narodowe odnosi się do okresu w kulturze i historii Litwy, zapoczątkowanego w drugiej połowie XIX wieku. Będąc pod zaborem rosyjskim, litewskie elity zaczęły dażyć do odzyskania niepodległości przez Wielkie Księstwo Litewskie, odrzucająć jednocześnie związek z Polską. Trend litrewskiego odrodzenia narodowego w dużym stopniu przyczynił się do ustanowienia niepodległego i niezależnego państwa litewskiego po Pierwszej Wojnie Światowej. Książka – dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym.

  Abstrakt – streszczenie publikacji naukowej lub książki, w którym w formie maksymalnie skondensowanej z jak największą liczbą słów kluczowych, zawarte są podstawowe informacje o tezie artykułu, metodyce przeprowadzonych badań, najważniejszych wynikach oraz wnioskach. Jest publikacją pojawiającą się okresowo w celu skrótowego przedstawienia wyników badań w jakiejś dziedzinie nauki w jednym lub kilku krajach. Abstrakt liczy zwykle od 150 do 600 słów.

  Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie – książka Marii Janion, opublikowana w 2009 roku, opisująca romantyczne źródła funkcjonujących wśród Polaków stereotypów związanych z Żydami. Autorka przedstawia wiek XIX jako moment narodzin fantazmatów i przesądów w obrazie Żyda, funkcjonujących do dziś. Zwraca uwagę, że podstawy do powstania takiego obrazu dały już wcześniejsze epoki (w tym oświeceniowa myśl Stanisława Staszica). Za punkt wyjścia swojej pracy bierze podstawowe pojęcia kanonu polskiej historii heroicznej i patriotycznej, zawarte już w tytule książki: wyobrażenie o bohaterze, o spisku niepodległościowym i śmierci na polu chwały. Odczytuje je jednak w nietypowy sposób, odnosząc do Żydów lub przybierając żydowską perspektywę.

  Paul Nathanson jest kanadyjskim religioznawcą i pisarzem. Kształcił się w dziedzinie historii sztuki, bibliotekarstwa, religioznawstwa chrześcijańskiego, religioznawstwa judaistycznego oraz religioznawstwa Muzułmańskiego. Doktoryzował się w 1989 roku. Obecnie wykłada jako starszy badacz (senior researcher) na Uniwersytecie McGill-a, na wydziale Religioznawstwa. Rozpoczął swoją karierę akademicką publikacją książki pod tytułem Ponad Tęczą: Czarnoksiężnik z Krainy Oz jako Świecki Mit Ameryki, która opowiada "o odwróceniu się rysów religijnych i świeckich w kulturze popularnej". The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają:

  Dodano: 25.11.2010. 08:33  


  Najnowsze