• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skarby Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej na wystawie w Poznaniu

  11.05.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Do 23 maja w poznańskim Muzeum Archeologicznym można oglądać wystawę "Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej - sezony 2008-2009", prezentującą najciekawsze zabytki i dokumentację fotograficzną 26 stanowisk archeologicznych położonych na terenie Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Kujaw.

  Największą część zabytków wystawianych na ekspozycji pozyskano podczas badań o charakterze ratowniczym związanych z rozbudową infrastruktury drogowej. Archeolodzy chwalą się także wynikami długoletnich programów naukowych, które trwają na Ostrowie Tumskim, w Gieczu i Dziekanowicach.

  Warto przyjrzeć się zabytkom związanym z najstarszymi dziejami regionu, które pozyskano podczas prac w Krzyżu Wielkopolskim. Są to wczesno mezolityczne wytwory - narzędzia wykonane z poroża i kości.

  Dwa ostatnie lata były bogate w odkrycia średniowiecznych skarbów w Łeknie, Lądzie i Lądku. Część jest prezentowana na wystawie. Składają się z dużej liczby siekańcowych monet i srebrnych ozdób.

  Intrygujące jest także unikatowe naczynie zasobowe typu Krausengefaesse sprzed około 2 tys. lat. Imponuje rozmiarami i starannością wykonania.

  Na szczególną uwagę zasługuje rzadko spotykane wyposażenie jednego z grobów ludności kultury przeworskiej na stanowisku Osiek, gdzie odkryto naczynie i łyżeczkę wykonane ze srebra.

  Prezentowane stanowiska to w większości miejsca o długiej i skomplikowanej historii. Wśród nich są Obłaczkowo i Janowice, na których ciągłość zasiedlenia trwała od neolitu po późne średniowiecze.

  Wystawę uzupełnia katalog prezentujący najważniejsze informacje o najciekawszych stanowiskach badanych w 2008 i 2009 roku na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.

  Kuratorami wystawy są Kamila Dolata-Goszcz i Patrycja Silska. SZZ

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zmorsznik zielony (Lepturobosca virens) – gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych. W Polsce występuje w południowej części kraju, na kilku stanowiskach w Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej oraz w Puszczy Białowieskiej. Larwy żerują w martwym drewnie świerków, sosen bądź jodeł. Dobrojewo – wieś w Polsce położona na Równinie Szamotulskiej wchodzącej w skład Pojezierza Poznańskiego, które jest częścią Niziny Wielkopolsko- Kujawskiej. Usytuowana w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Ostroróg (jest jej największą wsią). Wieś posiada wielowiekową historię. Pierwsze wzmianki o tej wsi pochodzą z 1391 r. Zamieszkuje ją około 1000 mieszkańców, aczkolwiek dokładna liczba nie jest znana. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa poznańskiego. Krakowski Piknik Archeologiczny – cykliczna impreza o charakterze edukacyjnym organizowana co roku w sobotę od 2003 roku na przełomie maja i czerwca. Impreza utrzymana w konwencji rodzinnego pikniku. Organizatorem jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Odbywa się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Branicach. W trakcie pikniku czynna jest wystawa prezentująca naczynia gliniane odkryte na terenie Nowej Huty. Zrekonstruowane są groby sprzed 6000 i 2500 lat "pierwszych mieszkańców Branic". Można wziąć udział w wykopaliskach archeologicznych na zaimprowizowanym stanowisku archeologicznym. Repliką sierpa krzemiennego można ściąć trawę. Można zemleć ziarno w żarnach, skleić gliniane skorupy garnków. Do makiet renifera i mamuta można rzucać oszczepem lub do tarczy strzelać łukiem. Piknik urozmaicają pokazy walk i szyków bojowych historycznych oddziałów zbrojnych: wojów, rycerzy, żołnierzy.

  Kultura lateńska – sama nazwa pochodzi od eponimicznego stanowiska archeologicznego La Tène nad jeziorem Neuchâtel w Szwajcarii, w czasie badań archeologicznych w XIX wieku na tym stanowisku odkryto znaczne ilości zabytków związanych z ludnością celtycką. Archeolodzy terminem La Tène określają zbiór cech kulturowych charakterystycznych dla ludności celtyckiej, jednak kultura lateńska nie jest jednoznacznie tożsama z kulturą Celtów, gdyż niektóre grupy ludności celtyckiej znalazły się poza oddziaływaniem kultury lateńskiej (badania językowe). Kultura lateńska wykrystalizowała się na miejscowym podłożu kultury halsztackiej. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - powstała w 1908 placówka muzealna obejmująca swym zainteresowaniem tereny ziemi kujawskiej i ziemi dobrzyńskiej na Kujawach wschodnich, w szczególności ich spuściznę kulturową, historię i sztukę regionu. Siedzibą muzeum jest gmach przy ulicy Słowackiego, wzniesiony w 1930.

  Katalog wystawowy – wydawany przed każdą Wystawą Psów Rasowych w formie książki spis wystawców oraz psów biorących udział w wystawie psów. W katalogu zapisany jest również program sędziowania a także układ ringów. W katalogu podane jest imię każdego psa, jego przydomek hodowlany, data urodzenia, maść, numer rejestracyjny i rodowodu, informacja o rodzicach, nazwisko hodowcy a także dane właściciela psa. Na wystawie każdy pies ma swój numer katalogowy, który również jest uwzględniony w katalogu. Dokumentacja prac archeologicznych, dokumentacja prac wykopaliskowych, dokumentacja archeologiczna - sporządzana jest na bieżąco w trakcie prac badawczych. Jej celem jest umożliwienie odtworzenia w przyszłości nie istniejącego stanowiska archeologicznego, które zostało rozkopane przez archeologów. Dokumentacja powinna być prowadzona w taki sposób który pozwoli trójwymiarowo zrekonstruować całe stanowisko wraz z lokalizacją i wyglądem zabytków, obiektów i przebiegiem warstw.

  Najlepszy na Wystawie (ang. Best in Show) – tytuł dla psa – zwycięzcy konkurencji finałowej wystawy psów rasowych, jaką jest wybór jednego spośród 10 zwycięzców grup. Archeologiczne Zdjęcie Polski to nazwa realizowanego na terenie całej Polski od 1978 r. przedsięwzięcia poszukiwania, rejestrowania i nanoszenia na mapy stanowisk archeologicznych. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie informacji potrzebnych do celów naukowych i konserwatorskich (związanych z ochroną zabytków). Przedsięwzięcie jest koordynowane przez poszczególnych wojewódzkich konserwatorów zabytków, a centralna baza danych przechowywana jest w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie.

  Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie – muzeum, położone w Nieszawie, będące filią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Jego zbiory poświęcone są osobom Stanisława Noakowskiego oraz Ludwika Boucharda. Placówka jest jednostką organizacyjną województwa kujawsko-pomorskiego.

  Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce – skansen w Kłóbce założony w roku 1993, jest oddziałem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

  Stara Synagoga w Izbicy Kujawskiej – pierwsza, drewniana synagoga znajdująca się w Izbicy Kujawskiej przy dzisiejszej ulicy Kolskiej 16. Kamil Smala (ur. 7 września 1984 w Bielsku-Białej) – polski grafik, malarz, rysownik, a także były gitarzysta zespołu Myopia. Odbył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, na Wydziale Grafiki Warsztatowej. W 2009 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem ASP w Katowicach, któremu towarzyszyła indywidualna wystawa grafik w galerii sztuki Fra Angelico w Katowicach. Uczestniczył także w wielu wystawach zbiorowych m.in. w wystawie 21 w salonie Toyoty, w Chorzowie, w 2005 r., wystawie poświęconej sztuce figuratywnej Figurama 2009 w Pradze i wystawie pt. Reaktywacja Matrycy w galerii Art Nova 2. Laureat nagrody Rektora ASP we Wrocławiu na VI Ogólnopolskim Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, w 2009 roku. Artysta odbywał także staż w Pracowni Druku Wypukłego prof. Mariusza Pałki na ASP w Katowicach.

  Limnephilus dispar – polska nazwa: bagiennik nieparek, owad z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera), z rodziny Limnephilidae, gatunek w Polsce bardzo rzadki, ginący w wielu częściach Europy. Gatunek północno-palearktyczny, w Europie notowany w Skandynawii i północno-wschodniej Europie. W Polsce pod koniec XIX i na początku XX spotykany na Pojezierzu Pomorskim, Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej i na Śląsku oraz Zachodnich Karpatach i Roztoczu w okolicach Lwowa. Po roku 1950 obserwowany był w Puszczy Białowieskiej. Ostatnio stwierdzony także na Polesiu Lubelskim i w Lasach Janowskich. Muzea w Łodzi: Wśród licznych placówek muzealnych, które znajdują się w Łodzi, jest m.in. Muzeum Sztuki – z unikatową w skali Europy, gromadzoną od lat 30. XX w., kolekcją sztuki nowoczesnej, Centralne Muzeum Włókiennictwa – posiadające (w zabytkowym gmachu Białej Fabryki Ludwika Geyera) największą w Polsce kolekcję tkaniny artystycznej, Muzeum Historii Miasta Łodzi (w pałacu Izraela Poznańskiego, jednego ze współtwórców XIX-wiecznej potęgi przemysłowej miasta), czy Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne – z zabytkami regionu łódzkiego oraz dużą kolekcją numizmatyczną – z monetami, wśród których wiele prezentowanych ocalało tylko w kilku lub kilkunastu egzemplarzach na świecie.

  Dodano: 11.05.2010. 01:17  


  Najnowsze