• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Śląskie/ Rozpoczęły się zajęcia szkoły j. polskiego dla obcokrajowców

  01.08.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Ponad stu pięćdziesięciu obcokrajowców przyjechało w niedzielę do Cieszyna, żeby wziąć udział w 21. Letniej Szkole Języka, Literatury i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego - poinformował rzecznik prasowy szkoły Marcin Maciołek.


  Kurs w ramach 21. Letniej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej w Cieszynie organizowany przez Uniwersytet Śląski potrwa miesiąc. ,,Bardzo nas cieszy, że jest aż tyle osób chce się uczyć języka polskiego i poznawać naszą kulturę. Wśród nich widziałem wiele znajomych twarzy osób, które w poprzednich latach także nas odwiedzały" - powiedział w niedzielę PAP rzecznik szkoły Marcin Maciołek.

  Słuchacze pochodzą z 28 krajów świata, m.in. z Kuby, Nigerii, Egiptu, Tunezji, Kanady, Niemiec, Rosji, Japonii, Korei Południowej, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji.

  Przez 4 tygodnie sierpnia będą się uczyć języka polskiego biorąc m.in. udział w przedpołudniowych zajęciach intensywnej nauki języka polskiego. ,,Codziennie pełne trzy godziny nauki języka oraz wykłady popołudniowe. W tym roku będą to wykłady poświęcone m.in. takim postaciom jak Czesław Miłosz i Maria Skłodowska-Curie. Studenci będą mieli okazję obejrzeć interesujące doświadczenia fizyczne i chemiczne, będą się także uczyć robienia papieru" - tłumaczył Maciołek.

  Kursy będą organizowane w dwóch językach - polskim i angielskim.

  Maciołek dodał, że szkoła daje obcokrajowcom nie tylko możliwość poznania języka polskiego - także kultury polskiej oraz tradycji. ,,Za każdym razem staramy się przemycić w programie elementy, które pozwalają poznać nasz kraj" - dodał rzecznik prasowy szkoły.

  W tym roku słuchacze Letniej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej będą mogli wziąć udział w Turnieju Tłumaczy. ,,Obchodzimy rok Czesława Miłosza, dlatego z tej okazji każda osoba, która będzie chciała wziąć udział w konkursie będzie musiała przetłumaczyć na swój język ojczysty wiersz pt. ,,Zapomnij"- wyjaśniał Maciołek.

  Turniej zakończy się publicznym odczytaniem wiersza oraz publikacją wszystkich przekładów w jednej książce. Organizatorzy liczą, że będą mogli wysłuchać tłumaczeń w językach m.in. arabskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, japońskim.

  Program letniej szkoły jest bardzo bogaty. Wieczory studenci będą mogli spędzać na oglądaniu polskich filmów. Weekendy zostały przeznaczone na zwiedzanie.

  Jednym z najważniejszych wydarzeń w czasie letniego kursu języka polskiego będzie tradycyjnie "Sprawdzian z polskiego". W tym roku konkurs odbędzie się 14 sierpnia. Osoba, która najlepiej napisze dyktando otrzyma tytuł "Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego".

  Dzień później w trakcie tzw. "Wieczoru Narodów" studenci będą występować na estradzie ustawionej na cieszyńskim rynku, żeby zaprezentować swoje kraje. Będą m.in. śpiewać piosenki, serwować tradycyjne potrawy.

  Inauguracja otwierająca organizowaną od 21 lat Letnią Szkołę Języka, Literatury i Kultury Polskiej odbędzie się w poniedziałek. Każdy student otrzyma indeks.

  PAP - Nauka w Polsce

  ktp/ drag/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Szkoła Języka i Kultury Polskiej – jednostka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstała w 1991 roku jako Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej, a aktualną nazwę nosi od końca 1996 roku. Jerzy Waligóra (ur. 23 czerwca 1952 w Gliwicach) - absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny), gdzie w r. 1986 otrzymał doktorat oraz habilitację z zakresu literaturoznawstwa (2005). Ukończył Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Warszawskim (1985). W macierzystej Uczelni pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Literatury Polskiej XIX wieku. Specjalizuje się w historii literatury polskiej i metodyce nauczania języka polskiego. Obowiązek nauki języka szwedzkiego w Finlandii – obowiązek nauki języka szwedzkiego w fińskich szkołach podstawowych w klasach 7-9, a także w szkołach średnich i na wyższych uczelniach; obejmuje również egzamin z języka szwedzkiego na poziomie służby cywilnej. Szwedzkojęzycznych Finów dotyczy natomiast obowiązek nauki języka fińskiego. W Finlandii 90,4% obywateli jest fińskojęzyczna, 5,5% używa fińskiej odmiany języka szwedzkiego. Sytuacja ta dotyczy wyłącznie kontynentalnej Finlandii; na Wyspach Alandzkich jedynym oficjalnym językiem jest szwedzki.

  Przemysław Wacław Turek (ur. 1960) – polski językoznawca arabista i polonista, pracownik naukowy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednostce Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) od III 2013 roku, współpracownik Instytutu od 2002 roku.
  Pracownik naukowy Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) w latach 1990-2013 (współpracownik tejże jednostki od III 2013).
  Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: mgr filologii polskiej (1985) i mgr filologii orientalnej - arabistyka (1990).
  Doktorat w 2000 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Kontakty językowe polsko-arabskie w historii języka polskiego i we współczesnej polszczyźnie”.
  Habilitacja w 2011 r. na podstawie pracy „Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie”.
  Członek Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego od 2003.
  W latach 2005-2007 sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
  Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.
  Od 2012 członek Rady Redakcyjnej "Rocznika Orientalistycznego".
  W latach 1985-1986 stypendysta rządu polskiego w Arabic Teaching Institute for Foreigners w Damaszku (Syria).
  W latach 1988-1989 tłumacz języka arabskiego w Polimex Cekop Ltd w Libii.
  W latach 1996-1997 wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Stanforda (Stanford, USA), a w latach 1997-1998 na Uniwersytecie Rutgersa w Nowym Brunszwiku (USA).
  Specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej (stosunki arabsko-izraelskie, mniejszości religijne i etniczne, blogosfera w świecie arabskim), językoznawstwie semickim, zagadnieniach przekładu poezji semickiej, języku polskim jako obcym, etymologii (zapożyczeniach, onomastyce), gramatyce kontrastywnej polsko-słowiańskiej i indoeuropejskiej.
  Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza – organizacja pozarządowa, której cel polega na odrodzeniu i rozpowszechnieniu tradycyj, języka i kultury Polski, oraz zrzeszeniu Polaków i ludzi polskiego pochodzenia, odnalezienia nimi swoich korzeni i ocalenie ich od zapomnienia.

  Marian Bugajski (ur. 24 września 1949 w Boguszowie) – profesor dr hab., językoznawca, teoretyk komunikowania, medioznawca; kierownik Zakładu Komunikacji Językowej na Uniwersytecie Zielonogórskim, członek Komisji Kultury Języka, przewodniczący Okręgowego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Zielonej Górze. Studia polonistyczne (1967-1972), doktorat (1979) i habilitacja (1988) na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł profesora nauk humanistycznych w 2005 r. W latach 1979-1982 wykładowca języka i kultury polskiej w burgaskim Instytucie Turystyki Międzynarodowej (Bułgaria). W latach 1988-1990 wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie im. M. Łomonosowa w Moskwie. Popularyzator wiedzy o języku i kultury języka; twórca pierwszego polskiego internetowego poradnika językowego, który prowadzi na stronach zielonogórskiego radia „Zachód” od 6 lutego 2003 r. Ogólnopolskie Dyktando – najstarsza i największa impreza promująca kulturę języka polskiego. Jej uczestnicy piszą tekst specjalnie opracowany na tę okazję przez znanych polskich językoznawców. Osoba, która popełni najmniejszą liczbę błędów lub napisze dyktando bezbłędnie, otrzymuje tytuł Mistrza Polskiej Ortografii. Twórcą Ogólnopolskiego Dyktanda była wieloletnia dziennikarka radiowa, następnie senator i wicemarszałek Senatu, Krystyna Bochenek, zmarła tragicznie w katastrofie lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku.

  Rada Języka Polskiego – instytucja opiniodawczo-doradcza w sprawach używania języka polskiego. RJP została powołana Prezydium Polskiej Akademii Nauk na mocy uchwały nr 17/96 z dnia 9 września 1996 roku. Jej działalność została znormalizowana przez Ustawę o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku, na mocy której RJP funkcjonuje od maja 2000 roku. Pierwszym przewodniczącym RJP został Walery Pisarek, od maja 2000 roku zastąpił go Andrzej Markowski. Wiceprzewodniczącymi RJP są Jerzy Bralczyk i Maciej Zieliński, sekretarzem – Katarzyna Kłosińska. W jej skład wchodzą znawcy następujących dziedzin: antropologii kultury, dziennikarstwa, historii, historii i kultury polskiej, informatyki, językoznawstwa, językoznawstwa angielskiego, literatury, medycyny, oświaty, prawa, publicystyki, semiotyki, teatru, teologii, teorii literatury, translatoryki. Ireneusz Bobrowski (ur. 19 listopada 1954 w Warszawie), profesor językoznawstwa, w l. 2002-2008 dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, kierownik Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ. Zajmuje się składnią języka polskiego, metodologią językoznawstwa i teorią języka. Członek Komitetu Językoznawstwa PAN, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim i autorem książek „Zaproszenie do językoznawstwa” i „Językoznawstwo racjonalne”.

  Wałęsizmy lub wałęsaliki – specyficzne powiedzenia i zwroty językowe pochodzące z publicznych wypowiedzi Lecha Wałęsy lub jemu przypisywane. Wiele z nich przeniknęło na dłużej do języka polskiego i współczesnej polskiej kultury.

  Katedra Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (KFR UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w jako jedna z pierwszych placówek w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie w 1965 roku. Dzieli się na 3 zakłady. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z rozwojem i funkcjami wybranych gatunków literackich w literaturze rosyjskiej i radzieckiej, związkami literackimi polsko-rosyjskimi i polsko-ukraińskimi, wybranymi problemami literatury rosyjskiej XIX wieku, sacrum w literaturze rosyjskiej, składnią porównawczą języka polskiego i rosyjskiego, historią języka rosyjskiego w połączeniu z gramatyką historyczną i gramatyką języka scs, dydaktyką języka rosyjskiego. Katedra oferuje studia na kierunku filologia rosyjska oraz studia podyplomowe. Aktualnie w katedrze kształci się 393 studentów w trybie dziennym (326 studentów) i zaocznym (67 studentów) oraz 48 słuchaczy studiów podyplomowych. Katedra wydaje własne zeszyty naukowe Glottodydaktyka, które wydawane są w ramach Serii Filologicznej.

  Język literacki – odmiana danego języka używana przez wykształcone grupy społeczeństwa, instytucje publiczne i państwowe oraz szkoły (szczególnie ponadpodstawowe) i uczelnie. W takim rozumieniu język literacki utożsamia się z językiem ogólnym jako "kulturalną" odmianą języka narodowego przeciwstawiają się jego odmianom środowiskowym i terytorialnym. W innym znaczeniu język literacki to jedna z dwóch odmian języka ogólnego, obejmująca przede wszystkim język ogólny pisany, bardziej staranny; drugą jest język potoczny rozumiany jako język mniej staranny, przede wszystkim mówiony. Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk – jedyna w Polsce placówka naukowo-badawcza zajmująca się badaniem języka polskiego we wszystkich jego aspektach i odmianach.

  Odmiana języka – zróżnicowanie języka literackiego, wynikające z dużego rozprzestrzenienia się danej mowy na świecie. Różnice między wariantami są na tyle małe, że można je rozróżniać w obrębie jednego języka. Nie należy mylić odmiany języka, która dotyczy tylko języka ogólnonarodowego, z dialektem, który jest mową ludową. Barbara Bartnicka (ur. 1927, zm. 2011) - polska językoznawczyni, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo polonistyczne. Była autorką wielu podręczników języka polskiego dla obcokrajowców i podręcznika szkolnego. Opracowała dwa tomy słownika języka Stefana Żeromskiego (z 14).

  Dodano: 01.08.2011. 00:33  


  Najnowsze