• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wystawa nt. polskich prac archeologicznych w Sakkarze

  11.06.2010. 00:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wystawę poświęconą polskim badaniom archeologicznym prowadzonym w Sakkarze, w pobliżu słynnej piramidy schodkowej Dżesera, można oglądać w Muzeum Archologicznym w Krakowie. Ekspozycja "Polski wezyr Merefnebef. Polskie badania archeologiczne w Sakkarze" przedstawia historię wykopalisk i odkryć dokonanych w czasie ich trwania.

  Wystawę przygotowało Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy współpracy prof. Karola Myśliwca, kierownika Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk, szefa polskiej misji archeologicznej w Sakkarze.

  "Na północ i południe od tej najstarszej piramidy świata, zbudowanej około 2650 r. p.n.e. dla drugiego władcy III dynastii, Dżesera, rozciąga się największa nekropolia starożytnego Egiptu. Była ona cmentarzem miasta Men-nefer (Memfis), stolicy państwa położonej na zachodnim brzegu Nilu - informuje kierownik ekspedycji wykopaliskowej, prof. Karol Myśliwiec. - Od imienia Sokarisa, boga zmarłych, czczonego w tym miejscu, a utożsamianego z Ptahem, memfickim prabogiem, pochodzi obecna nazwa najstarszej części cmentarzyska - Sakkara".

  Jak wyjaśnia, chowano tu władców jeszcze przed zbudowaniem pierwszej piramidy, w początkach III tysiąclecia p.n.e. Wznosząc piramidy, dokonywano zniszczeń starszych grobów pochodzących z II dynastii.

  W 1987 roku polska misja archeologiczna, pod kierunkiem profesora Myśliwca rozpoczęła prace badawcze po zachodniej stronie piramidy Dżesera.

  "W wykopie położonym najbliżej piramidy, ok. 100 m na zachód od niej, odkryto mur biegnący z północy na południe, równolegle do boku piramidy. Mur ten otaczał dziedziniec grobowca wezyra, ważnego dostojnika o imieniu Merefnebef, który nosił też dwa inne imiona: Felii i Unis-anach" - dodaje prof. Myśliwiec.

  Wystawa jest czynna do 30 czerwca. BSZ

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Piramida Pepiego II, zwana Pepi żyje stale lub Życie Pepi trwapiramida zbudowana przez władcę starożytnego Egiptu Pepiego II z VI dynastii. Wraz z całym kompleksem grobowym znajduje się w południowej Sakkarze, około 5 km na południe od piramidy Dżesera, w pobliżu piramid jego dwóch poprzedników i niespełna 300 m od północno-zachodniego narożnika mastaby Szepseskafa. Imhotep (czasami wymawiane jako A.mhotep lub Ii-em-Hotep, egip. ii-m-ḥtp) – pierwszy architekt i lekarz znany z imienia z pisanych źródeł historycznych. Jest też uznawany za pierwszego znanego światu geniusza. Wezyr na dworze faraona Dżesera. Jest twórcą piramidy schodkowej w Sakkarze w Egipcie datowanej na ok. 2630-2611 p.n.e. za panowania III dynastii. Zespół grobowy Dżesera zaprojektował wzorując się na wcześniejszych konstrukcjach, wprowadzając jednak także wiele innowacji. Przykrywając pierwotną mastabę czterostopniową piramidą, podwyższoną następnie do sześciu stopni, wzniósł budowlę o wysokości około 60 metrów. Typowe dla architektury ceglano-trzcinowej motywy odtworzył w nowatorski sposób m.in. zwieńczając kolumny imitacją kwiatów lotosu. Nowością, także zastosowaną po raz pierwszy przez Imhotepa, była integracja w jedną całość, dotychczas rozdzielanego, grobowca i okręgu kultu grobowego. Piramida Merenre I – piramida władcy starożytnego Egiptu Merenre I z VI dynastii, położona na nekropoli w południowej Sakkarze. Leży na południowy zachód od piramidy Pepiego I, na której była wzorowana.

  Piramida Iput – mała piramida żony władcy starożytnego Egiptu Tetiego i matki Pepiego I, Iput. Położona jest na nekropoli w Sakkarze, 90 m na północ od piramidy Tetiego. Window of the World – park rozrywki położony w zachodniej części miasta Shenzhen, w Chińskiej Republice Ludowej. Znajduje się tu około 130 replik najbardziej znanych atrakcji turystycznych na świecie, na obszarze 48 ha (480.000 mkw). Do głównych atrakcji parku należy 108 metrowa replika Wieży Eiffla, która góruje nad parkiem oraz Piramidy i Tadż Mahal.

  Merit Ptah (ok. 2700 p.n.e.) – pierwsza znana kobieta, która zajmowała się nauką, była lekarzem. Jej podobizna znajduje się w grobowcu znalezionym w pobliżu piramidy schodkowej w Sakkara. Piramida Unisa – piramida władcy starożytnego Egiptu, Unisa, ostatniego z władców V dynastii. Położona jest w nekropoli w Sakkarze.

  Piramida Schodkowa Dżosera (Dżesera) – piramida schodkowa zbudowana w Sakkarze około 2650 p.n.e. przez budowniczego Imhotepa. Piramidy w Gizie obejmują dwie największe piramidy zbudowane w starożytnym Egipcie (piramidę Cheopsa i piramidę Chefrena) oraz mniejszą piramidę Mykerinosa i inne obiekty.

  Odwrócona piramida (fr. La Pyramide Inversée) – konstrukcja ze stali i szkła, znajdująca się w podziemnym pasażu handlowym na dziedzińcu Luwru w Paryżu. Jest odwróconą kopią głównej piramidy na dziedzińcu pałacu. Podstawa piramidy, zwrócona ku górze, zlokalizowana jest na środku wysepki ronda na dziedzińcu Luwru.

  Kamil Omar Kuraszkiewicz - polski archeolog, jeden z laureatów pierwszej edycji Stypendiów Polityki - "Zostańcie z nami". Od 1996 roku stały członek misji archeologicznej w Sakkarze. Obecnie adiunkt w Zakładzie Archeologii Egiptu Instytutu Archeologii UW.

  Neferusobek - Sobekneferu - władczyni starożytnego Egiptu z XII dynastii, z okresu Średniego Państwa. Panowała prawdopodobnie w latach 1798-1794 p.n.e. Była córką Amenemhata III i siostrą lub przyrodnią siostrą Amenemhata IV i być może, także jego żoną. Prawdopodobnie po śmierci ojca i później brata, objęła regencję. Prawdopodobnie przejęcie przez nią władzy odbyło się bez jakichkolwiek protestów i sprzeciwów. Jako pierwsza kobieta w historii Egiptu tytułowała się "żeńskim Horusem" i podkreślała, że jest kobietą w męskiej roli faraona. Dowodem na to może być jej posąg, przechowywany obecnie w Luwrze, ukazujący królową w kobiecej szacie, na której nosi ona męskie ubranie władcy, chustę nemes i królewska przepaskę. Jej rządy obecnie uważa się za próbę kontynuacji i ratowania ciągłości XII dynastii oraz przeciwstawienia się upadkowi państwowości w schyłkowym okresie Średniego Państwa, po rządach potężnych władców z początków dynastii. Ich działania reformatorskie i wielki wysiłek w rozwoju gospodarczym kraju przyniosły efekt odwrotny do zamierzonego i tak osłabiły państwo, iż doprowadziło to w końcu do jego upadku. Z racji swych krótkich rządów, Neferusobek nie pozostawiła po sobie ani wielkich budowli ani licznych posągów. Uważa się, że to ona dokończyła budowę świątyni grobowej Amenamhata III, zwanej przez Greków labiryntem. Podczas prac wykopaliskowych pod kierownictwem Williama Petriego w latach 1910-1911 na terenie Mazghuna, oddalonego około 5 kilometrów od Dahszur, odkryto pozostałości dwóch piramid, które w swej konstrukcji przypominały piramidę Amenemhata III. Jednakże zmiany i udoskonalenia w ich konstrukcji, szczególnie w sposobie zamknięcia komory grobowej, nasunęły przypuszczenie, że są one budowlami późniejszymi. Na tej podstawie wysunięto hipotezę, że są to piramidy: jedna Amenemhata IV, a druga Neferusobek. Imię królowej znajduje się na Liście Królów w Sakkarze, co stanowi dowód na prawowitość jej władzy w opinii jej współczesnych i następców. Templo Mayor – najważniejsza budowla sakralna Azteków, budowana etapami w XIV w. i XV w. Znajdowała się w centrum azteckiej stolicy Tenochtitlan (jej ruiny znajdują się do dziś w mieście Meksyk) i miała kształt piramidy schodkowej z dwiema świątyniami na szczycie. Świątynie te, wznoszące się na ok. 60 m nad poziom placu u stóp piramidy, były poświęcone Huitzilopochtli (bogu wojny i słońca) oraz Tlalocowi (bogu deszczu i płodności). Hiszpanie po zdobyciu miasta w 1521 roku prawie całkowicie ją zniszczyli jako symbol pogańskiego kultu.

  Ptah (czyt. pta) - bóg memficki. W mitologii egipskiej jest to bóg stwórca, stojący na czele Wielkiej Trójki Bogów. Razem z lwiogłową Sechmet i Nefertumem tworzyli w Memfis triadę. Ptah był opiekunem sztuk i rzemiosła. Występował pod postacią człowieka, z ogoloną głową i laską (będącą połączeniem symbolu anch, berła uas i filaru dżed) w ręku. Świętym zwierzęciem Ptaha był Apis. Za syna Ptaha uznano Nefertuma oraz półboga Imhotepa, arcykapłana i budowniczego piramidy Dżasera. W okresie hellenistycznym utożsamiany przez Greków z Hefajstosem. Hor I - władca starożytnego Egiptu, 14. król XIII dynastii. Panował najprawdopodobniej przez bardzo krótki czas, w związku z czym nie zdążył wybudować dla siebie piramidy, która w tej dynastii była miejscem wspólnego pochówku królów. Hor jest znany przede wszystkim z pochówku w Dahszur, przy Anemenchacie III.

  Teksty Piramid – niejednorodny zbiór straroegipskich tekstów religijnych, związanych z kultem zmarłych i zredagowanych w Starym Państwie przez kapłanów z On (Heliopolis). Obejmowały formuły, zaklęcia, hymny, mity. Teksty utrwalane były na ścianach wewnętrznych korytarzy i komór grobowych władców, gdyż tylko dla władców były przeznaczone. Najstarsze inskrypcje pochodzą z komory grobowej piramidy Unisa z V dynastii. Piramida Sechemcheta - niedokończona piramida schodkowa w Sakkarze faraona z III dynastii - Sechemcheta. Prawdopodobnie zbudowana przez architekta Dżesera - Imhotepa.

  Piramida Amenemhata III w Hawara – druga z piramid wzniesionych przez Amenemhata III, władcę starożytnego Egiptu z czasów Średniego Państwa, z XII dynastii. Zbudowana nieopodal Madinet el-Fajum – oazy Fajum, w pobliżu kanału, łączącego Nil z jeziorem Karun. Została wzniesiona pod koniec panowania władcy prawdopodobnie w wyniku wad konstrukcyjnych pierwszej piramidy, wzniesionej w Dahszur, zwanej Piramidą Czarną.

  Dodano: 11.06.2010. 00:17  


  Najnowsze