• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 9 Polaków odbierze dyplomy Euromaster z zakresu chemii analitycznej

  25.10.2010. 10:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 30 młodych chemików z całej Europy, w tym 9 Polaków, odbierze 26 października w Geel pod Brukselą europejskie dyplomy magisterskie (Euromaster) z zakresu chemii analitycznej.

  Grupa z Polski to 5 absolwentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 2 z Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2 z Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - poinformowała Katarzyna Łukaszewska z Biura Prasowego UW.

  Akredytacje Euromaster dla studiów magisterskich przyznawane są od 2007 roku przez stowarzyszenie European Chemistry Thematic Network. Mogą się o nie starać uczelnie bądź konsorcja szkół wyższych, prowadzące wspólny program nauczania. Zarówno UW, UAM, jak i UMCS należą do konsorcjum "Measurement Science in Chemistry" (MSC). Oprócz tych trzech polskich uczelni do MSC należy 6 szkół wyższych z innych europejskich państw.

  MSC akredytację uzyskało już w 2007 roku. Podczas uroczystości w Gell dyplomy Euromaster odbiorą pierwsi absolwenci programu.

  "Absolwenci programu MSC są specjalistami w zakresie prowadzenia pomiarów oraz oceny jakości wyników analitycznych. Mają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, przydatne w późniejszej pracy. Wiarygodność i wysoka jakość wyników, o którą dbają specjaliści chemii analitycznej, ma znaczenie np. w medycynie czy ochronie środowiska, jak również w badaniu jakości żywności i w kryminalistyce, dziedzinach niezwykle ważnych dla każdego z nas" - opisuje Łukaszewska.

  Jak wyjaśnia, o chęci zdobycia europejskiego dyplomu Euromaster student musi zdecydować rozpoczynając dwuletnie studia magisterskie. Zgłasza się wtedy do koordynatora programu na swoim wydziale i ustala z nim, które przedmioty z toku studiów musi zaliczyć. Po pierwszym roku studiów magisterskich uczestniczy w międzynarodowej szkole letniej, która kończy się egzaminem. Po zakończeniu drugiego roku studiów i obronie pracy magisterskiej na swojej uczelni, musi jeszcze przygotować prezentację oraz krótki artykuł w języku angielskim.

  W trakcie studiów może uczestniczyć w wymianie międzynarodowej i spędzić pół roku na zagranicznej uczelni. Kiedy kończy studia, ma nie tylko szeroką wiedzę z zakresu nauk ścisłych, ale i prawa. Otrzymuje dwa dyplomy - polski z zakresu chemii i europejski - z węższej specjalności - chemii analitycznej.

  Uroczystość wręczenia dyplomów Euromaster odbędzie się w Instytucie Materiałów i Pomiarów Odniesienia (Institute for Reference Materials and Measurements - IRMM), który od dawna wspiera konsorcjum MSC. Instytut należy do Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej i pełni w Europie rolę głównego urzędu miar. Jego zadaniem jest promowanie jednolitego systemu pomiarowego Unii Europejskiego, a tym samym dbanie o wiarygodność pomiarów chemicznych.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Adam Andrzej Hulanicki (ur. 31 maja 1929) – polski chemik, specjalista w zakresie chemii analitycznej, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent PAN, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Stanisław Zieliński (ur. 1920, zm. 10 czerwca 2010) – polski chemik, profesor zwyczajny doktor habilitowany, specjalista w dziedzinie katalizy i chemii koordynacyjnej, prodziekanem Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Zakładu Chemii Ogólnej i Syntezy Katalizatorów na Wydziale Chemii UAM. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (Kolegium MISMaP) - międzywydziałowa jednostka organizacyjna stworzona przez wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Kolegium MISMaP organizuje bezpłatne studia dzienne, które umożliwiają interdyscyplinarne wykształcenie. Są one prowadzone w indywidualnym toku przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wyodrębnił się z Wydziału Fizyki i Chemii 1 października 2007 roku. Wcześniej wchodził w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1951-1996) oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (do 1951 roku). Jego siedziba znajduje się przy ul. Tamka 12 w Łodzi.

  Medal Kołosa – wyróżnienie przyznawane co dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eksperymentalnej lub teoretycznej chemii fizycznej. Medal Kołosa przyznawany jest od 1998 roku w celu upamiętnienia życia i pracy badawczej Włodzimierza Kołosa przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Ceremonia wręczenia medalu łączy się z wygłoszeniem przez laureata wykładu dla doktorantów Wydziału Chemii UW. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - (WCh UMCS) jeden z 11. wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział ten istnieje od 1 lutego 1989 r., kiedy to został wyodrębniony z dawnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

  Marek Trojanowicz (ur. 30 kwietnia 1944 w Warszawie) – polski chemik, profesor nauk chemicznych specjalizujący się w chemii analitycznej, pracownik naukowy i kierownik Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

  Andrzej Kotarba – polski chemik, doktor habilitowany nauk chemicznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w katalizie, chemii materiałów i chemii powierzchni. Od 2009 roku kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor lub współautor ponad 60 publikacji.

  Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego – honorowe odznaczenie nadawane od roku 2001 za osiągnięcia z zakresu chromatografii i technik pokrewnych, przyznawane corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chromatografii przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) na podstawie nominacji Komisji Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych KChA PAN.

  Karol Lesław Grela (ur. 23 listopada 1970 w Warszawie) – polski chemik organik, profesor, nauczyciel akademicki. Zajmuje się zagadnieniami syntezy organicznej, metatezy olefin i chemii metaloorganicznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 1994 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1998 roku w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (promotor prof. Mieczysław Mąkosza). Następnie odbył staż podoktorski (1999–2000) w Instytucie Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) w Mülheim (Niemcy) pod kierunkiem prof. Aloisa Fürstnera. Habilitacja w IChO PAN w 2003. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskany w 2008. Od 2012 roku związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie jest nauczycielem akademickim. Kieruje badaniami naukowymi zespołu w Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nowych Technologii III na warszawskiej Ochocie. Lechosław Łomozik (ur. 22 kwietnia 1942 w Kromolicach) − polski chemik, profesor dr hab. specjalizujący się w dziedzinie chemii bionieorganicznej oraz chemii koordynacyjnej, kierownik Zakładu Chemii Koordynacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Medal Wiktora Kemuli – medal przyznawany wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) i Komitet Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej. Medal jest przyznawany razem z dyplomem okolicznościowym. Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oprócz tytułowego kierunku, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Chemii oraz Oceanografii i Geografii. Od roku akademickiego 2009/2010 istnieje międzywydziałowy kierunek Przyroda (studia I stopnia, dzienne). W skład wydziału wchodzi jedenaście katedr, dwie stacje badawcze i jedna pracownia.

  Dodano: 25.10.2010. 10:47  


  Najnowsze