• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adiunkt UWr nagrodzony na międzynarodowym sympozjum informatycznym

  01.07.2010. 04:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jarosław Byrka, adiunkt z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymał nagrodę za najlepszą pracę przedstawioną na 42. Symposium on Theory of Computing. Ze swoim zespołem stworzył algorytm, który będzie użyteczny m.in. przy projektowaniu sieci telekomunikacyjnych.

  Symposium on Theory of Computing (STOC) to jedna z najbardziej prestiżowych konferencji z informatyki teoretycznej. Odbyła się na początku czerwca w amerykańskim Cambridge (Massachusetts).

  Najlepsza praca tegorocznego STOC "An improved LP-based approximation for Steiner Tree" była wspólnym dziełem Jarosława Byrki, Fabrizia Grandoniego, Thomasa Rothvossa i Laury Sanita z Politechniki w Lozannie. Poświęcona była problemowi tzw. "Drzewa Steinera" i teorii grafów.

  Jarosław Byrka, jak podaje na swojej stronie internetowej Uniwersytet Wrocławski, ukończył informatykę w 2004 roku na UWr. Był stypendystą ministra edukacji. Studia doktoranckie odbył w Centrum Wiskunde and Informatica w Amsterdamie i na Politechnice w Eindhoven, gdzie w 2008 roku obronił rozprawę doktorską. Przez 2 lata pracował na politechnikach w Eidhoven i Lozannie. Od kwietnia jest adiunktem w Instytucie Informatyki UWr.

  Jego zainteresowania naukowe dotyczą takich dziedzin, jak: optymalizacja dyskretna, algorytmy aproksymacyjne, lokalizacja obiektów, projektowanie sieci, teoria gier i biologia obliczeniowa. LT

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Maciej Marek Sysło (ur. 3 listopada 1945 w Tarnowie) – profesor, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, matematyk (specjalność – teoria grafów, matematyka dyskretna, algorytmika, optymalizacja, dydaktyka informatyki), nauczyciel akademicki kierunków związanych z informatyką. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (II UWr) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 4 zakłady. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z metodami numerycznymi teorii aproksymacji, algebrą, równaniami różniczkowymi zwyczajnymi i cząstkowymi badaniami operacyjnymi i ich zastosowaniom, statystyką obliczeniową, inteligentną analizą danych, teorią grafów, złożonością obliczeniową i efektywnością algorytmów, konstrukcją oprogramowania narzędziowego i użytkowego, logiką informatyki, analizą kombinatoryczną, analizą programów oraz dydaktyką informatyki. Instytut oferuje studia na kierunku informatyka oraz studia podyplomowe. Krzysztof Loryś (ur. 20 czerwca 1958 r. w Jaworze) – polski matematyk zajmujący się algorytmiką, obliczeniami równoległymi i złożonością obliczeniową w informatyce; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dyrektor Instytutu Informatyki w latach 2005-2008.

  Witold Charatonik (ur. 15 stycznia 1966 r. we Wrocławiu) – polski matematyk zajmujący się logiką w informatyce; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prodziekan ds. dydaktyki informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki w latach 2005 - 2008. Pracownik Instytutu Informatyki im. Maxa Plancka w Saarbrücken w latach 1997 - 2002. Jerzy Marcinkowski (ur. 1965) – matematyk zajmujący się logiką w informatyce i teorią informatyki; prof. dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2008-2011 roku członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych. Teoria grafów to dział matematyki i informatyki zajmujący się badaniem własności grafów. Informatyka rozwija także algorytmy wyznaczające pewne właściwości grafów. Algorytmy te stosuje się do rozwiązywania wielu zadań praktycznych, często w dziedzinach na pozór nie związanych z grafami.

  Jarosław Centek (ur. 1980 w Toruniu) - historyk toruński. W latach 1999-2004 student historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów został doktorantem w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Pracę doktorską J. Centek obronił w 2008 roku. Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (IMI UO) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 2 katedr, 5 zakładów i 1 pracownie naukowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z ogólnymi systemami algebraicznymi, logiką matematyczną, zastosowaniem matematyki w fizyce i naukach technicznych, topologią ogólną, informatyką teoretyczną, teorią procesów stochastycznych, teorią grafów oraz zastosowaniem informatyki. Instytut oferuje studia na kierunkach matematyka, informatyka. Aktualnie na instytucie kształci się studentów w trybie dziennym i zaocznym. Jego kadrę naukową tworzy 41 pracowników: 6 profesorów, 9 doktorów habilitowanych, 19 doktorów i 7 magistrów. Siedzibą instytutu jest Główny Gmach Uniwersytetu Opolskiego położony przy ulicy Oleskiej w Opolu, powstały w latach 50. XX wieku.

  W teorii grafów, ekspander oznacza graf o niewielkiej liczbie krawędzi, w którym każdy podzbiór wierzchołków ma dużo sąsiadów. Istnieje kilka nierównoważnych formalizacji tej własności, definiujących różne klasy ekspanderów. Ekspandery pozwoliły na uzyskanie kilku istotnych wyników z różnych dziedzin informatyki: dowodów w teorii złożoności, projektowaniu sieci sortujących, kodów korekcji błędów, ekstraktorów losowości i odpornych na błędy schematów komunikacji w sieciach komputerowych.

  Nagroda Turinga — nagroda przyznawana corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki przez Association for Computing Machinery.

  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (IM UWr) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 10 zakładów, 2 pracownie naukowe oraz laboratorium komputerowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z podstawami matematyki, teorią modeli, algebrą, teorią liczb, geometrią i topologią różniczkową, geometryczną teorią grup, równaniami różniczkowymi, analizą harmoniczną, teorią miary, analizą funkcjonalną, rachunkiem prawdopodobieństwa, procesami stochastycznymi, zastosowaniami probabilistycznymi, statystyką matematyczną, historią matematyki, dydaktyką matematyki, teorią miary, rachunkiem prawdopodobieństwa, statystyką matematyczną, topologią oraz zastosowaniem probabilistyki. Instytut oferuje studia na kierunku matematyka oraz studia podyplomowe. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Michał Moskal (ur. 30 stycznia 1981) – polski informatyk. Jest absolwentem Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Wychowanek prof. Leszka Pacholskiego.

  Dodano: 01.07.2010. 04:18  


  Najnowsze