• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aleksandra Wilkołek zwyciężczynią konkursu ITelect

  10.05.2010. 02:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Aleksandra Wilkołek, studentka V roku prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, wygrała IV edycję "ITelect" - Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Prawa Telekomunikacyjnego, Prawa Własności Intelektualnej oraz Prawa Nowych Technologii. W nagrodę za rozwiązanie kazusu związanego z prawem telekomunikacyjnym otrzymała m.in. 10 tys. złotych.

  Konkurs zorganizowały Europejskie Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland oraz kancelaria Grynhoff Woźny Maliński. Jego zadaniem, jak zawsze, była promocja wiedzy z zakresu prawa telekomunikacyjnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. Zadaniem uczestników było rozwiązanie jednego z trzech kazusów, opracowanych i ocenianych przez prawników - ekspertów rynku komunikacji elektronicznej.

  "Aleksandra Wilkołek jako jedna z nielicznych zauważyła, że nie każda zmiana regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oznacza zmianę warunków umowy określonych w tym regulaminie" - uzasadniał werdykt jury radca prawny Wacław Knopkiewicz.

  Poza nagrodą główną jury przyznało również dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Mateusz Balcerzak z Uniwersytetu Łódzkiego za rozwiązanie kazusu dotyczącego ochrony znaków towarowych i Bohdan Widła z Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozwiązanie kazusu poświęconego autorskim prawom majątkowym.

  Wszyscy autorzy nagrodzonych prac to studenci V roku. Laureaci otrzymali możliwość odbycia płatnego stażu w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, nagrody książkowe oraz roczny dostęp do bazy NetTax.

  Jak informuje Zuzanna Prandecka z ELSA Poland, do IV edycji konkursu "ITelect" wpłynęło 95 prac - niemal 60 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Wymogi regulaminowe spełniło 87 prac, zaś 8 prac zdyskwalifikowano. Jednym z najczęstszych powodów dyskwalifikacji było przekroczenie objętości pracy lub niedochowanie terminu. Prace, które otrzymały najwyższą punktację lub mocną rekomendację do wyróżnienia, przyznaną przez członka jury poddano dyskusji. Laureatów wyłoniono z grona autorów 11 najlepszych prac.

  Studenci reprezentowali 18 uczelni wyższych z całej Polski, najwięcej - 16 prac - nadesłali studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drugie miejsce pod względem liczby rozwiązanych kazusów zajął Uniwersytet Warszawski, który od I edycji konkursu niezmiennie plasuje się w czołówce. W tym roku największą popularnością cieszył się kazus telekomunikacyjny, na który rozwiązania nadesłało 44 studentów.

  W jury konkursu znaleźli się m.in.: prof. UW Stanisław Piątek z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Jacek Kołaczyński - kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Uniwersytetu Wrocławskiego; dr Ewa Galewska z CBKE; Agnieszka Zaborowska - dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ewa Nowińska (ur. 1948) - Prof. dr hab., polska prawniczka, prodziekan ds. ogólnych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Katedry Prawa Mediów i Reklamy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Specjalista z zakresu prawa mediów, prawa konkurencji i reklamy. Radca prawny prowadzący praktykę w kancelarii. 17 sierpnia 2009 r. powołana do rady nadzorczej TVP z rekomendacji Ministerstwa Skarbu Państwa. 18 września złożyła rezygnację z członkostwa w niej. Była członkiem Rady Nadzorczej Radia Kraków. Wacław Uruszczak (ur. 28 września 1946 w Krakowie) - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu historii prawa oraz prawa kościelnego. Kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego oraz kierownik Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznanionego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytutu Jagiellońskiego. Adwokat. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (TBSP, TBSP UJ) – najstarsze i największe koło naukowe w Polsce, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  Jerzy Pisuliński (ur. 1965) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2008 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy zagranicznej, od 2012 kierownik katedry Prawa Cywilnego UJ. Związany z katedrą od 1987. Członek Komisji prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Kazimierz Baran (ur. 1944) - polski anglista i historyk prawa, profesor, kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w dziejach prawa i konstytucjonalizmu anglo-amerykańskiego. Ponadto jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego.

  Maria Szewczyk – polska prawniczka, profesor prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórczyni i kierownik pierwszej w Polsce Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Uniwersytecie Jagiellońskim, pełniła funkcje Prodziekana tegoż wydziału i kierownika Katedry Prawa Karnego UJ. Alina Majchrzycka-Guzowska (ur. 1942) - profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania, kierownik Zakładu Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania. Jest kierowniczką Katedry Prawa Gospodarczego Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz profesorem Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w dziedzinie finansów, prawa finansowego i podatkowego. Jest autorką ponad 100 prac z zakresu szeroko rozumianych finansów i prawa podatkowego.

  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z największych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 1996 roku. W jego skład wchodzi osiem instytutów i trzy katedry. W roku akademickim 2009/2010 na WZiKS kształci około 5,5 tys. studentów. Od lutego 2009 jego siedziba znajduje się na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Łojasiewicza 4. Dziekanem wydziału jest dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Wojciech Pyzioł - polski prawnik, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego.

  Ryszard Mariusz Małajny (ur. 1953 w Krośnie Odrzańskim) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, doktryn polityczno-prawnych oraz prawa wyznaniowego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1975), w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1986 r. doktora habilitowanego nauk prawnych, w 1987 r. stanowisko docenta, w 1992 r. profesora uczelnianego, w 1994 r. tytuł profesora nauk prawnych, zaś w 2000 r. stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

  Bartosz Brożek – polski filozof i prawnik, pracownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest zastępcą Dyrektora Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Tomasz Szeląg ( ur. 6 lipca 1980 w Krakowie) – Doktor nauk prawnych, historyk prawa. W 2004 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ w latach 1999-2004 oraz przewodniczący Sekcji Prawa Rzymskiego w roku akademickim 2001/2002.

  Dorota Malec – polska prawniczka, historyk prawa polskiego i administracji, profesor, kierownik Katedry Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawuje obecnie funkcję prodziekana ds. studiów administracyjnych na WPiA UJ. Specjalizuje się w historii prawa okresu II Rzeczypospolitej. Ponadto pracuje w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach . Tomasz Giaro (ur. 1951 we Wrocławiu) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, teorii, filozofii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Uczeń Henryka Kupiszewskiego i Maxa Kasera, profesor nauk prawnych, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Dodano: 10.05.2010. 02:18  


  Najnowsze