• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chersonez Taurydzki otrzymał grant fundacji Rinata Achmatova

  10.01.2012. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pierwszy raz obiekt odkryty i zbadany w ramach polsko-ukraińskiego projektu naukowo-badawczego wygrał konkurs Fundacji Rinata Achmatowa na jego konserwację i przystosowanie do udostępnienia dla ruchu turystycznego. Prace na terenie tego krymskiego stanowiska archeologicznego wykonają wspólnie specjaliści z tych dwóch krajów - poinformował PAP dr Andrzej Biernacki.

  Grant przyznano w dziedzinie zarządzania dziedzictwem ramach działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju Ukrainy Rinata Achmatova.

   

  "Dzięki przyznanemu finansowaniu międzynarodowy zespół konserwatorów, architektów i archeologów polskich i ukraińskich, zgodnie z najnowszymi trendami i metodami badawczymi, w dużej mierze wypracowanymi przez polskich specjalistów z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Politechniki Wrocławskiej, przystosuje obszar rezerwatu archeologicznego na potrzeby muzeum na otwartym powietrzu" - mówi dr Biernacki.

  Działania w ramach projektu skupią się na odkrytym przez archeologów w latach 2001-2003 pięcioapsydowym kościele bizantyjskim wraz z towarzyszącymi mu zabudowaniami pomocniczymi. Jego pozostałości zostaną częściowo zrekonstruowane. Wokół zwiedzający zapoznają się z wyczerpującymi informacjami o obiekcie umiejscowionymi na planszach. Zainstalowana zostanie również specjalna kładka widokowa. Świątynia będzie najważniejszym punktem podczas spaceru po ruinach miasta. "Projekt konserwatorski będzie spełniał normy UNESCO" - dodaje dr Biernacki.

  Polsko-ukraiński program badawczy na Chersonezie Taurydzkim trwa nieprzerwanie od 1998 roku. To starożytne miasto uważane jest za jedno z ważniejszych centrów świata antycznego w okresie hellenistycznym, rzymskim, wczesnobizantyjskim i średniowiecznym.

  Kierownikiem projektu badawczego ze strony polskiej jest dr Andrzej B. Biernacki z Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, natomiast ze strony ukraińskiej dr Elena Klenina z Nacjonalnego Zapovednika Chersones Tavriceski. W projekt konserwatorski zaangażowani są jest również prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Rozpędowski, mgr Piotr Zambrzycki, konserwator oraz A.S. Namoylik, archeolog i epigrafik.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP) jest społeczną organizacją zrzeszającą polskich specjalistów w zakresie archeo­logii i prahistorii oraz dyscyplin z nimi współ­pracujących, działających w dziedzinie badań archeo­logicznych, ochrony i konserwacji za­bytków archeologicznych oraz muzealnictwa archeologicznego. Członkami wspierającymi mogą być również inne osoby zainteresowane archeologią. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (Польсько–Українська Господарча Палата) powstała jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy zrzeszonych w niej polskich i ukraińskich podmiotów gospodarczych wobec władz i organizacji pozarządowych obu krajów. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi. The MacArthur Fellows Program albo MacArthur Fellowship (czasami zwany "grantem dla geniuszy"; fellowship w dosłownym tłumaczeniu z j. ang. na polski znaczy bractwo, wspólnota) - nagroda przyznawana co roku przez John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 20-40 obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych każdego wieku i działającym w każdej dziedzinie działalności, którzy okazują zalety i perspektywiczność pozytywnego rozwoju swej kreatywnej pracy ("show exceptional merit and promise for continued and enhanced creative work"). Cytując za stroną internetową Fundacji MacArthurów grant nie jest wyrazem docenienia jakiegoś osiągnięcia, ale swoistą inwestycją w ludzką oryginalność i potencjał, który ma być wykorzystywany z jak najlepszym skutkiem. Obecnie kwota MacArthur Fellowship wynosi 625 tys. USD, wypłacanych przez 5 lat. Do tej pory wyróżnienie przyznano 756 osobom, w tym prof. Leszkowi Kołakowskiemu i Jerzemu Grotowskiemu.

  Słownik folkloru polskiego – encyklopedyczna publikacja opracowana przez uczestników Pracowni Literatury Ludowej Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie pod kierunkiem Juliana Krzyżanowskiego. Słownik obejmuje około 600 podstawowych zjawisk i zagadnień z zakresu polskiej literatury ustnej; trzy czwarte haseł napisał prof. Krzyżanowski. Pozostali autorzy to: Ludwik Bielawski, Andrzej Biernacki, Ludwik Brożek, Teresa Brzozowska, Jerzy Darowski, Ryszard Górski, Czesław Hernas, Edmund Jankowski, Helena Kapełuś, Leszek Kukulski, Elżbieta Stankiewicz i Ryszard Wojciechowski. Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego. Lokalna Organizacja Grantowa – organizacja pozarządowa ogłaszająca konkursy grantowe i udzielająca wsparcia innym organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

  "Biuletyn Polsko-Ukraiński" - polskie czasopismo reprezentujące ideę pojednania polsko-ukraińskiego wydawane w okresie II Rzeczypospolitej

  Polsko-egipska Archeologiczna i Geologiczna Misja Skalna - prowadzi badania na skalnej półce położonej nad świątynią królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie. Powstała w 1998 r. w wyniku umowy pomiędzy Centrum Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego a władzami Uniwersytetu w Tanta, a następnie Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Ze strony polskiej kierownikiem Misji jest od początku prof. dr hab. Andrzej Niwiński z Instytutu Archeologii UW, ze strony egipskiej - prof. Shafia Bedier z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ain Shams w Kairze.

  Andrzej Stanisław Ciechanowiecki h. Dąbrowa (ur. 28 września 1924 w Warszawie) – historyk sztuki, mecenas kultury i kolekcjoner sztuki, antykwariusz, filantrop, założyciel Fundacji im. Ciechanowieckich na Zamku Królewskim w Warszawie (1986), honorowy profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Członek honorowy, dożywotni lub zwykły wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych: Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie, Rady Fundacji im. Lanckorońskich, Fundacji XX Czartoryskich, Fundacji im. Raczyńskich oraz Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Działacz Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego (1998), Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1993), odznaczeniami wojennymi, Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny - jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla administracji publicznej. Opracowano je w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników). Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów odpowiedzialnych za administrację w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Zespół na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych - IPSG, działający w ramach nieformalnej Sieci UE ds. Administracji Publicznej - EUPAN). Metoda powstała w 2000 roku, w latach 2002 i 2006 roku przedstawiono kolejne zrewidowane wersje (CAF2002 i CAF2006). Obecnie aktualna wersja to CAF2013, ogłoszona podczas Europejskiego Spotkania Użytkowników CAF w Oslo w roku 2012. W Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) działa Centrum Zasobów CAF[1], które prowadzi szkolenia oraz, we współpracy z IPSG, prace nad popularyzacją i rozwojem Metody.

  Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku.

  Dodano: 10.01.2012. 00:04  


  Najnowsze