• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • EDCTP wyraża uznanie dla naukowców z Afryki w walce z chorobą

  26.07.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Po raz pierwszy Partnerstwo pomiędzy Europą a Krajami Rozwijającymi się w zakresie Badań Klinicznych (EDCTP) przyznało nagrody dla Wybitnych Starszych i Młodszych Naukowców Afrykańskich. Nagrodę dla starszego naukowca otrzymał dr Alexis Nzila z Kenii, a nagrodę dla młodszego naukowca dr Dominique Pepper z Republiki Południowej Afryki.

  Program EDCTP stworzono w 2003 r. w ramach piątego programu ramowego UE (5PR). Obecnie jest on finansowany w ramach szóstego programu ramowego (6PR) w wysokości 40 mln euro na prowadzenie badań nad znalezieniem nowych metod leczenia AIDS, malarii i gruźlicy: trzech głównych chorób śmiertelnych w Afryce subsaharyjskiej, które są przyczyną śmierci ponad 6 mln osób każdego roku.

  W skład EDCTP wchodzi 14 państw członkowskich UE oraz Norwegia, Szwajcaria i kraje Afryki subsaharyjskiej. Poza opracowywaniem metod leczenia przy pomocy leków i szczepionek Partnerstwo skupia się również na wspieraniu budowania zdolności zdrowotnej w Afryce subsaharyjskiej poprzez na przykład ustanawianie ośrodków zdrowia oraz szkolenie pracowników opieki zdrowotnej.

  W decyzji o przyznaniu nagród rozważano kilka głównych kryteriów, w tym innowację, własność intelektualną, wpływ danych badań, publikacje oraz wsparcie dla zdrowia. Dyrektor Naczelny EDCTP, profesor Charles Mgone, powiedział o nagrodach, 'To doniosła chwila dla Partnerstwa, gdyż przyznając te nagrody, nie tylko wyrażamy uznanie dla doskonałości, ale również zamierzamy nią zainspirować całą Afrykę.'

  Dr Alexis Nzila jest szefem grupy parazytologii molekularnej przy Kenya Medical Research Institute (KEMRI) Wellcome Trust Research Programme w Kilifi, Kenia. Jego badania skupiły się na mechanizmach odporności na leki przeciwko malarii oraz na sposobach śledzenia odporności pasożytów. Jako Wybitnemu Starszemu Naukowcowi Afrykańskiemu przyznano mu świadectwo uznania oraz nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 euro.

  Dr Nzila powiedział: 'Moje pierwsze myśli biegną w kierunku młodych naukowców i studentów kenijskich, którzy ze mną pracują. Ta nagroda to wynik ich zaangażowania i ciężkiej pracy. Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność i podziw dla nich wszystkich. Jako że jesteśmy Afrykanami, nasz wkład w badania jest prawie niedoceniany poza Afryką. Dlatego ta inicjatywa EDCTP przyczynia się do poprawy naszej widoczności, i dlatego powinno się ją wspierać.'

  Dr Dominique Pepper pracuje w Instytucie Chorób Zakaźnych i Medycyny Molekularnej w Kapsztadzie, w Republice Południowej Afryki. Otrzymał nagrodę dla Wybitnego Młodszemu Naukowca Afrykańskiego: świadectwo uznania oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 euro.

  Dr Pepper o swoim osiągnięciu: 'Chciałbym wyrazić swoją szczerą wdzięczność tym, którzy już wnieśli swój wkład w tę pracę. Ta nagroda nie byłaby możliwa bez nieocenionego szkolenia i spostrzeżeń moich mentorów, jak również oddania i wytrwałości tych, którzy pracowali ze mną w tym zakresie.'

  'Wyrażam swoją szczerą wdzięczność dla EDCTP za uznanie wysiłków moich mentorów i współpracowników. Jestem pewien, że ta nagroda zainspiruje wielu innych afrykańskich naukowców do podjęcia spraw, które stanowią wyzwanie dla naszych służb opieki zdrowotnej.'

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda Fundacji Mo Ibrahima, właść. Nagroda Ibrahima za Osiągnięcia w Afrykańskim Przywództwie (ang. Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership) − nagroda dla afrykańskiego przywódcy, który zapewnił swojemu krajowi warunki do rozwoju, po czym w pokojowy sposób oddał władzę. Premio Planeta – coroczna hiszpańska nagroda literacka, przyznawana za powieść hiszpańskojęzyczną przez wydawnictwo Planeta. Została ufundowana w 1952 roku przez José Manuela Larę, zwana jest też niekiedy nagrodą Lary. Jej laureat otrzymuje ok. 600 tys. euro, co jest drugą najwyższą, po Nagrodzie Nobla, sumą nagrody literackiej. Od 1974 roku przyznawana jest także nagroda pieniężna za drugie miejsce, wynosząca ok. 150 tys. euro. Nagroda im. Alberta Laskera w dziedzinie klinicznych badań medycznych (ang. The Albert Lasker Award for Clinical Medical Research) - nagroda naukowa przyznawaną corocznie przez amerykańską fundację Lasker Foundation za wybitne osiągnięcia w klinicznych badaniach w medycynie. Wraz z nagrodą Albert Lasker Award for Basic Medical Research stanowi najwyższe wyróżnienie w USA za badania przyczyniające się do postępu w medycynie.

  Nagroda Pritzkera – najwyższa architektoniczna nagroda przyznawana corocznie architektom, którzy mieli znaczący wkład w rozwój środowiska człowieka. Nagroda honoruje żyjącego architekta, który poprzez swoją sztukę, talent, wizjonerstwo oraz konsekwentne i znaczące zaangażowanie, wzbogaca otoczenie człowieka i jego środowisko budowlane poprzez swoją architekturę. Nagroda Ratzingera – nagroda w dziedzinie teologii, przyznawana przez Watykańską Fundację Józefa Ratzingera - Benedykta XVI. Czasami nazywana "Noblem z teologii". Nagroda jest fundowana z prywatnych darowizn oraz dochodów z publikacji papieża Benedykta XVI. Papież ustanawiając nagrodę chciał uhonorować osoby zaangażowane w pogłębianie wiedzy teologicznej. Laureaci są wybierani przez pięcioosobową radę naukową fundacji. Nagroda wynosi 50 tysięcy euro.

  Medal Copleya (z ang. Copley Medal) – nagroda przyznawana przez Towarzystwo Królewskie w Londynie za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań w każdej gałęzi nauki, i na przemian nauk fizycznych oraz nauk biologicznych”. Przyznawana każdego roku od 1731 roku. Nazwa nagrody pochodzi od jednego z członków Towarzystwa Królewskiego w Londynie – Godfrey Copley, zamożnego ziemianina, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 5000 funtów szterlingów. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Nagroda im. Alberta Laskera w dziedzinie podstawowych badań medycznych (ang. The Albert Lasker Award for Basic Medical Research) - nagroda naukowa przyznawaną corocznie przez amerykańską fundację Lasker Foundation za wybitne osiągnięcia w badaniach w medycznych dziedzinach podstawowych. Wraz z nagrodą Albert Lasker Award for Clinical Medical Research stanowi najwyższe wyróżnienie w USA za badania przyczyniające się do postępu w medycynie. Europejska Nagroda Muzyczna MTV dla najlepszego afrykańskiego wykonawcy - nagroda przyznawana przez redakcję MTV Base Africa podczas corocznego rozdania MTV Europe Music Awards. Nagrodę dla najlepszego afrykańskiego wykonawcy po raz pierwszy przyznano w 2005 r., po raz ostatni w 2007 r. O zwycięstwie decydowali widzowie za pomocą głosowania internetowego i telefonicznego (smsowego). Od 2008 r. organizowane są MTV Africa Music Awards w związku z czym zaprzestano nagradzać artystów afrykańskich podczas rozdania europejskich nagród.

  Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Władysława Biegańskiego – nagroda przyznawana od 1997 roku przez prezydenta Częstochowy osobom wyróżniającym się wybitną oraz znaczącą działalnością w ochronie zdrowia i pracą na rzecz pacjenta. Nagrody przyznawane są w formie dyplomów, statuetek oraz gratyfikacji finansowej, Nagroda im. Biegańskiego dzieli się na trzy stopnie (I, II i III stopnia) oraz wyróżnienia.

  Nagroda Niptel – polska nagroda, przyznawana od 1995 roku, mająca za zadanie wyróżnienie wybitnych przedsięwzięć medialnych oraz osób których obecność w życiu publicznym zaznaczyła się czymś szczególnym. Zdobyła duże uznanie w środowisku polskich środków masowego przekazu.

  Nagroda Gentnera-Kastlera – nagroda przyznawana przez Niemieckie Towarzystwo Fizyczne i Francuskie Towarzystwo Fizyczne za osiągnięcia w dziedzinie fizyki. Nagroda przyznawana jest od 1986 roku. Laureaci otrzymują srebrny medal, certyfikat oraz pieniądze. Nazwa nagrody to nazwiska Wolfganga Gentnera i Alfreda Kastlera. Nagroda Laskera – amerykańska nagroda naukowa za badania w dziedzinie medycyny. Nagroda ta jest przyznawana od 1946 żyjącym badaczom przez fundację Lasker Foundation, założoną przez pioniera reklamy Alberta Laskera i jego żonę Mary Woodward Lasker (później znaczącą aktywistkę w dziedzinie badań medycznych). Nagrody cieszą się znacznym prestiżem i czasem są nazywane amerykańskim Noblem. Do roku 2005, 71 z laureatów zdobyło później Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

  Filmy zgłoszone przez kraje Afryki Subsaharyjskiej do rywalizacji o Oscara w kategorii filmu nieanglojęzycznego: Kategorię "film nieanglojęzyczny" wprowadzono po raz pierwszy do 29. edycji Nagród Akademii Filmowej, której ceremonia odbyła się w 1957 roku. Od tego czasu tylko siedem filmów zostało zgłoszonych do rywalizacji przez państwa rejonu Afryki Subsaharyjskiej za wyjątkiem Republiki Południowej Afryki Nagroda Księżnej Jadwigi Śląskiej – nagroda przyznawana od 2004 roku osobom, które od lat odważnie i z wielkim oddaniem działają na rzecz niemiecko-polskiego pojednania, a swoją postawą dają świadectwo tych idei.

  Dodano: 26.07.2012. 16:17  


  Najnowsze