• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ERBN przyznała 427 najlepszym naukowcom granty dla początkujących

  21.10.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Od 2007 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) rewolucjonizuje badania naukowe i inwestuje w najwybitniejsze talenty, co czyni z niej jeden z fundamentalnych komponentów Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Do trwałości tego sukcesu przyczynia się 427 naukowców na początkowym etapie kariery, którzy otrzymali 580 mln EUR w ramach trzeciego konkursu ERBN "Granty dla początkujących naukowców", wspierającego dobrze zapowiadających się liderów świata nauki w prowadzeniu niezależnych badań naukowych w Europie - niezależnie od narodowości grantobiorcy.

  Każdemu ze zwycięzców przyznano 2 mln EUR dofinansowania. To trzecie zaproszenie do konkursu "Granty dla początkujących naukowców" w ciągu ostatnich 3 lat, a jego szacowany budżet zwiększył się o ponad 40% w stosunku do edycji ubiegłorocznej.

  "ERBN inwestuje w formie nagród zarówno w nowe projekty, jak i nowe talenty" - zauważa Máire Geoghegan-Quinn, Europejska Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki. "Doskonałość w tego typu nowatorskich badaniach naukowych, dofinansowywana przez ERBN, stanowi warunek wstępny budowania Unii Innowacji w Europie i ostatecznie osiągnięcia zrównoważonego wzrostu, który jest celem unijnej strategii Europa 2020. Ufam, że inicjatywa Komisji, na mocy której utworzono w 2007 r. ERBN, w pełni dowiodła swojej słuszności. Mam nadzieję, że w końcu zobaczymy więcej Nagród Nobla przyznawanych najwybitniejszym talentom dofinansowywanym przez ERBN, za przykładem Konstantina Novoselova, beneficjenta grantu ERBN dla początkujących naukowców, który otrzymał niedawno Nagrodę Nobla."

  W ramach tegorocznego zaproszenia nagrodzeni zostaną reprezentanci nie mniej niż 39 narodowości, którzy będą prowadzić swoje badania w instytutach naukowych lub na uczelniach wyższych zlokalizowanych w 21 państwach europejskich.

  "Obieg mózgów to niezbędna cecha doskonałości" - wyjaśnia Jack Metthey, p.o. Dyrektora Agencji Wykonawczej ERBN. "Celem ERBN jest uatrakcyjnienie Europy dla najlepszych naukowców z zagranicy, niezależnie od tego czy są Europejczykami czy nie. Przyjemnie jest patrzeć, jak ERBN zaczyna być coraz bardziej uznawana i znana na całym świecie."

  Podział wybranych naukowców pod względem płci wynosi 73,5% mężczyzn i 26,5% kobiet, a średnia wieku wynosi 36 lat. Rozkład propozycji według dziedzin przedstawia się następująco: 45,7% fizyka i inżynieria; 35,8% nauki przyrodnicze; oraz 18,5% nauki społeczne i humanistyczne. W sumie wnioski złożyło 2.873 naukowców, co stanowi wzrost o 14% w stosunku do ostatniego zaproszenia.

  Odnosząc się do wyników, Przewodnicząca ERBN Helga Nowotny powiedziała: "Wiele satysfakcji daje przyglądanie się jak trzecie z kolei zaproszenie do konkursu 'Granty dla początkujących naukowców' kończy się powodzeniem. Ta ostatnia fala naukowców wybranych ze względu na ich doskonałość powiększa grupę około 1.200 grantobiorców ERBN, którzy pracują nad swoimi przełomowymi, kreatywnymi pomysłami w całej Europie. To niezwykle krzepiące widzieć jak zasoby wyjątkowo mądrych i utalentowanych młodych naukowców w Europie są dalekie od wyczerpania, a ERBN skutecznie przyczynia się do budowania przyszłości indywidualnych karier naukowych i umacniania doskonałości europejskich instytucji badawczych."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Noc Naukowców, Europejska Noc Naukowców (ang. European Researchers Night) – cykliczna od 2005 r., coroczna impreza popularnonaukowa finansowana z budżetu Unii Europejskiej. Noc Naukowców zainicjowana została w 2005 roku przez Komisję Europejską, odbywa się zawsze w ostatni piątek września, równocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ekspres naukowców – telewizyjny program popularnonaukowy dla dzieci i młodzieży nadawany codziennie o godzinie 17.30 w Da Vinci Learning. Program prowadzony jest przez Kati Bellowitsch i Thomasa Brezina, którzy wyjaśniają zjawiska ze świata nauki. W programie: liczne eksperymenty, podróże w czasie i wyjaśnianie naukowych zjawisk. Hasło programu to „learning by doing” Audycja składa się z następujących części:

  Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną. Członkowie Polskiej Akademii Nauk – jedno z najbardziej prestiżowych naukowych ciał kolegialnych w Polsce. Członków Akademii wybiera jej Zgromadzenie Ogólne spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych. Członkowie krajowi Akademii w liczbie nie większej niż 350 dzielą się na dwie grupy, członków rzeczywistych i członków korespondentów. Członkostwo w Akademii jest funkcją sprawowaną dożywotnio, przy czym po ukończeniu 70. roku życia członkowie otrzymują status członka-seniora. Skład Akademii podzielony jest na 5 wydziałów, grupujących naukowców według tematyki badań. Aktualny skład Polskiej Akademii Nauk zestawiono tabelarycznie.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń.

  European Life Scientist Organisation (ELSO, czyli Europejska Organizacja Naukowców Przyrodniczych) - organizacja założona w 1999 roku w celu zintegrowania środowisk naukowych różnych dziedzin nauki, w ramach ogólnie pojętych nauk biologiczno-przyrodniczych. Głównymi celami ELSO jest organizacja zjazdów naukowych o zasięgu ogólnoświatowym, a także lobbowanie nauki w UE. W roku 2008 ELSO połączyło się z EMBO. Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (ang. European Union Contest for Young Scientists, w skrócie EUCYS) jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią Programu Doskonalenia Badawczego Potencjału Ludzkiego (IHP) w ramach VI Programu Ramowego. Ocenia się, że w Konkursie uczestniczy co roku ponad 30 tysięcy młodych naukowców.

  Projekt Steve – lista naukowców o imieniu Stephen lub pochodnym (np. Stephanie, Stefan, Esteban itd.), którzy popierają teorię ewolucji. Została stworzona przez National Center for Science Education jako parodia kreacjonistycznych usiłowań tworzenia list naukowców, którzy "wątpią w teorię ewolucji", takich jak: Answers in Genesis – lista naukowców przyjmujących biblijne wyjaśnienie stworzenia według Księgi Rodzaju; czy A Scientific Dissent From Darwinism. Projekt żartuje i parodiuje takie przedsięwzięcia, gdyż, jak oświadczyła organizacja: Nie chcemy zwodzić opinii publicznej i skłaniać jej ku myśleniu, że problemy naukowe są rozstrzygane przez to, kto ma dłuższą listę naukowców!.

  COPUS Komitet Publicznego Zrozumienia Nauki został założony w 1985 roku przez Brytyjskie Stowarzyszenie Nauki, Instytut Królewski oraz Towarzystwo Królewskie. Jego celem było tłumaczenie postępów naukowych i uczynienie ich bardziej dostępnymi dla nie-naukowców. Odegrał rolę w rozwoju Publicznego Zrozumienia Nauki. System dotacji COPUS został utworzony w 1987 roku, a ostatnia tura darowizn nastąpiła w 2003 roku.System został sfinansowany przez Biuro Nauki i Technologii oraz Towarzystwo naukowe. 25 dotacji wartych razem ponad 750 000 funtów zostało przyznanych w 2003 roku. W 2000 została utworzona nowa rada COPUS, by prowadzić współpracę naukową obejmującą całą Wielką Brytanię. Według raportu zleconego przez Towarzystwo Nauki i Technologii w 2002 roku Rada COPUS została odwołana.

  Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa albo analiza krytyczna jako metoda badań naukowych jest stosowana do prac naukowych i badań innych naukowców. Jest metodą stosowaną powszechnie w nauce. Powstają dzięki niej publikacje oparte nie na badaniach własnych, lecz na pracach i badaniach cudzych. Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Amerykańska Unia Geofizyczna (ang. American Geophysical Union, w skrócie AGU) jest organizacją zrzeszającą geofizyków. Obecnie liczy ok. 50000 członków z całego świata. AGU koncentruje się na propagowaniu nauk geofizycznych (nauki o atmosferze i oceanie, fizyka Ziemi, hydrologia, fizyka przestrzeni kosmicznej) poprzez publikowanie czasopism naukowych, organizację konferencji naukowych, uczestnictwo i organizowanie programów badawczych. AGU istnieje od 1919 i zostało utworzone przez amerykański National Research Council. Od 1972 jest organizacją otwartą dla naukowców i studentów z całego świata. AGU wydaje szereg czasopism naukowych z dziedziny geofizyki. Jednym z najbardziej znanych jest Journal of Geophysical Research (JGR) oraz Geophysical Research Letters (GRL). AGU wydaje też biuletyn EOS, w którym zamieszczane są aktualne informacje z geofizyki. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Nauki o obronności – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).

  Dodano: 21.10.2010. 17:17  


  Najnowsze