• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydat w konkursie Popularyzator Nauki 2011 - Krzysztof Orliński

  02.12.2011. 08:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W warunkach ziemskich właściwie wszystko jest przecież chemią - uważa Krzysztof Orliński, nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej i dziennikarz naukowy. W "Młodym Techniku" opisuje historię odkryć i zastosowania poszczególnych dziedzin chemii. Jest autorem "Parady pierwiastków" i "Parady tworzyw sztucznych" oraz cyklu sfilmowanych doświadczeń chemicznych. Redaktor jest kandydatem - w kategorii Dziennikarz/Instytucja nienaukowa - w VII edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  "Moja kariera popularyzatorska ma swoje źródło w "skrzywieniu zawodowym - wszak praca nauczyciela, zwłaszcza przedmiotów ścisłych, polega w dużej mierze na popularyzacji wiedzy. Wszystko zaczęło się od potrzeby prostego wytłumaczenia i zainteresowania przedmiotem moich uczniów. W ten sposób powstały pierwsze szkice popularnonaukowe. Po latach wróciłem do lektury czytanego w dzieciństwie +Młodego Technika+ i napisałem kilka listów z wyjaśnieniami i rozszerzeniem publikowanych artykułów. Zaproponowano mi współpracę" - tak początki swojej działalności popularyzatorskiej wspomina Krzysztof Orliński.

   

  Chemię nazywa swoją pasją; od najmłodszych lat nie wyobrażał sobie bardziej fascynującej dyscypliny wiedzy. Właściwie wszystko w warunkach ziemskich jest dla niego chemią. "Moją motywacją jest chęć pokazania owej trudnej dziedziny wiedzy od bardziej przystępnej strony i wyjaśnienie, że chemia to nie tylko wybuchy, zatrucia i zanieczyszczenie środowiska" - opowiada.

  Przepis Orlińskiego na udaną popularyzację jest prosty: przede wszystkim lubić to, co się robi. Dodaje, że najprzyjemniejszą rzeczą jest samo pisanie tekstu i wykonywanie doświadczeń, najtrudniejszą zaś znalezienie niewyeksploatowanego jeszcze tematu lub pokazanie znanych już zagadnień z zaskakującej strony.

  Od 2007 roku Orliński jest stałym współpracownikiem zasłużonego dla krzewienia kultury technicznej oraz popularyzacji wiedzy miesięcznika "Młody Technik". Pisze w nim artykuły z dziedziny chemii i filmuje wykonywane eksperymenty.

  W latach 2007-2010 ukazywał się cykl jego artykułów z serii "Parada pierwiastków" opisujących własności, historię odkryć i zastosowania wszystkich pierwiastków chemicznych. Część z nich jest dostępna na stronie internetowej czasopisma .

  Orliński opublikował również cykl "Parada tworzyw sztucznych" (2010-2011) przedstawiając w nim "wczoraj, dziś i jutro" materiałów syntetycznych.

  Od stycznia 2011 prowadzi także stały dział chemiczny miesięcznika pt. "Chemia inna niż w szkole". To zadanie red. Orliński nazywa "wyzwaniem", ponieważ objął ów dział po red. Stefanie Sękowskim, autorze, na którego książkach wychowało się kilka pokoleń polskich chemików.

  Jednocześnie, od 2008 prowadzi dział e-chemia, w którym publikuje filmy i opisy doświadczeń chemicznych (część z nich jest dostępna pod adresem http://www.mt.com.pl/kategoria/chemia/e-chemia) , zamieszczanych na płytach dołączanych do miesięcznika.

  Inne jego artykuły dotyczyły o historii chemii: "150 lat spektroskopii"  , "100 lat chromatografii" , "140 lat układu okresowego". Orliński publikuje także w dwumiesięczniku metodycznym "Chemia w Szkole".

  "Z informacji otrzymywanych od redakcji +Młodego Technika+ wynika, że moje teksty i sfilmowane doświadczenia znalazły uznanie u czytelników i cieszą się sporą popularnością. Dużą satysfakcję sprawia również odkrycie w zakamarkach sieci stron, do których przygotowania posłużono się moimi pracami. Cieszą także listy od czytelników z prośbami o porady - niektóre są bardzo zaskakujące i wymagają wielu poszukiwań, aby rzetelnie odpowiedzieć ich autorom" - przyznaje kandydat.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Historia chemii – dział historii nauki wyróżniony na podstawie badanej dziedziny jaką jest chemia. Opisuje przebieg powstawanie teorii i odkryć chemicznych. Polish Journal of Chemistry – nieistniejący polski miesięcznik naukowy, wydawany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, ukazujący się w latach 1921–2009 (do roku 1977 jako Roczniki Chemii), poświęcony problemom chemii podstawowej (m.in. chemia fizyczna, chemia teoretyczna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, biochemia, chemia leków, chemia polimerów i biopolimerów); według Journal Citation Reports 2011 – IF 0,393. CHEMIK nauka-technika-rynek - czasopismo naukowo-techniczne popularyzujące problemy chemii i przemysłu chemicznego, w tym zagadnienia badawcze oraz ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju przemysłu. W czasopiśmie są publikowane artykuły dotyczące m.in. problemów chemii stosowanej, metod kontroli procesów i zarządzania produkcją (z uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy), zagadnień organizacyjno-prawnych, problemów współpracy nauki z przemysłem. Roczny cykl wydawniczy obejmuje wydania tematyczne:

  Chemia fizyczna, fizykochemia – jeden z głównych działów chemii zajmujący się poznaniem zjawisk fizycznych występujących w trakcie i na skutek przemian (reakcji) chemicznych. Chemia fizyczna zajmuje się także własnościami fizycznymi związków chemicznych wynikającymi bezpośrednio z ich struktury chemicznej. Ze względu na najwyższy spośród głównych działów chemii stopień użycia metod matematycznych jest też działem najbliższym fizyce. Zob. też fizyka chemiczna. Chemia teoretyczna to dział chemii zaliczany do chemii fizycznej, zajmujący się zagadnieniami związanymi z wiedzą chemiczną od strony teoretycznej, tj. bez wykonywania eksperymentów na stole laboratoryjnym. Nie znaczy to jednak, że chemia teoretyczna ignoruje wyniki eksperymentalne - zazwyczaj stara się jednak z lepszym lub gorszym skutkiem wyjaśniać te wyniki i przewidywać efekty przyszłych eksperymentów.

  Chemometria - dział chemii zajmujący się wykorzystaniem metod komputerowych, statystycznych, matematycznych oraz symbolicznych w analizowaniu danych chemicznych. Metody chemometryczne mogą również służyć do analizy danych: fizycznych, medycznych i wszelkich innych. Chemometrię stosuje się do projektowania lub wyboru optymalnych procedur eksperymentalnych, aby pozyskać maksimum informacji poprzez analizę danych a także w celu nabywania wiedzy u układach (systemach) chemicznych i nie tylko chemicznych. Chemia leków nazywana także chemią medyczną oraz chemią farmaceutyczną stanowi dyscyplinę badawczą znajdującą się na pograniczu chemii i farmakologii. Głównym celem chemii medycznej jest projektowanie, synteza i badanie właściwości indywiduów chemicznych użytecznych w terapii, a także dopracowanie metod otrzymywania tych substancji w celu obniżenia kosztów produkcji. Cele te wiążą się też z badaniem już istniejących leków, zwłaszcza na poziomie ich oddziaływania z cząsteczką docelową. Jedną z głównych metod badawczych rozwiniętych w tym celu jest QSAR (ilościowa zależność pomiędzy strukturą, a reaktywnością).

  Polskie Towarzystwo Chemiczne – stowarzyszenie naukowe skupiające osoby zawodowo lub tylko amatorsko związane z chemią. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i popularyzacja ich wśród społeczeństwa. Fizyka chemiczna – dział fizyki, który zajmuje się badaniem fizycznych aspektów zjawisk chemicznych. Tradycyjnie do fizyki chemicznej zalicza się spektroskopię, niektóre aspekty mechaniki kwantowej oraz elementy fizyki ciała stałego i fizyki roztworów. W zasadzie całość zagadnień fizyki chemicznej jest zawarta w chemii fizycznej i podział zagadnień na fizykę chemiczną i chemię fizyczną jest bardzo umowny. Praktycznie biorąc z fizyką chemiczną ma się do czynienia wtedy gdy fizycy zajmują się chemią, zaś z chemią fizyczną wtedy gdy chemicy adaptują techniki i teorie fizyczne do swoich celów.

  Chemia jądrowa – dział chemii poświęcony badaniom własności oraz przemian chemicznych i jądrowych nuklidów. Tematyka chemii jądrowej nie jest ściśle zdefiniowana; obejmuje budowę i trwałość jąder atomowych, ich przemiany naturalne (na Ziemi, w gwiazdach i w przestrzeni kosmicznej) i sztuczne, syntezę nowych pierwiastków, syntezę, rozdział i wpływ izotopów na przebieg reakcji chemicznych, radiometrię, zagadnienia związane z energetyką jądrową oraz innymi zastosowaniami nuklidów promieniotwórczych (np. radioterapię, georadiochemię i radiogeologię).

  Thompson – chorwacki zespół rockowy. Jego frontmanem, piszącym teksty piosenek i jednocześnie będącym wokalistą, jest Marko Perković, który często jest utożsamiany z zespołem. W zespole, oprócz niego, znajduje się Tiho Orlić jako wspomagający wokal i basista. Pozostali członkowie zespołu są mniej lub bardziej widoczni. Obecni członkowie to: Marko Perković, Tiho Orlić, Damir Lipošek Kex, Fedor Boić, Damir Šomen i Tomislav Mandarić. Nazwa "Thompson" wywodzi się od Pistoletu maszynowego Thompson. Był to zarazem pseudonimem Perkovicia w czasach wojny chorwacko-serbskiej.

  Chemical Communications (powszechnie znane jako ChemComm, popularnie używa się także skrótu Chem. Commun.) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z chemii. Jak sama nazwa wskazuje, w czasopiśmie tym znajdują się głównie najświeższe wiadomości ze świata chemii w postaci krótkich artykułów. Zawiera także tzw. Focus Articles (zwięzłe artykuły o tematyce interdyscyplinarnej) oraz Feature Articles (recenzowane artykuły podsumowujące najświeższe dokonania w dziedzinie chemii). Wydawane jest przez Royal Society of Chemistry. Impact factor tego czasopisma wynosił w 2012 r. 6,378.

  Dodano: 02.12.2011. 08:47  


  Najnowsze