• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydatka w konkursie Popularyzator Nauki 2011 - Agata Jurkowska

  14.12.2011. 07:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nad czym pracują geolodzy, chemicy, jak powstają mapy, jak wyjaśnić zjawiska przyrodnicze oglądane w trójwymiarze? O tym mówi Agata Jurkowska podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży, konferencji i otwartych wykładów z zakresu nauk przyrodniczych dla słuchaczy w każdym wieku. Doktorantka w Instytucie Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest kandydatką - w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa - w VII edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Agata Jurkowska organizuje, we współpracy z Kinem Orange IMAX Kraków, bezpłatne warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, w dużych centrach handlowych na terenie Krakowa. Warsztaty są skierowane do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także indywidualnie do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Animatorami warsztatów są studenci z Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  "Oprócz funkcji edukacyjnej warsztaty przyczyniają się również do promowania nauk przyrodniczych oraz studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim" - przekonuje organizatorka, która kończy doktorat na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi tej uczelni.

  W marcu i maju 2007 r., przy współpracy z Kołem Geologów Studentów UJ, zorganizowała warsztaty geologiczne skierowane do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz warsztaty mineralogiczne dla liceów. Uczestniczyło w nich ok. 400 osób. W kolejnych latach odbył się cykl warsztatów o tematyce geologiczno-speleologicznej. Do współpracy, oprócz Koła Naukowego Geologów UJ, Jurkowska zaprosiła również Klub Nurkowy "Nototenia" oraz Wysokogórski Klub Jaskiniowy. Warsztaty odbyły się w październiku 2008 r. i marcu 2009 r.

  "W celu zbadania poziomu wiedzy z zakresu nauk o Ziemi wśród dzieci i młodzieży prowadzona była ankieta przed i po warsztatach. Wyniki ankiety zostały opracowane i wyraźnie wskazały na potrzebę realizacji tego typu projektów w przyszłości, by zwiększyć poziom edukacji z zakresu nauk przyrodniczych w szkołach" - mówi Jurkowska.

  Od 2008 roku jest koordynatorem Instytutu Nauk Geologicznych UJ w organizacji Festiwalu Nauki w Krakowie (http://festiwalnauki.ur.krakow.pl/program.html ). W roku 2011 organizowała akcję Małopolska Noc Naukowców w Instytucie Nauk Geologicznych UJ (http://www.nocnaukowcow.malopolska.pl). W warsztatach uczestniczyło ok. 1000 osób.

  W 2009 r. młoda popularyzatorka podjęła się realizacji kolejnego cyklu warsztatów z zakresu nauk przyrodniczych wraz z Kołem Naukowym Przyrodników Studentów UJ, Kołem Naukowym Neuronaukowców Neuronus oraz Kołem Naukowym Studentów Geologii UJ. Rozpoczęły go zajęcia z okazji Dni Ziemi - z zakresu z ornitologii, botaniki, entomologii, mineralogii, paleontologii, neurobiologii. W warsztatach uczestniczyło ponad 1000 osób. Kolejne spotkania warsztatowe odbyły się w czerwcu. Były to warsztaty kartograficzne, skierowane głównie do młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej i prezentujące zagadnienia dotyczące powstawania map.

  W maju 2010 r. Agata Jurkowska razem z Kołem Geologów Studentów UJ zorganizowała warsztaty geologiczne z okazji ustanowienia geoparku na Górze Św. Anny. W tym samym roku, w Galerii Kazimierz w Krakowie, zorganizowała warsztaty pt. "Laboratorium", w czasie których Koła Naukowe Chemików UJ oraz Geologów UJ prezentowały, jak wygląda laboratorium pracy chemików i geologów.

  Informacje o warsztatach przeprowadzonych w maju 2011 r. można znaleźć na stronie: http://www.annaland.pl/aktualnosci/spotkanie-na-wulkanie-annogorska-majowka-geologiczna

  Ogółem od 2007 roku w warsztatach uczestniczyło ok. 6000 dzieci, młodzieży i dorosłych. "Jak wskazują wyniki przeprowadzonych ankiet oraz poziom zainteresowania warsztatami są one bardzo istotnym czynnikiem edukacyjnym. Oprócz waloru popularyzatorskiego przyczyniają się również do promocji kierunków przyrodniczych" - podsumowuje doktorantka.

  Kolejne jej działania popularyzujące naukę w Polsce są związane z ideą Salonu Naukowego Towarzystwa Doktorantów UJ (http://www.doktoranci.uj.edu.pl/kultura-i-sport/salon-naukowy). Jako przewodnicząca Komisji Kultury Towarzystwa Doktorantów UJ wznowiła działania salonu. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Klubie pod Jaszczurami w Krakowie. Doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentują tu wyniki swoich badań naukowych w prosty, przystępny sposób, podczas piętnastominutowych wystąpień. Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a liczba słuchaczy stale rośnie.

  W październiku 2010 r. Agata Jurkowska rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Dzieci w Trzebini, gdzie wykłada geologię. W tym samym czasie podjęłam również współpracę z Uniwersytetem Dzieci w Krakowie, gdzie od roku prowadzi warsztaty geologiczne w szkołach ("Dlaczego wulkany wybuchają?") oraz wykłady weekendowe (Stwory o jakich nie śniło się filozofom, czyli mieszkańcy kambryjskich mórz"). Ponadto organizuje weekendowe warsztaty dla dzieci i młodzieży poruszające tematykę wulkanizmu (wrzesień 2011 r.). W 2008 roku przeprowadziła pilotażową akcję zaopatrywania szkół w geologiczne kolekcje dydaktyczne.

  Kolejną instytucją, z którą Jurkowska podjęła współpracę w październiku 2010 roku, jest Krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk. Efektem tego przedsięwzięcia będzie cykl wykładów z zakresu nauk geologicznych skierowany do młodzieży licealnej, realizowany przez pracowników Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Za koronny projekt swoich działań na rzecz popularyzowania naukowych badań studentów oraz młodych pracowników nauki z zakresu geologii Jurkowska uważa organizację konferencji skierowanych do młodych adeptów nauki. Pierwsze takie spotkanie, skierowane do członków wszystkich Naukowych Kół Geologicznych w Polsce, zorganizowano w Krakowie w 2008 roku. W kwietniu 2010 roku w Krakowie odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Geologiczna (1st Student International Geological Conference) skierowana do studentów i doktorantów z całego świata. Wzięło w niej udział 150 uczestników z 13 krajów.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (ING UJ) - jednostka dydaktyczna będąca częścią Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielońskiego oraz Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów. Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (w skrócie KPStUJ, historyczne nazwy: Towarzystwo Biblioteki Uczniów Nauk Matematyczno-Przyrodniczych przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Kółko Przyrodników Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego) – jedno z najstarszych, studenckich kół naukowych w Polsce. Zostało założone 14 kwietnia 1884 roku w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim przez trzech asystentów Wydziału Filozoficznego UJ: Michała Siedleckiego, Jarosława Łomnickiego i Józefa Grzybowskiego. Koło działa do dnia dzisiejszego skupiając w swym gronie studentów zainteresowanych przyrodą i badaniami terenowymi.

  Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych. Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – muzeum mieszczące się w budynku Instytutu Nauk Geologicznych UJ przy ul. Oleandry 2A w Krakowie.

  Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie – muzeum geologiczne mieszczące się w krakowskim ośrodku badawczym Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.

  Krzysztof Gerc – doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholog. Główne obszary jego zainteresowań naukowych to: psychologia rehabilitacji, problematyka psychologiczna osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, tanatopsychologia, psychologia zarządzania oraz metodologia nauk społecznych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych w recenzowanych periodykach naukowych polskich i zagranicznych. W 2006 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. W ramach pracy badawczej okresowo współpracuje z PAN oraz międzynarodowymi instytutami naukowymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W trakcie studiów doktoranckich, realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracował równolegle jako konsultant w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie k. Krakowa. Uniwersytet Dzieci - Fundacja non-profit powstała w 2007 roku w Krakowie, gdzie mieści się też główna siedziba. Ponadto istnieją trzy oddziały fundacji: w Olsztynie, w Warszawie oraz we Wrocławiu. Uniwersytet Dzieci jest pierwszym uniwersytetem dziecięcym w Polsce. Zajęcia w formie warsztatów i wykładów prowadzone są dla dzieci w wieku 6-14 lat. Liczba studentów szacowana jest na około 6000 osób. Uniwersytet Dzieci prowadzi współpracę z naukowcami m.in. z takich ośrodków jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wyższa Szkoła Europejska.

  Polskie Towarzystwo Leśne (PTL) – organizacja specjalistyczna stworzona w celu inicjowania i wspierania rozwoju nauk z zakresu leśnictwa i drzewnictwa, propagowania dorobku naukowego z zakresu leśnictwa w społeczeństwie, współdziałanie we wdrażaniu osiągnięć nauki do praktyki oraz współpraca z podobnymi organizacjami za granicą. PTL jest od wielu lat członkiem IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody).

  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – najmłodszy z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w roku 2002 na bazie Instytutu Biologii Molekularnej wchodzącego w owym czasie w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Siedziba WBBiB mieści się przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie na terenie III Kampusu UJ. Wydział dysponuje nowoczesnymi laboratoriami oraz bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi.
  Prace naukowe prowadzone na WBBiB mają zróżnicowany charakter. Wśród nich można wyróżnić m.in.


  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich. Komisja Nauki,Edukacji i Sportu wchodzi w skład stałych komisji senackich. Przedmiotem działania komisji są sprawy związane z organizacją i rozwojem badań naukowych, systemem kształcenia i wychowania, systemem doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej. Zajmuje się także sprawami dzieci i młodzieży, poradnictwem zawodowym dla młodzieży oraz przygotowaniem absolwentów szkół średnich i wyższych do zatrudnienia, kulturą fizyczną i sportem, organizacją instytucji naukowych i oświatowych oraz współpracą naukowa z zagranicą.

  Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Główną instytucją naukową w Wietnamie jest Unia Towarzystw Naukowych i Technologicznych Wietnamu w Hanoi (założona w 1983), która pełni funkcję akademii nauk i jest organem doradczym rządu. Organem rządowym ds. nauki jest Komitet Rady Ministrów do spraw Nauki, któremu podlega Narodowe Centrum Badań Naukowych Wietnamu, obejmujące 12 instytutów badawczych z zakresu nauk ścisłych oraz instytut badań atomowych. Poszczególnym ministerstwom i departamentom podlegają 72 instytuty, prowadzące badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe. W Wietnamie działają 4 uniwersytety: w Hanoi (założony w 1956, kształcący 31 tys. studentów - 2003), w Cần Thơ (założony w 1966, kształcący 14 tys. studentów - 2003) i w Ho Chi Minh (założony w 1977, kształcący 8 tys. studentów - 2003). Ponadto są 2 politechniki: w Hanoi (założona w 1966, kształcąca 14 tys. studentów - 2003) i w Ho Chi Minh (założona w 1962, kształcąca 16,6 tys. studentów - 2003) oraz 40 wyższych szkół zawodowych - technicznych, medycznych, ekonomicznych i innych.

  Dodano: 14.12.2011. 07:47  


  Najnowsze