• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydatura w konkursie Popularyzator Nauki 2011 - Fundacja NANONET

  07.12.2011. 08:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Informowanie o korzyściach i zagrożeniach płynących z nanotechnologii to jeden z celów, które stawiają sobie wolontariusze Fundacji NANONET. Portal NanoNet.pl promuje rozwój przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach, upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze nanotechnologii. Stanowiąca Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Platformy "Nanofutures" Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET kandyduje - w kategorii Dziennikarz/Redakcja/Instytucja nienaukowa - w VII edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  "Fundacja NANONET jest tworzona przez ludzi, dla których nanotechnologia jest pasją. Rozwija się dzięki wolontariuszom oraz sponsorom, za co serdecznie dziękujemy. Ze strony zespołu Fundacji NANONET poczynimy wszelkie starania, aby w sposób ciągły popularyzować model społeczeństwa opartego na wiedzy, a także promować innowacyjną gospodarkę, wykorzystującą nanotechnologię" - deklaruje wiceprezes fundacji Monika Michalska.

   

  Fundację NanoNet powołano, by propagować wiedzę o nanotechnologii i nanonauce w społeczeństwie oraz integrować środowisko naukowe, akademickie i przemysł. Zespół tworzą ludzie, dla których nanotechnologia jest pasją. Są to wolontariusze, którzy łączą obowiązki studentów, doktorantów, młodych naukowców i pracowników z aktywnym propagowaniem nauki i budowaniem społeczeństwa opartego na wiedzy.

  Jak poinformowała PAP wiceprezes Michalska, w lipcu 2011 r. Fundacji NANONET przyznano status Organizacji Pożytku Publicznego.

  Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet została Krajowym Punktem Kontaktowym Europejskiej Platformy Nanofutures zrzeszającej osoby z otoczenia nanotechnologii działającej w ramach 7 Programu Ramowego (http://www.nanofutures.eu). Głównym założeniem Platformy Nanofutures jest dialog między społeczeństwem, nauką, przemysłem i instytucjami politycznymi w celu określenia "odpowiedzialnego zarządzania i rozwoju nanotechnologii" na wszystkich szczeblach.

  W ramach tej platformy poruszane są kwestie związane z nauką, komercjalizacją i finansowaniem badań oraz ich wpływem na środowisko. Dzięki zawiązanej współpracy stanie się możliwe przybliżenie europejskich działań oraz trendów związanych z nanotechnologią w Europie poprzez portale Fundacji NANONET: www.nanonet.pl i www.nanodialog.eu.

  W roku 2011 Fundacja NANONET patronowała następującym wydarzeniom: InnoCNT, HANNOVER MESSE, targi, I Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej, V Ogólnopolska Konferencja "Biznes i Nauka 2011 - Innowacje i wynalazki, które się sprzedają", Szkoła: Advanced Physical Methods for Organic, Inorganic, and Hybrid Materials, EuroNanoForum, NanoTech Europe 2011, Szkoła: Frontiers in Organic, Dye-sensitised and Hybrid Solar Cells, 18th SSI International Conference On Solid State Ionics, VII International Workshop on Semiconductor Surface Passivation SSP 2011, II Sesja Nanotechnologia-PL "Nano dla zdrowia i urody", NANOCON 2011, Warsaw and Karlsruhe Nanotechnology Day (satellite event on future visions of nanotechnology accompanying the conference E-MRS Fall Meeting 2011), FUMAT 2011, YoungChem 2011, MATERIALICA 2011 ShauPlatz Nano, Konferencja podsumowująca projekt "Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych", MANUFUTURE 2011, ASEPS 2011.

  Konferencje: NANOETHICS 2011 i ASEPS 2011 transmitowane były na żywo poprzez stronę www.nanonet.pl

  W 2010 roku fundacja była prezentowana podczas konferencji E-MRS 2010 na Politechnice Warszawskiej (Nanotechnologia-PL). NanoNet patronował IV Krajowej Konferencji Nanotechnologii NANO 2010 w Poznaniu, II Krajowej Konferencji Nano i Mikromechaniki w Krasiczynie i wielu innym, również zagranicznym, np. 2010 International Conference on High Energetic Materials and Dynamics of Ultrafast Reactive Systems w Bułgarii i 9th ISSFIT International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport - w Rydze na Łotwie.

  W listopadzie 2009 roku ochotnicy zorganizowali wirtualną konferencję pt. "Zaawansowane technologie przyszłością Polski w Unii Europejskiej".

  "Projekt ten był realizowany w ramach +Konkursu dotacji na promocję wykorzystywania przez Polskę Funduszy Europejskich na 5-lecie członkostwa Polski w UE+, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Konferencja skierowana była głównie do studentów i doktorantów, którzy tworzą nową rzeczywistość dzięki swojej pracy i pomysłom. Pragnęliśmy dać im szansę prezentacji własnych wyników badawczych, osiągnięć oraz pomysłów" - tłumaczyła Michalska.

  Działalność popularyzatorska fundacji rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy ruszył pierwszy polski portal o tematyce nanotechnologicznej - www.nanonet.pl

  Dziś istnieje również portal www.nanogallery.eu , gdzie w sposób multimedialny prezentowany jest świat "nano" oraz Wirtualna Giełda Kooperacyjna (www.nanoBroker.org), której celem jest stworzenie wielopłaszczyznowej platformy wymiany informacji między instytucjami badawczymi, przemysłem i organizacjami.

  Użytkownicy portalu NanoNet znajdują tu informacje o wydarzeniach w kraju i zagranicą, bazę materiałów naukowych stanowiącą zbiór wiedzy o nanotechnologii, raporty, informacje ze świata nanotechnologii, teksty popularnonaukowe, naukowe oraz wiadomości, oferty pracy i studiów doktoranckich, bazę szkoleń i studiów.

  Informowaniem o zagrożeniach płynących z nanotechnologii zajmuje się dział nanoRyzyka na portalu www.nanonet.pl . Trójjęzyczny serwis www.nanodialog.eu zawiera informacje dotyczące etycznych, prawnych i społecznych aspektów wynikających z użycia nanotechnologii (ELSA). Informacje z zakresu ELSA fundacja publikuje dzięki współpracy z naukowcami oraz prawnikami z wiodących w tej dziedzinie uniwersytetów i firm, głównie w Stanach Zjednoczonych. Portal ten prowadzony jest przez Piotra Homę.

  Na wielojęzycznej platformie NanoBroker.org koordynowanej przez Karola Lemańskiego opisywane są instytucje, grupy badawcze, projekty, patenty oraz wydarzenia związane z nanotechnologią. Giełda zdobyła patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej partnerami są: Nanoinitiative Bayern, Nano-Cluster Bodensee, WCB EIT +, Cluster Chemii, ADSOL.

  Oprócz publikacji w portalach, sygnalizowanych rozsyłanym do użytkowników biuletynem - newsletterem NANONET, autorzy publikują artykuły "ABC Nanotechnologii" w ogólnopolskim czasopiśmie "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski".

  Jak tłumaczyli PAP fundator Piotr Homa i prezes fundacji dr inż. Jacek Doskocz, głównym powodem założenia fundacji było zwiększenie możliwości działania na rzecz szerzenia wiedzy. Taka forma organizacyjna ułatwia realizowanie projektów unijnych i krajowych, prowadzenie badań naukowych, organizowanie kursów, szkół, warsztatów, stażów, konkursów, fundowanie nagród i stypendiów, a także współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.

  "Dzięki swojemu zaangażowaniu NanoNet nawiązał liczne kontakty w kraju i za granicą i stał się wiodącym medium przekazu informacji związanej z szeroko pojmowaną nanotechnologią. Jest największym portalem tematycznym o +nano+ w Polsce, odwiedzanym przez ok. 500 osób dziennie" - oceniają twórcy portalu.

  Fundacja NanoNet chciałaby pomagać początkującym organizacjom, jak również doradzać doświadczonym firmom w ich działaniach zbieżnych z celami fundacji.

  "Nanonauki i nanotechnologie to priorytety badawczo-rozwojowe XXI wieku. Osiągnięcia tych badań znajdują już praktyczne zastosowania w wielu obszarach naszego codziennego życia począwszy od medycyny, poprzez nanobiotechnologię, a kończąc na nowoczesnej inżynierii materiałowej. Postęp w dziedzinie nanotechnologii umożliwia podniesienie standardów życia, a wprowadzenie innowacji pozwala na szybki rozwój gospodarczy" - uważa Jacek Doskocz.

  "Poprzez portal chcemy pośredniczyć w nawiązywaniu kontaktów między firmami a grupami badawczymi i w ten sposób współuczestniczy w realizacji innowacyjnych projektów - wyjaśnia. - Najwięcej uwagi poświęcamy młodym ludziom, których chcemy zainteresować nauką (szczególnie nanotechnologią) stwarzając im miejsce wymiany informacji (forum, artykuły), informując ich o konferencjach, warsztatach i kierunkach studiów".

  Fundacja NANONET jest inicjatorem i członkiem konsorcjum NanoCons, którego celem jest dostarczanie rozwiązań nanotechnologicznych oraz członkiem klastra PLUSUJ.PL - organizacji upowszechniających naukę i technikę w społeczeństwie.

  W 2008 roku otrzymała nagrodę za internetowy kurs poświęcony zaawansowanym technologiom - NEL jako "Innowacyjną Usługę" na "VII Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej Nowych Technologii". Wykłady publikowano od stycznia do czerwca w dwóch kategoriach: NANOTECHNOLOGIA (kurs prowadzony przez specjalistów z uczelni wyższych z całej Polski) i NANOAPLIKACJA (kurs prowadzony przez specjalistów z firm nanotechnologicznych i jednej szkoleniowej, mających do czynienia z technikami szkoleń na odległość).

  Zespół NanoNet tworzą: Jacek Doskocz, Adam Szatkowski, Piotr Homa, Anna Damasiewicz, Agnieszka Doskocz, Anna Masłowska, Karol Lemański, Anna Mączka, Marcin Strawski, Krzysztof Bieńkowski, Marek Doskocz, Monika Mech, Karolina Gluza, Jakub M. Tomczak, Łukasz Lubiński, Marta Staniszewska, Artur Marczewski, Agnieszka Rutkowska oraz Monika Michalska.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nanoroboty (nanoboty, nanity, nanomaszyny) są hipotetycznymi maszynami w zakresie wielkości 1.5-100 nanometrów, skonstruowanymi dzięki nanotechnologii w nanoskali z komponentów nanometrycznych. Nanobiotechnologia (lub bionanotechnologia) – dziedzina nanotechnologii na pograniczu biologii i biochemii. Zajmuje się przede wszystkim badaniem istniejących nanostruktur, umożliwiając ich wykorzystanie na skalę przemysłową, ale również tworzeniem nowych metod badawczych biologii. Jean-Pierre Dupuy (ur. 20 lutego 1941) – absolwent paryskiej Politechniki, inżynier górnictwa, filozof, profesor na Uniwersytecie Stanforda gdzie wykłada filozofię społeczną, polityczną oraz etykę technik i badań naukowych (te zjęcia prowadził również na Politechnice do 2006 roku). Członek francuskiej Akademii Technologii (Académie des technologies). W 1982 roku, wraz z Jean-Marie Domenachem, tworzy centrum nauk kognitywnych i epistemologii przy Politechnice. Inspiracją do jego założenia jest myśl Jeana Ullmo. Od samego początku centrum prowadzi interdyscyplinarną działalność obejmującą zarówno modelowanie w dziedzinie nauk humanistycznych (modele samo-organizacji złożonych systemów kognitywnych, a także ekonomicznych i społecznych) jak i filozofię nauki, a w szczególności epistemologię nauk kognitywnych. W 1987 roku centrum zostaje oficjalnie przemianowane na Mieszaną Jednostką Badawczą (Unité mixte de recherche). W 2001 roku centrum ulega reorganizacji i staje się interdyscyplinarnym laboratorium teoretycznych nauk kognitywnych. Dupuy przyczynił się do rozpowszechnienia we Francji teorii Ivana Illicha, René Girarda oraz Johna Rawlsa. Zajmuje się również badaniem nanotechnologii, a w szczególności ich niebezpiecznymi/wynaturzonymi konsekwencjami. Jean-Pierre Dupuy jest również członkiem i współzałożycielem Międzynarodowego Kolegium etyki, polityki i nauk, którego celem jest „znalezienie inteligentnych i trafnych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów“.

  Transhumanizm (czasem skracany do >H lub H+) – ideologia postulująca użycie nauki i techniki, w szczególności neurotechnologii, biotechnologii i nanotechnologii, do przezwyciężenia ludzkich ograniczeń i poprawy kondycji ludzkiej. Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej (OFEK) – fundacja powstała w roku 1986 we Wrocławiu z inicjatywy szeregu wrocławskich firm przy współpracy z miejscowym środowiskiem naukowym. Celem Fundacji jest popularyzacja informatyki w szerokich kręgach społeczeństwa. Fundacja specjalizuje się w edukacji informatycznej nauczycieli i innych pracowników oświaty oraz dostawach i serwisie pracowni komputerowych dla szkół.

  Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania. Fundacja Hospicyjna – organizacja pożytku publicznego, działająca od 2004 roku pod auspicjami Krajowego Duszpasterza Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski (od 2004 roku jest nim ks. dr Piotr Krakowiak SAC). Głównym celem działalności Fundacji Hospicyjnej jest pomoc hospicjom i ośrodkom opieki paliatywnej oraz promowanie idei opieki hospicyjnej. Siedziba Fundacji znajduje się w Gdańsku. Fundacja Hospicyjna wspiera rozwój ruchu hospicyjnego w Polsce organizując akcje charytatywne i edukacyjne na poziomie ogólnopolskim (na rzecz ponad stu hospicjów współpracujących z Fundacją Hospicyjną) i regionalnym (na rzecz Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku).

  Fundacja im. Hansa Böcklera (niem. Hans-Böckler-Stiftung) – fundacja prowadzona przez największą w Niemczech federację związków zawodowych DGB. Powstała w 1977 roku z mocy uchwały DGB w wyniku fuzji jej poprzedniczki Stiftung Mitbestimmung i Hans-Böckler-Gesellschaft. W roku 1995 do fundacji włączono pierwszą instytucję naukową – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut. W ramach fundacji działa też utworzony na początku roku 2005 Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Działalność fundacji skupia się na wspieraniu niemieckiego systemu współdecydowania pracowników w zakładach pracy, ponadto prowadzeniu badań na polu nauk ekonomiczno-społecznych oraz udzielaniu stypendiów studentom i doktorantom. Fundacja jest finansowana darowiznami, odprowadzanymi w dużej części przez zorganizowanych w związkach zawodowych przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych z ich poborów, a także ze środków Federalnego Ministerstwa Oświaty i Nauki. Jej roczny budżet opiewa na 40,5 milionów euro (stan według sprawozdania finansowego fundacji za rok 2004). Foresight Institute – zlokalizowana w Palo Alto (Kalifornia) organizacja non-profit mająca na celu promocję przekształcających technologii. Sponsoruje konferencje dotyczące nanotechnologii molekularnej, publikuje raporty i wydaje newsletter.

  Fundacja Trans-Fuzja – ogólnopolska organizacja pozarządowa utworzona notarialnie przez pięcioro fundatorów 26 lutego 2008 i działająca formalnie od 8 lipca 2008. Posiada status fundacji oraz organizacji pożytku publicznego, zajmuje się edukacją w zakresie wiedzy o płci, organizowaniem akcji mającym na celu przeciwdziałanie transfobii oraz zabiega o prawa osób transseksualnych, transwestytycznych, transpłciowych oraz transgenderowych. Fundacja deklaruje starania o zwiększenie reprezentacji społecznej osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych, kształtowanie postaw tolerancji, przełamywanie stereotypów oraz znoszenie praw dyskryminujących przedstawicieli tych grup. Jest obecnie jedyną w Polsce organizacją stawiającą sobie za główny cel działalność na rzecz osób transpłciowych:

  Fundacja "Świat na Tak" działa od 1998 roku na rzecz młodzieży. Celem działania Fundacji jest wszechstronna pomoc młodzieży oraz promocja wolontariatu. Fundacja została zarejestrowana w grudniu 1998 roku, ale pierwsze zadanie - Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" - było realizowane już 5 lat wcześniej.W 2001 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Fundacją a Minister Edukacji Narodowej o promocji wolontariatu, podejmowaniu wspólnych działań wspierających programy wychowawcze upowszechniających altruizm oraz służące rozwojowi młodzieży i właściwego przygotowania jej do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie oraz promowania programu doskonalenia nauczycieli do rozwijania wolontariatu.

  Polskie Towarzystwo Leśne (PTL) – organizacja specjalistyczna stworzona w celu inicjowania i wspierania rozwoju nauk z zakresu leśnictwa i drzewnictwa, propagowania dorobku naukowego z zakresu leśnictwa w społeczeństwie, współdziałanie we wdrażaniu osiągnięć nauki do praktyki oraz współpraca z podobnymi organizacjami za granicą. PTL jest od wielu lat członkiem IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody). Nanomaszyny: W teorii są to mechanizmy bardzo małe (kilka nanometrów) służące do celów medycznych, tudzież bojowych. Mogą działać jak Chmura Naprawcza (reperować struktury budynków i pojazdów). Specjaliści od Nanotechnologii często krytykują pomysły pisarzy gatunków Cyberpunk czy Wojennej Fantastyki że Nanoboty ( popularna nazwa Nanomaszyn) mogą być używane do celów przestępczych lub wojny, choć inni specjaliści twierdzą że: "Armia i Ulica znajdą zastosowanie do wszystkiego". Obecnie najbardziej prawdopodobne jest zastosowanie Inżynierów z książek naukowych Dexlera. są to Nanomaszyny stworzone z Białek, min kultur E-coli.

  Fundacja Panoptykon – polska organizacja pozarządowa, której celem jest ochrona podstawowych wolności wobec zagrożeń związanych z rozwojem współczesnych technik nadzoru nad społeczeństwem. Działalność Fundacji wpisuje się w szerszy nurt badania i reagowania na zjawisko "społeczeństwa nadzorowanego". Fundacja Teatru Ludowego w Krakowie: Fundacja Teatru Ludowego jest organizację pozarządową. Została założona w 1990 roku przez Jerzego Fedorowicza w Krakowie, w Nowej Hucie. Od 2008 roku pracami Fundacji kieruje Stanisław Banaś. Siedziba Fundacji mieści się na os. Teatralnym 34, w budynku Teatru Ludowego. W 2013 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego i w związku z tym otrzymała możliwość starania się o przekazywanie na jej rzecz 1% podatków.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Fundacja Aeris Futuro - pozarządowa organizacja ekologiczna założona w lutym 2006, dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Fundacji Sendzimira. Zapisaną w statucie misją Fundacji jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu. Swoją misję Fundacja realizuje poprzez realizację projektów ekologicznych i edukacyjnych.

  Dodano: 07.12.2011. 08:33  


  Najnowsze