• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydatura w konkursie Popularyzator Nauki 2011 - redakcja miesięcznika Chemik

  22.12.2011. 07:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W ramach projektu "Słoneczna Chemia" nawet 50 tys. uczniów, nauczycieli i czytelników miesięcznika "Chemik" mogło dowiedzieć się, jaką rolę odegrała chemia w rozwoju cywilizacyjnym świata i jakie szanse na przyszłość wiążą się z tą dziedziną nauki. Publikacje popularnonaukowe, autorski program nauczania chemii, prezentacje festiwalowe, a nawet edukacyjne kolonie charytatywne - to dorobek projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem). Redakcja miesięcznika Chemik Nauka-Technika-Rynek kandyduje - w kategorii Dziennikarz/Redakcja/Instytucja nienaukowa - w VII edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  "Słoneczna Chemia" to cykl publikacji i działań edukacyjnych wpisujących się w Międzynarodowy Rok Chemii (IYC'2011) i Rok Marii Skłodowskiej-Curie (MSC-100). Jego celem jest poprawa społecznego postrzegania chemii, wskazanie i utrwalenie jej ważnej roli w nauce i w gospodarce oraz uświadomienie znaczenia chemii w rozwoju cywilizacyjnym świata, w ochronie zdrowia, w rolnictwie i w tworzeniu nowych materiałów.

  Jak oszacowało SITPChem, przesłanie "Słonecznej Chemii" dotarło do 30-50 tysięcy odbiorców, w tym do co najmniej 20 tysięcy uczniów i nauczycieli chemii w całej Polsce.

  "Bez chemii nie byłoby wielu pięknych zdarzeń w historii świata, nie byłoby sztuki druku, ani otrzymywania papieru, ani tkanin; nie powstałyby wielkie dzieła malarstwa, ani nie przetrwałaby myśl i doświadczenie wielu uczonych i badaczy. Nie byłoby budowania, ani zapisu informacji Świat byłby szary, smutny, zimny i głodny" - przekonywali inżynierowie i technicy, próbując zwalczyć pejoratywny kontekst, w jakim często ukazuje się chemię.

  W cyklu publikacji "Słonecznej Chemii" ukazały się m.in. wywiady z prof. Jackiem Kijeńskim "Chemia - nie jako nauka, tylko zespół, wielki obszar zjawisk - istniała zawsze" i z prof. Stefanem Zielińskim "Chemia jest niezbędna w rozwiązywaniu problemów współczesnej cywilizacji". O chemii i farmacji, czyli jak przedłużyć życie w zdrowiu pisała prof. Iwona Wawer; o tym, że chemia jest nauką dyscyplinarną i ma ogromne znaczenie w wielu innych dziedzinach przekonywał prof. Marian Taniewski; jak chemia zażegnała widmo głodu na świecie tłumaczył prof. Marian Fotyma; jak chemia buduje, wyjaśniał prof. Lech Czarnecki. Z trudnym tematem biotechnologii w publikacjach "Dr Jekyll, czy Mr Hyde?" i "Kiedy identyczne oznacza identyczne" zmierzyła się dr Marta Kijeńska. Ryzyko chemiczne przeanalizował prof. Stefan Zieliński.

  Do młodszych czytelników skierowana została książka "Słoneczna Chemia - chemia jest w nas i wokół nas (zebrane publikacje)" i stanowiące jej uzupełnienie prezentacje multimedialne na CD - ułożone zgodnie z nową podstawą programową. W atrakcyjny, a przy tym - jak zapewnia SITPChem - nienaganny merytorycznie sposób prowadzą one uczniów "właściwego postrzegania chemii".

  Wśród poruszonych w książce tematów jest m. in. proces zmydlania tłuszczów - mechanizm mycia i prania, toksyczne działanie nikotyny, proces psucia się żywności, informacje o coca-coli, działanie leków przeciwbólowych, charakterystyka i zastosowanie skał wapiennych i gipsowych.

  "Słoneczna Chemia" zaowocowała też sformułowaniem programu edukacyjnego, który przekazano nauczycielom chemii - w zróżnicowanej, ciekawej, nowoczesnej edytorsko i wizerunkowo formie.

  "Skomunikowanie się w ten sposób z osobami nauczającymi chemii okazało się skuteczną drogą do poprawy wizerunku i zainteresowania chemią - jako nauką i gałęzią przemysłu - wiodącego w rozumieniu współczesnego świata i w osiąganiu sukcesów gospodarczych" - przekonują przedstawiciele kandydującej w konkursie redakcji.

  W uzupełnieniu miesięcznika "Chemik" ukazuje się kwartalnik CHEMIKlight z podtytułem "Niech ci chemia lekką będzie". Wydawnictwo spełnia rolę edukacyjną, a jednocześnie promocyjną projektu. Dodatek zawierał m.in. przepisy na zombi, na klątwę, na niezniszczalność. Pod winietą "Czy wiesz, że" ukazały się informacje o datowaniu, chemii miłości, diamentach, IgNoblach, stężeniu wody w wodzie, istocie klejenia. Dział "Science vs Fiction" próbował zmierzyć się z zagadkami kłamstwa doskonałego, chodzenia po wodzie. Pisano o stanach skupienia i niezwykłym świecie materii. Dział "Z życia chemika-empiryka" uzupełniał przekaz teoretyczny o doświadczenia chemiczne, a ponadto traktował o chemii w sporcie, materiałach wybuchowych, tajemnicach wszechświata, biopolimerach i pięknych truciznach.

  Działania zrealizowane w projekcie "Słoneczna Chemia" były szeroko promowane, upowszechniane podczas licznych spotkań i prezentacji w całej Polsce w ramach Międzynarodowego Roku Chemii - 2011. Przed dorosłą publicznością podczas konferencji naukowych i przed młodzieżą i nauczycielami w bezpośrednich spotkaniach w wielu miastach - np. podczas Nocy Muzeów w Muzeum Marii Skłodowskiej w Warszawie czy letnich kolonii charytatywnych.

  Wszystkie prace zrealizował zespół redakcji miesięcznika "Chemik", współdziałając ze Studenckim Kołem Naukowym Chemików z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej (przy kwartalniku CHEMIKlight) oraz z Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym (przy formułowaniu programu edukacyjnego). Projekt był dofinansowany przez MNiSW.

  Autorzy i redaktorzy zapraszają do korzystania z dorobku Słonecznej Chemii, który w całości jest dostępny w internecie pod adresami: www.miesiecznikchemik.pl//SlonecznaChemia i www.sitpchem.org.pl

  Wszystkie publikacje w wersji angielskiej można znaleźć na stronie: www.chemikinterantional.com

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Katedra Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej – jedna z 13 katedr Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej usytuowana w budynku "Chemia A". Katedra kształci w zakresie chemii nieorganicznej, chemii kwantowej i teoretycznej, chemii bionieorganicznej, chemii ciała stałego i krystalografii (dawniej: dyfrakcyjne metody badań strukturalnych). Kierownikiem Katedry jest obecnie prof. dr hab. inż. Barbara Becker. Chemia teoretyczna to dział chemii zaliczany do chemii fizycznej, zajmujący się zagadnieniami związanymi z wiedzą chemiczną od strony teoretycznej, tj. bez wykonywania eksperymentów na stole laboratoryjnym. Nie znaczy to jednak, że chemia teoretyczna ignoruje wyniki eksperymentalne - zazwyczaj stara się jednak z lepszym lub gorszym skutkiem wyjaśniać te wyniki i przewidywać efekty przyszłych eksperymentów. Władysław Rajmund Leppert ( ur. 25 grudnia 1848 w Łącku, zm. 1920) - polski chemik i przemysłowiec. Prowadził badania w dziedzinie chemii organicznej oraz technologii chemicznej. Był współzałożycielem fabryki farb i lakierów w Helenówku koło Warszawy w 1879 roku. Był także jednym z założycieli pierwszego polskiego chemicznego czasopisma naukowego "Chemik Polski". Interesował się historycznym rozwojem chemii w Polsce. Napisał pracę Rys rozwoju chemii w Polsce do roku 1830.

  Polish Journal of Chemistry – nieistniejący polski miesięcznik naukowy, wydawany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, ukazujący się w latach 1921–2009 (do roku 1977 jako Roczniki Chemii), poświęcony problemom chemii podstawowej (m.in. chemia fizyczna, chemia teoretyczna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, biochemia, chemia leków, chemia polimerów i biopolimerów); według Journal Citation Reports 2011 – IF 0,393. CHEMIK nauka-technika-rynek - czasopismo naukowo-techniczne popularyzujące problemy chemii i przemysłu chemicznego, w tym zagadnienia badawcze oraz ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju przemysłu. W czasopiśmie są publikowane artykuły dotyczące m.in. problemów chemii stosowanej, metod kontroli procesów i zarządzania produkcją (z uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy), zagadnień organizacyjno-prawnych, problemów współpracy nauki z przemysłem. Roczny cykl wydawniczy obejmuje wydania tematyczne:

  Historia chemii – dział historii nauki wyróżniony na podstawie badanej dziedziny jaką jest chemia. Opisuje przebieg powstawanie teorii i odkryć chemicznych. Andrzej Kotarba – polski chemik, doktor habilitowany nauk chemicznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w katalizie, chemii materiałów i chemii powierzchni. Od 2009 roku kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor lub współautor ponad 60 publikacji.

  Adam Andrzej Hulanicki (ur. 31 maja 1929) – polski chemik, specjalista w zakresie chemii analitycznej, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent PAN, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Przemysław Andrzej Kita (ur. 16 września 1946 w Kamieniu Pomorskim) – polski chemik, specjalizujący się w dziedzinie chemii nieorganicznej i chemii koordynacyjnej.

  Chemia bioorganiczna – dyscyplina naukowa łącząca ze sobą elementy chemii organicznej oraz biochemii. Podstawową różnicą pomiędzy chemią bioorganiczną a biochemią są cele tych dwóch dyscyplin naukowych. Biochemia (a także pokrewne nauki, takie jak biologia molekularna) koncentruje się na wykorzystaniu chemii w celu zrozumienia procesów biologicznych na poziomie molekularnym. Natomiast głównym celem chemii bioorganicznej jest wykorzystanie zdobyczy chemii organicznej w celu tworzenia nowych biomolekuł (lub modyfikacji już istniejących).

  Gramorównoważnik (ekwiwalent stechiometryczny) – jednostka masy niezalecana przez IUPAC, ale niekiedy jeszcze używana w chemii, zwłaszcza w chemii analitycznej. Jednostki tej nie zaleca się stosować głównie ze względu na problemy z jej jednoznaczną definicją. Skrótem tej jednostki jest val, wal, eq i czasami w bardzo starych, polskich opracowaniach można też spotkać skróty Gr, G-r i g-r.

  Henryk Ratajczak (ur. 1932) – polski chemik teoretyczny, specjalizujący się w chemii kwantowej, strukturalnej, fizyce chemicznej, fizyce i chemii ciała stałego oraz spektroskopii molekularnej. Marek Trojanowicz (ur. 30 kwietnia 1944 w Warszawie) – polski chemik, profesor nauk chemicznych specjalizujący się w chemii analitycznej, pracownik naukowy i kierownik Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Chemia bionieorganiczna – dziedzina chemii badająca rolę metali w układach biologicznych. Ponieważ chemia bionieorganiczna stanowi połączenie chemii nieorganicznej i biochemii, to dyscyplina ta zajmuje się zarówno naturalnymi zjawiskami, takimi jak mechanizm działania metaloprotein, jak i zmodyfikowanymi cząsteczkami białek oraz całkowicie sztucznymi układami wzorowanymi na naturalnych. Chemia radiacyjna – według definicji IUPAC – dziedzina chemii fizycznej zajmująca się efektami chemicznymi działania promieniowania jonizującego na materię. Według definicji IUPAC chemia radiacyjna jest dziedziną chemii jądrowej a nie fotochemii. Ta ostatnia dziedzina zajmuje się bowiem zjawiskami chemicznymi indukowanymi przez promieniowanie elektromagnetyczne nie wywołujące jonizacji materii, zaś chemia radiacyjna bada oddziaływanie materii z wysokoenergetycznym promieniowaniem α, β i γ. Z kolei w odróżnieniu od radiochemii, chemia radiacyjna bada wszelkie procesy chemiczne indukowane przez promieniowanie jonizujące, nawet jeśli nie są związane z radioaktywnością poddanej promieniowaniu materii.

  Zbigniew Stanisław Grzonka (ur. 1938) – polski chemik, profesor inżynier, specjalizujący się w chemii organicznej oraz chemii aminokwasów i peptydów. Autor ok. 150 publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej.

  Dodano: 22.12.2011. 07:47  


  Najnowsze