• Artykuły
  • Forum
  • Ciekawostki
  • Encyklopedia
  • Kandydatura w konkursie Popularyzator Nauki 2011 - Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

    20.12.2011. 07:33
    opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

    Od kiedy istnieje Festiwal Nauki w Warszawie, to właśnie tutaj odbywa się rokrocznie kilkadziesiąt różnorodnych spotkań z fizyką. Pokazy i wykłady popularyzują szeroką wiedzę - od astrofizyki do fizyki medycznej i biofizyki molekularnej. Szansę na bezpośrednie dyskusje z uczonymi dają "Wieczory z nauką". Młodzież i najmłodsi uczą się poprzez interaktywne wystawy i zabawy. Działalność festiwalowa to tylko część popularyzatorskiej aktywności tutejszych badaczy. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (WF UW) jest kandydatem - w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa - w VII edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

    Jak podkreśla rekomendujący tę kandydaturę dyrektor Festiwalu Nauki w Warszawie Maciej Geller, lista aktywności WF UW na polu popularyzacji fizyki w ciągu ostatnich dwóch lat jest imponująca.

     

    Dzień Otwartych Drzwi WF UW w listopadzie 2011 r. uświetnił wykład otwarty dr. hab. Andrzeja Wysmołka "Dlaczego grafen? - Nobel 2010". W kawiarence naukowej można było rozmawiać z fizykami i astronomami, zwiedzano laboratoria, oglądano pokazy studenckie, a odważni mogli sobie "pochodzić" po wirtualnej powierzchni Marsa.

    W marcu wydział współorganizował Międzynarodowy Salon Edukacyjny "Perspektywy 2011". Kwietniowy Dzień Otwartych Drzwi WFUW połączony był z ogólnopolską akcją "Dziewczyny do ścisłych". Wykłady dotyczyły m.in. odkryć Marii Skłodowskiej-Curie. We wrześniu ofertę edukacyjną wydziału prezentowano podczas Salonu Maturzysty "Perspektywy 2011".

    W kwietniu, w ramach Dnia Otwartego UW prof. Borys Kirdaszuk poprowadził spotkanie o biofizyce. We wrześniu z tej samej okazji dr hab. Andrzej Wysmołek poprowadził spotkanie o fizyce, a pracownicy i studenci Wydziału prezentowali pokazy - "Roboty w poszukiwaniu błysków na niebie" oraz "Eyetracker".

    Hucznie obchodzono 90-lecie fizyki na Hożej. Odbyła się uroczysta sesja prowadzona przez prof. dra hab. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego. Goście zwiedzali nowe laboratoria, słuchali wykładów popularnonaukowych, dzieci uczestniczyły w warsztatach z optyki. Zorganizowano wystawę historyczną, a w Auditorium Maksimum na Krakowskim Przedmieściu zaprezentowano kolekcje "Ważne równania - Opis i zrozumienie Wszechświata; podstawy zastosowań" oraz "Fizyka Współczesna w obiektywie".

    Tegoroczna akcja "Dziewczyny do ścisłych", prowadzona w ramach ogólnopolskiej kampanii "Dziewczyny na Politechniki", objęła - z inicjatywy WFUW - artykuły i reklamy w prasie ogólnopolskiej, konferencję prasową i spotkania z udziałem członków rządu i rektorów. Kulminacją akcji był "Dzień otwarty tylko dla dziewczyn" na terenie kampusu Ochota.

    Podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w maju 2011 r. pokazy przygotowane przez pracowników i studentów Wydziału Fizyki odbywały się w 2 dużych namiotach. W tym samym miesiącu wydział brał udział w "Nocy muzeów". W Łazienkach Królewskich na Scenie pod Lipą dr hab. Andrzej Wysmołek, dr Piotr Nieżurawski i Marcin Grzybowski przedstawiali pokazy fizyczne. W programie można było zobaczyć m.in. niesforne piłki, zjawisko precesji, zmierzyć się z ciśnieniem atmosferycznym i sprawdzić, czy grawitacja rozróżnia płeć.

    Na przełomie czerwca i lipca wydział urządził Letnią Szkołę Fizyki. We wrześniu natomiast był gospodarzem licznych imprez Festiwalu Nauki. Oferta edukacyjna była prezentowana na Internetowych Targach Edukacyjnych oraz na monitorach w Metrze Warszawskim.

    W minionych latach również organizowano Salony Edukacyjne oraz Dni Otwarte - dla wszystkich oraz specjalnie "dla dziewczyn". Pokazy przygotowane przez pracowników i studentów Wydziału Fizyki na Piknik Naukowy odbywały się aż 3 namiotach oraz na scenie.

    WFUW wraz z Politechniką Gdańską współorganizował w maju 2010 r. Lęborski Festiwal Nauki w ramach Lęborskich Dni Techniki w Roku Nipkowa. Grupa fizyków stanowiła też jury w konkursie "Fascynująca Fizyka" dla uczniów lęborskich szkół ponadgimnazjalnych.

    Dr Aneta Drabińska zaprosiła gimnazjalistów i licealistów na zajęcia i wykłady otwarte. 12 z 13 poprowadzonych wykładów wygłoszono dwukrotnie, wysłuchało ich około 4000 uczniów. W zajęciach dla osób szczególnie zainteresowanych fizyką wzięło udział prawie 670 uczniów i nauczycieli. 37 wykładów przeprowadzono na terenie szkół warszawskich. Specjaliści z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego dotarli do ponad 2300 licealistów i gimnazjalistów. Z 12 wykładami nauczyciele akademiccy pojechali do szkół w Zielonce, Wołominie, Pruszkowie, Starych Babicach, Brwinowie, Ciechanowie, Łomży. W wykładach poza Warszawą wzięło udział ponad 1000 osób. Całkowita liczba uczestników wykładów wyniosła prawie 8 tysiąca.

    Ta sama badaczka zorganizowała Laboratorium Fizyki dla szkół. W roku 2010 odbyło się 44 zajęć laboratoryjnych, w których wzięło udział 951 uczniów. Pracownia indywidualna rozwijała zainteresowania 38 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Wraz z Agatą Meissner dr Drabińska prowadziła projekt Letnia Szkoła Fizyki, gdzie omawiano zagadnienia związane z tematyką badań podejmowanych aktualnie na Wydziale Fizyki, zarówno w zakresie fizyki doświadczalnej jak i teoretycznej. W lekcjach wzięło udział prawie 130 uczniów z ponad 80 szkół.

    WF UW był też gospodarzem majowego Dnia Fizyka.

    PAP - Nauka w Polsce

    kol/ agt/


    Czy wiesz że...? (wersja beta)
    Dariusz Wasik – polski fizyk, doktor habilitowany, profesor UW, były prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW, obecny kierownik Studium Doktoranckiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej działa pod tą nazwą od 1 października 2001 r, po przemianowaniu Wydziału Matematyki i Fizyki, który został utworzony 1 lutego 1989 roku w wyniku przekształcenia się Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w dwa odrębne Wydziały. Jednak zarówno matematyka jak i fizyka rozwijały się, od momentu powstania Uniwersytetu, w ramach Wydziału Przyrodniczego. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

    Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Andrzej Stefan Wysmołek (ur. 1964) – polski fizyk doświadczalnik, doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalista w zakresie fizyki ciała stałego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 roku prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

    Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje od 1 września 2007 r. po podziale Wydziału Matematyczno-Fizycznego na dwie jednostki: Wydział Fizyki i Wydział Matematyki i Informatyki.

    Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

    Jan Dereziński – polski fizyk zajmujący się głównie fizyką matematyczną, operatorami Schrödingera i teorią rozpraszania; profesor; zastępca kierownika Katedry Metod Matematycznych Fizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

    Marek Szopa (ur. 1958) – profesor fizyki, pracownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Rady Naukowej kierunku Ekonofizyka.

    Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych. Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego- został utworzony 16 lutego 2004, poprzez wydzielenie z Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".

    Jarmark Fizyczny - impreza naukowa, odbywająca się co dwa lata w Krakowie (w ostatnich dniach września) z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W czasie jej trwania wygłaszane są liczne wykłady oraz pokazy związane z fizyką i dziedzinami pokrewnymi. Po raz pierwszy została zorganizowana w 1996 r. Przeznaczona jest dla nauczycieli, uczniów, studentów i osób zianteresowanych naukami matematyczno-przyrodniczymi. Biorą w niej udział następujące krakowskie placówki naukowe: Stanisław Lech Woronowicz (ur. 22 lipca 1941 w Wiłkomierzu) – polski matematyk i fizyk, profesor nauk fizycznych, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1981–1984 dziekan Wydziału Fizyki UW, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

    Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii. Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wyodrębnił się z Wydziału Fizyki i Chemii 1 października 2007 roku. Wcześniej wchodził w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1951-1996) oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (do 1951 roku). Jego siedziba znajduje się przy ul. Tamka 12 w Łodzi.

    Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (MiNI) - jeden z najmłodszych wydziałów Politechniki Warszawskiej, powstały w 1999 z rozdzielenia dawnego Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS) na Wydział Fizyki oraz właśnie MiNI. Siedziba wydziału mieściła się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1) do 23 kwietnia 2012, kiedy to nastąpiło oficjalne otwarcie nowo wybudowanego gmachu MiNI znajdującego się wewnątrz kampusu głównego PW. Wydział MiNI zatrudnia m.in. 29 profesorów (w tym 15 z tytułem naukowym) i 5 doktorów habilitowanych. Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej został utworzony w 1999 r. z istniejącego Instytutu Fizyki przy Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Znajduje się na terenie centralnym uczelni przy ul. Koszykowej 75.

    Dodano: 20.12.2011. 07:33  


    Najnowsze