• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Katowickie centrum krwiodawstwa nagrodzone w Brukseli

  23.11.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Preparat, stosowany przy transplantacjach oraz w regeneracji chorych komórek pacjentów, zdobył złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji Innova 2011 w Brukseli. Opracowano go w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

  Jak poinformował dyrektor Centrum, Stanisław Dyląg, preparat - nośnik komórek o nazwie PF-Gel - rozwiązuje jeden z najistotniejszych problemów we współczesnej medycynie transplantacyjnej i regeneracyjnej. Celem tej ostatniej jest leczenie poprzez zastępowanie komórek starych i chorych komórkami młodymi.

  ,,Chodzi o sposób podania komórek, mających za zadanie zregenerować uszkodzenie komórek chorego. Nagrodzony złotym medalem preparat rozwiązuje ten problem, wykorzystując składniki własnej krwi pacjenta, z których jest wykonany" - wyjaśnił dyrektor.

  Dodał, że poprzez zastosowanie komórek własnych, osiągnięto niespotykane wcześniej połączenie, które okazało się skuteczne.

  Brukselska wystawa wynalazków - jedna z najbardziej prestiżowych tego typu na świecie - trwała od czwartku do soboty. Naukowcy z katowickiego centrum krwiodawstwa zostali na niej nagrodzeni już po raz szósty.

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach specjalizuje się w przygotowaniu bezpiecznych i wysokiej jakości składników krwi. Przez ponad 60 lat działalności Centrum pobrało ok. 2,5 mln litrów krwi od ponad 4,5 mln krwiodawców. Jest największą placówką tego typu w kraju - pobiera ponad 10 proc. oddawanej w Polsce rocznie krwi. Zaopatruje w krew i jej składniki 125 szpitali i klinik.

  Centrum oferuje też wszystkie niezbędne odczynniki diagnostyczne stosowane w serologii grup krwi. Niektóre z nich są własnymi opracowaniami, chronionymi patentami, nagrodzonymi medalami i wyróżnieniami na międzynarodowym rynku diagnostyczno-medycznym oraz wystawach wynalazczości.

  Działający w Centrum Bank Tkanek przygotowuje przeszczepy komórkowe i tkankowe w ilości ok. 8 tys. opakowań rocznie - są one zamawiane przez ponad 150 szpitali i klinik w całym kraju.

  PAP - Nauka w Polsce

  mab/ bos/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Separator komórkowy − przyrząd służący do pobierania komórkowych składników krwi (krwinek czerwonych, płytkowych, granulocytów, komórek krwiotwórczych itp.) od dawców. Jest stosowany w krwiodawstwie celem uzyskania komórek krwi oraz ich koncentratów do zastosowania jako lecznicze składniki krwi. Identyfikacyjna karta grupy krwi, pot. krewkarta – dokument pozwalający ustalić ratownikom medycznym grupę krwi ofiar wypadków oraz pracownikom systemu opieki zdrowotnej w Polsce, dla których ta informacja jest niezbędna. Jest jedynym dokumentem, obok legitymacji honorowego dawcy krwi, na podstawie którego można dokonać transfuzji krwi z pominięciem czasochłonnego laboratoryjnego ustalania grupy krwi. Posiadanie identyfikacyjnej karty grupy krwi jest nieobowiązkowe, a jej wydanie jest płatne. W Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa można zamówić za darmo taką kartę po dwukrotnym honorowym oddaniu krwi. Monocyty – populacja leukocytów stanowiąca 3-8% wszystkich leukocytów obecnych we krwi ). Komórki te, poza dużym rozmiarem, charakteryzują się występowaniem w błonie komórkowej takich markerów, jak: CD45 (charakterystyczny dla wszystkich leukocytów), CD11c, CD14, CD31, CD34 i inne, przy czym jedynie CD14 jest markerem specyficznym dla monocytów i makrofagów . Dojrzałe monocyty, po migracji z krwi do tkanek obwodowych przekształcają się w makrofagi, natomiast nieliczne tego typu komórki posiadają właściwości komórek macierzystych i mogą różnicować się w inne populacje komórek krwi lub nawet innych tkanek .

  Centrum Medyczne w Teksasie (ang. Texas Medical Center, hiszp. Centro Médico de Texas) – największe centrum medyczne w Stanach Zjednoczonych oraz na świecie. Siedziba centrum znajduje się w Houston, w stanie Teksas, niemniej jednak kilka placówek badawczych znajduje się Galveston, na terenie tamtejszego uniwersytetu. W skład kompleksu wchodzi 49 instytucji zajmujących się różnymi dziedzinami medycyny, 13 szpitali specjalistycznych, dwie szkoły medyczne, 4 centra stomatologiczne, centrum nauk farmaceutycznych oraz zdrowia publicznego. Cały obszar, które zajmuje centrum medyczne jest łącznie większy niż centrum miasta Dallas. Corocznie Texas Medical Center jest odwiedzane przez 5 milionów pacjentów, w tym ponad 10 tysięcy wizyt pacjentów spoza Stanów Zjednoczonych. W 2010 roku Centrum Medyczne Uniwersytetu stanu Teksas w Galveston stało się oficjalnie częścią Texas Medical Center, a zarazem pierwszą instytucją tego typu w kraju włączaną w skład centrum znajdującą się poza granicami miasta Houston. Transfuzja krwi, przetoczenie krwi – zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi. Ma na celu substytucję utraconych składników.

  Transfuzja krwi (przetoczenie krwi) – zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi. Ma na celu substytucję utraconych składników. Mérite International du Sang – międzynarodowe odznaczenie dla działaczy ruchu honorowego krwiodawstwa, przyznawane przez Międzynarodową Federację Organizacji Dawców Krwi - Światową Organizację Honorowych Krwiodawców (Federation Internationale des Organisations de Donneurs de Sang - FIODS).

  Morfologia krwi, badanie morfologiczne krwi (ang. complete blood count, w skrócie CBC) – podstawowe, diagnostyczne badanie krwi, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie występujących w niej elementów morfotycznych. Multipotencja – zdolność komórek niezróżnicowanych do różnicowania się w różne typy komórek, ale wyłącznie ściśle określonej tkanki (np. komórki szpiku kostnego mogą różnicować się w komórki krwi). Ich linie potomne występują w tkankach organizmów młodocianych i dojrzałych, uczestnicząc w procesach wzrostu i regeneracji.

  Krążenie wieńcowe (łac. circulatio coronalis) – naczynia krwionośne, które mają za zadanie doprowadzenie krwi bogatej w tlen i substancje odżywcze do komórek serca oraz odprowadzenie dwutlenku węgla i ubocznych produktów metabolizmu z tych komórek.

  Terapia komórkowa - rozwijająca się w medycynie gałąź terapii, polegająca na wykorzystaniu ludzkich komórek do regeneracji uszkodzonych tkanek lub narządów pacjenta. Komórki te mogą pochodzić z tego samego pacjenta, lub od dawcy. Metoda ta różni się od przeszczepów tym, że korzysta się w niej nie z całych narządów lub tkanek, ale z wyizolowanych, oczyszczonych i czasem zmodyfikowanych komórek. Do terapii komórkowej często stosuje się komórki macierzyste lub progenitorowe, które posiadają wewnętrzny potencjał regeneracji uszkodzonych tkanek. Przykładowo, ostatnio pojawia się coraz więcej doniesień o skutecznym wykorzystaniu komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego do regeneracji mięśnia sercowego po zawale.

  Bank komórek macierzystych (ang. Stem Cell Bank) – zakład biotechnologiczny zajmujący się przechowywaniem dorosłych komórek macierzystych pobieranych typowo z krwi pępowinowej. Wrotki (Rotifera, zwane też wcześniej jako Rotatoria) – typ, małych (50-2000 µm), przezroczystych zwierząt bezkręgowych z charakterystycznym wieńcem rzęsków (aparatem wrotnym) od których pochodzi nazwa typu i o stałej dla gatunku liczbie komórek ciała (z tego względu, wzrost osobniczy odbywa się nie przez przyrost liczby komórek, tylko przez zwiększenie rozmiarów komórek ciała) . Zwierzęta te zamieszkują przede wszystkim wody słodkie, ale znane są też formy morskie, słonowodne i lądowe, żyjące na wilgotnych mchach, w glebie kielichach roślin i dziuplach z wodą, czy na torfowiskach lub w piasku w wodzie interstycjalnej . Żywią się martwą materią organiczną, bakteriami, glonami i pierwotniakami. W Polsce występują 554 gatunki, na świecie ponad 2000 .

  Dodano: 23.11.2011. 00:11  


  Najnowsze