• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs edukacyjno-filmowy MHP Rówieśnicy

  17.03.2011. 16:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Prace opisujące historię młodych ludzi walczących o niepodległość, nie zgadzających się na narzuconą rzeczywistość lub biorących udział w niezależnej działalności kulturalnej w latach 1945-89 mogą wziąć udział w konkursie Muzeum Historii Polski pt. "Rówieśnicy".


  Konkurs edukacyjno-filmowy "Rówieśnicy" skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Nastoletni uczestnicy muszą odnaleźć i opisać swoich rówieśników walczących o niepodległość państwa, nie zgadzających się na narzuconą rzeczywistość lub biorących udział w niezależnej działalności kulturalnej w latach 1945-1989. Na podstawie nagrodzonych prac powstaną etiudy filmowe.

  Bohaterami mogą być zarówno pojedyncze osoby, jak i młodzież występująca w grupie np. klasa, grupa spontanicznie zrzeszona czy drużyna harcerska. W konkursie mogą wziąć udział zespoły maksymalnie 3-osobowe koordynowane przez opiekuna (nauczyciela, drużynowego lub inną pełnoletnią osobę).

  Zespoły zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie przesyłając do organizatora (mailem, faksem lub pocztą) wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.edukacja.muzhp.pl w terminie do 30 marca.

  Projekt składa się z trzech etapów. Podczas pierwszego, trwającego do maja br., uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać pracę o wybranym bohaterze i przeprowadzić akcję promującą tę postać w swoim środowisku lokalnym.

  Drugi etap to warsztaty filmowe realizowane we współpracy z Łódzką Szkołą Filmową, na które zostają zaproszeni laureaci I etapu, autorzy sześciu najlepszych projektów. Efektem warsztatów ma być etiuda filmowa związana z bohaterem pracy konkursowej, która powstanie w okresie od czerwca do października. Etap trzeci stanowi pokaz etiud i finał projektu planowany na listopad br.

  Patronat honorowy nad konkursem objęli minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski oraz minister edukacji narodowej Katarzyna Hall. AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (OMSA) – finał wojewódzkich konkursów wyłaniający najlepszy referat z zakresu astronomii i astronautyki. Odbywa się on w Grudziądzu. Konkurs skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej zainteresowanej astronomią lub astronautyką. W czasie seminarium uczestnicy mają możliwość przedstawienia swojej pracy profesjonalnemu jury oraz rówieśnikom biorącym w nim udział. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne

  Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (OMSA) – finał wojewódzkich konkursów wyłaniający najlepszy referat z zakresu astronomii i astronautyki. Odbywa się on w Grudziądzu. Konkurs skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej zainteresowanej astronomią lub astronautyką. W czasie seminarium uczestnicy mają możliwość przedstawienia swojej pracy profesjonalnemu jury oraz rówieśnikom biorącym w nim udział. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne

  Kultura kofiguratywna, tzw. kultura "odnalezionych rówieśników" – według antropolog Margaret Mead to typ kultury, w którym współwystępują wzorce kulturowe młodszych i starszych pokoleń. W tym modelu współistnieją generacje młodsza i starsza, nie są w stanie sami wprowadzić dzieci do zmiennych warunków rzeczywistości. Osobami znaczącymi są rówieśnicy.

  Wrocławska Fundacja Filmowa powstała w listopadzie 2012 r. z połączenia sił animatorów kultury filmowej, związanych z Fundacją Visionica i producentów filmowych, działających pod szyldem Centrala Film. Fundacja koncentruje się na wspieraniu rozwoju kina dokumentalnego, edukacji filmowej, na ułatwianiu pierwszych kroków młodym twórcom filmowym, a także na współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej. Wrocławska Fundacja Filmowa ma w swoim dorobku realizację następujących projektów:

  Fundacja "Świat na Tak" działa od 1998 roku na rzecz młodzieży. Celem działania Fundacji jest wszechstronna pomoc młodzieży oraz promocja wolontariatu. Fundacja została zarejestrowana w grudniu 1998 roku, ale pierwsze zadanie - Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" - było realizowane już 5 lat wcześniej.W 2001 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Fundacją a Minister Edukacji Narodowej o promocji wolontariatu, podejmowaniu wspólnych działań wspierających programy wychowawcze upowszechniających altruizm oraz służące rozwojowi młodzieży i właściwego przygotowania jej do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie oraz promowania programu doskonalenia nauczycieli do rozwijania wolontariatu.

  Udział państw w Konkursie Piosenki EurowizjiUdział w Konkursie Piosenki Eurowizji bierze pięćdziesiąt jeden państw. Spośród nich tylko 26 wygrało konkurs. Państwa, które biorą udział w konkursie, należą do European Broadcasting Union (EBU).

  Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe (MOP) są grupą corocznych konkursów z różnych dziedzin nauki, w których udział biorą uczniowie z całego świata. Podczas Narodowej Olimpiady Przedmiotowej z każdego kraju biorącego udział najlepszych 4-6 uczniów kwalifikuje się do finałów Międzynarodowej Olimpiady. Obecnie istnieje 12 MOPów:

  Dodano: 17.03.2011. 16:47  


  Najnowsze