• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs na logotyp Wirtualnego Muzeum Wojny 1920 r.

  14.06.2010. 16:02
  opublikowane przez: Przemysaw Szydzik

  Biblioteka w Wyszkowie nad Bugiem (woj. mazowieckie) ogłosiła konkurs na znak graficzny Wirtualnego Muzeum Wojny 1920 roku, który współfinansowany jest przez Muzeum Historii Polski z funduszy programu "Patriotyzm Jutra".

  Konkurs jest ogólnopolski i przeznaczony dla grafików, projektantów, artystów plastyków, studentów szkół artystycznych oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem profesjonalnie i amatorsko.

  Projekty logotypu należy nadsyłać na adres:

  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im C. Norwida
  ul. Gen. Sowińskiego 80,
  07-200 Wyszków


  w kopertach z napisem: "Konkurs na logo Wirtualnego Muzeum Wojny 1920 roku", opatrzonych wyłącznie godłem autora, do 20 lipca 2010 r. Decyduje data stempla pocztowego.

  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na logo zostanie ogłoszona na stronie internetowej biblioteki http://www.biblioteka.org.pl/ dnia 6 sierpnia 2010 r. Wręczenie nagrody nastąpi podczas imprezy plenerowej: "Bitwa Warszawska 1920 roku po wyszkowsku " w 90. rocznicę wydarzeń" 8 sierpnia 2010 r. w Wyszkowie.


  Pełny regulamin i informacje na stronie biblioteki:
  www.biblioteka.org.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=71

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biblioteka Brytyjska (ang. British Library, BL — biblioteka narodowa Wielkiej Brytanii. Powstała w wyniku połączenia biblioteki Muzeum Brytyjskiego i kilku innych znaczących zbiorów książkowych decyzją parlamentu w 1972 roku; nowy gmach biblioteki w Londynie został otwarty 1 lipca 1973 roku. Jest to jedna z największych bibliotek świata (150 mln jednostek bibliotecznych, w tym około 25 000 000 woluminów). Roczny budżet biblioteki wynosi £100 000 000. Liczba papirusów wynosi 2651. Muzeum van Gogha (ang. The Van Gogh Museum) to muzeum w Amsterdamie (Holandia) poświęcone sztuce Vincenta van Gogha i czasom, w których żył. Aktualnie znajduje się tam ponad 200 obrazów mistrza, 500 jego rysunków i 700 listów; jest to największa taka kolekcja na świecie. Oprócz tego zgromadzono tam wiele innych związanych z nim pamiątek, m.in. fotografii i rzeczy osobistych. W muzeum podziwiać można także inne dzieła sztuki - prace przyjaciół malarza: m.in. Paula Gauguina, Toulouse-Lautreca oraz artystów, których van Gogh podziwiał, jak Léon Lhermitte i Jean-François Millet, organizowane są wystawy sztuki dziewiętnastowiecznej. Najstarsze eksponaty pochodzą z 1840, najmłodsze z roku 1920. W bibliotece muzeum znajduje się ponad 24000 książek i 4500 innych publikacji, takich jak katalogi wystawowe i artykuły prasowe. Do zbiorów włączono dziewiętnastowieczną kolekcję piśmiennictwa należącą do Arti et Amicitiae - amsterdamskiego stowarzyszenia artystów. Zasoby biblioteki wzbogacane są każdego roku o około 1000 publikacji [1]. Biblioteka Polska w Chicago, Biblioteka Muzeum Polskiego w Ameryce – placówka biblioteczna założona w 1915 przez Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce (ang. Polish Roman Catholic Union of America), w ilości ponad 4 tys. woluminów. W 1935 bibliotekę włączono do powstającego Muzeum Polskiego w Ameryce (The Polish Museum of America). Innymi słowy na bazie dotychczasowej Biblioteki utworzono Muzeum. Zbiory w ilości ponad 51 tys. egz. obejmują m.in. starodruki, polonica, beletrystykę, literaturę popularnonaukową i naukową, czasopisma.

  Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Bibliotekami publicznymi są Biblioteka Narodowa oraz biblioteki jednostek samorządu terytorialnego. Biblioteka publiczna może stanowić samodzielną instytucję kultury albo wchodzić w skład innej instytucji kultury. Biblioteki publiczne są organizowane w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. Gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną, wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych. Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Samorząd województwa organizuje i prowadzi co najmniej jedną wojewódzką bibliotekę publiczną. Biblioteki samorządowe mogą zawierać, za zgodą organizatora, porozumienia z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i środowisk. Laur Kosmicznego Koperka – ogólnopolski konkurs poetycki ogłaszany w ramach Noworudzkich Spotkań z Poezją, organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Noworudzki Klub Literacki Ogma w Nowej Rudzie.

  Biblioteka Baworowskich – XVII-wieczny pałac rodziny Baworowskich we Lwowie, w którym w XIX wieku powstała prywatna Biblioteka Baworowskich. Była jedną z największych polskich bibliotek, z tysiącami książek, rękopisów i dokumentów historycznych. Obecnie mająca charakter muzeum. Była ważnym warsztatem pracy dla polonistów i historyków. Biblioteka Załuskich, Biblioteka Publiczna Rzeczypospolitej, Biblioteka Publiczna Załuskich – biblioteka publiczna w Warszawie, od 1780 polska biblioteka narodowa, jedna z największych bibliotek świata drugiej połowy XVIII wieku, jedna z pierwszych w Europie (pierwsza w Polsce), które starały się realizować zadania biblioteki narodowej, gromadząc, katalogując i udostępniając możliwie pełny zasób narodowego piśmiennictwa.

  Bitwa pod Kockiem miała miejsce 14 - 16 sierpnia 1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 w ramach bitwy warszawskiej. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu - biblioteka publiczna i zarazem instytucja promująca rozwój kultury z siedzibą w Poznaniu, będąca następcą prawnym dawnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, istniejącej od 1948 r.

  Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego – odbywający się w Poznaniu w cyklu pięcioletnim, konkurs przeznaczony dla zawodowych lutników wszystkich narodowości bez względu na wiek, organizowany przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Lutników oraz Muzeum Narodowym -Odziałem Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Konkurs odbywa się zawsze w roku edycji Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

  Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury 1920, był drugą edycją konkursu, który odbył się podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1920 w Antwerpii.

  Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa (PBC) to projekt skierowany na tworzenie cyfrowych zasobów dorobku kulturowego piśmiennictwa regionalnego. Zainicjowany został przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. 17 lipca 2007 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy obu placówek kulturalnych. Dnia 7 kwietnia następnego roku do projektu przystąpiła Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej, następnie, 3 listopada tego samego roku, Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Olimpiada Artystyczna – konkurs ogólnopolski organizowany od 1976 roku przez Muzeum Narodowe w Warszawie, od 2004 roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej, finansowany dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konkurs prowadzony jest w dwóch sekcjach: plastyki (historia sztuki) i muzyki (historia muzyki). Olimpiada Artystyczna jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

  Dodano: 14.06.2010. 16:02  


  Najnowsze