• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs PISM na najlepszy esej dotyczący spraw międzynarodowych

  30.04.2010. 00:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Już po raz ósmy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych organizuje konkurs dla studentów na najlepszy esej dotyczący spraw międzynarodowych. W tym PISM czeka na prace nt. "Polska w świecie do roku 2020 - szanse i wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej". Eseje można przesyłać do 20 maja. Autor najlepszego otrzyma 3 tys. złotych.

  Konkurs ma popularyzować problematykę spraw międzynarodowych wśród studentów szkół wyższych.

  Jak informuje sekretarz konkursu Jadwiga Winiarska, eseje poświęcone sprawom międzynarodowym mogą zgłaszać wszyscy studenci kształcący się zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich, w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Nie jest on przeznaczony jedynie dla doktorantów ani słuchaczy studiów podyplomowych.

  Jury konkursu wybierze autorów trzech najlepszych prac. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma 3 tys. złotych, a osoby, które zajęły kolejne dwa miejsca odpowiednio: 2 tys. i 1 tys. złotych.

  "Praca powinna podjąć próbę zarysowania głównych szans i wyzwań dla polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w nadchodzącym dziesięcioleciu, przedstawiając je w kontekście prognozowanych zmian w środowisku międzynarodowym (w ujęciu globalnym i regionalnym) w okresie do 2020 r. Tezy eseju muszą być poparte przekonującą argumentacją i uwzględniać projekcję interesów RP" - czytamy w regulaminie konkursu.

  Praca powinna obejmować trzy główne obszary polityki zagranicznej: polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturowy. Zgodnie z regulaminem, komisja oceniająca będzie brała pod uwagę przede wszystkim "klarowność i logikę wywodu oraz poprawność językową".

  Eseje należy przesłać do 20 maja na adres poczty elektronicznej: [email protected] Prace muszą być napisane w języku polskim i nie przekraczać 15 tys. znaków (ze spacjami). Poza nimi zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe autora, kierunek i rok studiów oraz nazwę i adres uczelni.

  Konkurs zostanie rozstrzygnięty 18 czerwca. Szczegółowe informacje na jego temat wraz regulaminem są dostępne na stronie: www.pism.pl. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) to państwowa jednostka organizacyjna powołana w obecnej formie ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. w celu prowadzenia działalności badawczej, analitycznej, szkoleniowej i archiwistycznej w zakresie spraw międzynarodowych. Dyrektora PISM powołuje Prezes Rady Ministrów na kadencje pięcioletnie. Bieżący nadzór nad pracą instytutu sprawuje minister spraw zagranicznych. Studencki Nobel - konkurs na najlepszego studenta w Polsce, organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Konkurs polega na wyborze utalentowanych studentów spośród większości szkół wyższych w Polsce, zarówno państwowych, jak i prywatnych, wyłonieniu najlepszego studenta na niemal każdej polskiej uczelni, wyborze laureatów w każdym województwie i wreszcie na wyłonieniu najlepszego z najlepszych w kraju - zwycięzcy Studenckiego Nobla.

  Sprawy Międzynarodowe - polski periodyk naukowy poświęcony stosunkom międzynarodowym. Ukazuje się od 1948 roku, obecnie jako kwartalnik. Redaktorem naczelnym jest aktualnie Henryk Szlajfer, a wydawcą Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM). Zwycięzcy Konkursu Piosenki Eurowizji – 61 piosenek wygrało Konkurs Piosenki Eurowizji. Konkurs, który jest nadawany co roku od 1956 roku, jest jednym z najdłuższych programów telewizyjnych na świecie. Zwycięzca konkursu wybierany jest na różne sposoby: przez przyznawanie punktów, przez jury lub przez telewidzów. Kraj, który otrzyma najwięcej punktów, zostaje ogłoszony zwycięzcą. Pierwszy Konkurs Piosenki Eurowizji Lys Assia nie wygrała na punkty, ale dzięki zdobyciu głosów (po dwa z każdego kraju) i wówczas ogłoszono zwycięzcę.

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej R.P. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy: Primus Inter Pares - coroczny, ogólnopolski konkurs mający na celu wyłonienie talentów na polskich uczelniach wyższych. Konkurs do roku 2007 organizowany był przez Zrzeszenie Studentów Polskich, w 2007 - wobec konfliktu między Zrzeszeniem Studentów Polskich z jednej strony, a Stowarzyszeniem Primus Inter Pares i Niezależnym Zrzeszeniem Studentów z drugiej, równolegle zorganizowano dwie edycje konkursu. Osią konfliktu jest spór o prawa autorskie do znaku i nazwy konkursu, który ostatecznie zakończył się wyrokiem w sądzie patentowym na korzyść ZSP.

  Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Van Cliburna – konkurs odbywający się od 1962 roku w Fort Worth, Texas. Został zainicjowany w hołdzie dla Harveya Lavana "Van" Cliburna, zwycięzcy pierwszego Międzynarodowego Konkursu im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Jest członkiem Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Genewie.

  Dodano: 30.04.2010. 00:18  


  Najnowsze