• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs poetycki ,,Młodzi na łodzi

  06.08.2010. 20:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Darmowe, roczne warsztaty literackie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, wydanie tomiku poetyckiego oraz publikacja wierszy w ogólnopolskim magazynie ,,Bluszcz" - to wybrane nagrody, które można zdobyć w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego ,,Młodzi na łodzi", organizowanego przez Wydawnictwo Bramasole. Tematem konkursu jest młodość. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 sierpnia.

  Konkurs ,,Młodzi na łodzi" jest integralną częścią letnich pikników poetyckich ,,Poesia Picnic 2010", które odbywają się w Poznaniu, Krakowie i Warszawie. Pierwsza impreza z tego cyklu - poznańska - odbyła się 26 czerwca w Parku Sołackim. Kolejną, w krakowskim Parku Jordana, zaplanowano na 21 sierpnia. Finał odbędzie się zaś 4 września w Warszawie.

  Partnerem - zarówno pikników poetyckich, jak i konkursu ,,Młodzi na łodzi" - jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W Krakowie do imprezy przyłączy się również Studium Literacko-Artystyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Jak tłumaczą organizatorzy konkursu, różni się on znacznie od innych inicjatyw tego typu. Przede wszystkim daje możliwość wygrania darmowych, rocznych warsztatów literackich w Polskiej Akademii Nauk, które mają sprzyjać podejmowaniu samodzielnej twórczości poetyckiej, prozatorskiej, translatorskiej, dziennikarskiej oraz krytycznoliterackiej. Zajęcia w ramach warsztatów poprowadzą osoby mające znaczący dorobek twórczy w dziedzinie poezji, prozy, eseju, krytyki literackiej i form dziennikarskich, m.in. Justyna Czechowska, Adam Pomorski, Leszek Szaruga, Maciej Cisło i Marek Bieńczyk.

  Po drugie, uczestnicy konkursu będą mogli zaprezentować siebie i swoje wiersze szerokiej publiczności. Profesjonalne jury spośród nadesłanych prac wybierze dwadzieścia jeden osób, które podczas pikników poetyckich w Poznaniu, Krakowie i Warszawie wyrecytują swoje wiersze. To właśnie publiczność, podczas finału w Warszawie zdecyduje o wyborze trzech zwycięzców.

  Jury konkursu tworzą: Anna Nasiłowska (poetka, pisarka, a od 2007 roku kierownik pracowni literackiej przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk), Leszek Szaruga (poeta, tłumacz niemieckiej poezji, wykładowca uniwersytecki, historyk literatury, krytyk literacki), Piotr Śliwiński (historyk i krytyk literatury, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, badacz polskiej poezji współczesnej), Agnieszka Żelazko (pomysłodawczyni i organizator pierwszych w Polsce pikników poetyckich, właścicielka wydawnictwa Bramasole) oraz Marika Krajniewska (właścicielka wydawnictwa Papierowy Motyl).

  Konkurs skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat. Wszyscy zainteresowani do 10 sierpnia powinni przesłać na adres [email protected] dwa wiersze (zgodne z tematem przewodnim - młodość) wraz z notką biograficzną.

  Partnerem merytorycznym inicjatywy, obok Instytutu Badań Literackich, jest eMultipoetry - edukacyjny projekt poetycki realizowany z programu Unii Europejskiej Grundtvig, prowadzony przez instytucje kultury w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Grecji.

  Regulamin oraz wszelkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: www.piknikipoetyckie.pl.

  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  bsz

  bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jan Tomkowski (ur. 22 sierpnia 1954 w Łodzi), doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor historii literatury polskiej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Edward Boniecki (ur. 1962) – polski historyk literatury, eseista, krytyk literacki. Profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Współpracownik Pracowni Literatury Modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Anna Nasiłowska (ur. 10 marca 1958) – polska pisarka, poetka, krytyk literacki, historyk literatury współczesnej. Pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Członek redakcji dwumiesięcznika literackiego "Teksty Drugie" od 1990. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego PEN Clubu.

  Jerzy Kwiatkowski (ur. 3 czerwca 1927 w Warszawie, zm. 30 grudnia 1986 w Krakowie). Uczestnik powstania warszawskiego. Studiował po wojnie polonistykę i doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach pięćdziesiątych był zatrudniony w Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, w latach 1955-1958 kierował działem literatury współczesnej w Wydawnictwie Literackim. Od 1958 r. do śmierci pracował ponownie w IBL, tym razem jako badacz literatury XX wieku. W latach 1976-1978 oraz 1983-1984 wykładał na uniwersytecie w Clermont-Ferrand. Alodia Kawecka-Gryczowa (ur. 11 sierpnia 1903 w Warszawie, zm. 16 czerwca 1990 w Warszawie) – polska bibliotekarka, historyk kultury, bibliolog i bibliograf, profesor i kierownik Pracowni Bibliografii Staropolskiej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, wieloletni pracownik Biblioteki Narodowej, doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Maciej Świerkocki - ur. w 1961 w Łodzi. Pisarz, scenarzysta, krytyk i tłumacz literatury anglojęzycznej. Ukończył filologię angielską (1985) i filozofię (absolutorium 1988) na Uniwersytecie Łódzkim. Od roku 1987 asystent w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu na UŁ. Doktorat w roku 1995. Od października 2011 roku zrezygnował ze stałej pracy akademickiej i utrzymuje się wyłącznie z pisania. Współpracownik takich pism, jak: "Literatura na świecie", "Bestseller", "ExLibris", "Playboy", "Film", "Film na świecie", "Odra", "Kalejdoskop", "Zagadnienia Rodzajów Literackich". Stały współpracownik, jako tłumacz na język angielski, Muzeum Sztuki w Łodzi, łódzkiej Galerii FF oraz innych muzeów i galerii sztuki w Polsce. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiej Akademii Filmowej. Od 2010 roku przewodniczący jury anglojęzycznego konkursu translatorskiego, organizowanego w ramach festiwalu "Puls Literatury". Ryszard Nycz (ur. 9 grudnia 1951) – profesor doktor habilitowany, polski teoretyk i historyk literatury. Pracownik Instytutu Badań Literackich PAN (od 1975) oraz profesor Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1988; prowadzi m.in. zajęcia z analizy dzieła literackiego w Studium Literacko-Artystycznym), redaktor naczelny dwumiesięcznika Teksty Drugie (od 1990). Zajmuje się teorią literatury oraz historią nowoczesnej i ponowoczesnej literatury i kultury. Kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych przy WP UJ. Doctor honoris causa m.in. Uniwersytetu Opolskiego (2008).

  Włodzimierz Bolecki, pseud. Jerzy Malewski (ur. 13 kwietnia 1952 w Warszawie) – polski teoretyk i historyk literatury polskiej, profesor Instytutu Badań Literackich PAN, krytyk literacki. Wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Instytut Badań Literackich został powołany w roku 1948 i podlegał początkowo Ministerstwu Oświaty, następnie Ministerstwu Szkół Wyższych i Nauki. Od roku 1952 jest placówką Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk; pozostając w strukturach PAN, w roku 1998 uzyskał osobowość prawną. Prowadzone w nim badania dotyczą głównie historii literatury polskiej, teorii literatury, historii kultury, dokumentacji literackiej i leksykografii.

  Teresa Walas (ur. 24 grudnia 1944 w Krakowie) – literaturoznawca, teoretyk literatury, historyk literatury i krytyk literacki, profesor, pracownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Literackich Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (prowadziła m.in. zajęcia z krytyki literackiej w Studium Literacko-Artystycznym).

  Ryszard Przybylski (ur. 1 czerwca 1928 w Równem) – polski eseista, tłumacz (np. Mandelsztama), historyk literatury polskiej i rosyjskiej, profesor Instytutu Badań Literackich PAN; badacz tradycji klasycystycznej w literaturze polskiej, czterokrotny finalista Nagrody literackiej Nike.

  Aleksandra Alodia Okopień-Sławińska (ur. 22 października 1932), uczona polska, teoretyk literatury, profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Marek Zaleski (ur. 12 października 1952 w Łomży) - polski krytyk literacki, historyk literatury, eseista, publicysta, wykładowca uniwersytecki - profesor Instytutu Badań Literackich PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

  Bartosz Konstrat (ur. w 1977 w Lublinie) - polski poeta, z wykształcenia animator i menedżer kultury. Zwycięzca IX edycji (2003) Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina na debiut poetycki roku (ex aequo z Piotrem Kuśmirkiem). Ponadto jest laureatem m.in. Konkursu Poetyckiego dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka (2005), o Laur Czerwonej Róży (dwukrotnie - w 2003 i 2004), jak również Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego jak liść w Jaworze (2004). Dotychczas wydał trzy książki poetyckie. Obecnie mieszka w Warszawie. Andrzej Werner (ur. 14 września 1940 w Warszawie) – polski krytyk literacki i filmowy, historyk literatury, współpracownik drugiego obiegu w czasach PRL, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN.

  Alina Kowalczykowa (ur. 19 lutego 1936 w Warszawie) – profesor historii literatury polskiej, autorka licznych publikacji naukowych z dziedziny humanistyki, członkini Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk (obecnie w komisji rewizyjnej), PEN Clubu, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz Instytutu Badań Literackich PAN. W swoich pracach zajmuje się głównie zagadnieniami romantyzmu. Rafał Gawin (ur. 22 kwietnia 1984 r. w Łodzi) - polski poeta, krytyk literacki, korektor i redaktor Kwartalnika Artystyczno-Literackiego "Arterie", redaktor serwisu Poezja Polska. Nominowany do nagrody głównej i laureat nagrody publiczności w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina (2007). W latach 2006 i 2007 uzyskał drugą nagrodę, a w 2009 - pierwszą w Turnieju Jednego Wiersza o Czekan Jacka Bierezina. Laureat głównej nagrody V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Tadeusza Sułkowskiego. Wybrany przez Karola Maliszewskiego do projektu Biura Literackiego Połów.

  Maria Janion (ur. 24 grudnia 1926 w Mońkach) – polska historyczka literatury, idei i wyobraźni. Badaczka polskiej kultury XIX i XX wieku, nauczycielka akademicka, wychowawczyni wielu pokoleń polskich humanistów: pisarzy, publicystów, naukowców, wykładowców akademickich, dziennikarzy, wydawców i nauczycieli. Krytyczka literacka, znawczyni polskiego i europejskiego romantyzmu, członkini rzeczywista Polskiej Akademii Nauk, profesorka Instytutu Badań Literackich PAN.

  Dodano: 06.08.2010. 20:17  


  Najnowsze