• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa olimpiada astronomiczna w Chorzowie i Katowicach

  22.07.2011. 09:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Światowej sławy astronom dr Chatief Kunjaya z Indonezji powiedział w czwartek w Planetarium Śląskim w Chorzowie, że przygotowania do organizacji pierwszej w historii Europy Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki przebiegają zgodnie z planem.

  Sekretarz olimpiady dr Chatief Kunjaya z Indonezji odwiedził Śląsk, żeby ocenić stan przygotowań do tego międzynarodowego przedsięwzięcia. W czwartek dyrektor Planetarium Śląskiego w Chorzowie - gdzie m.in. odbywać się będzie V Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki - odebrał przechodni proporzec, który wcześniej należał do Chin - ostatniego z gospodarzy tej naukowej imprezy.

  "Nie miałem jeszcze okazji przyjrzeć się wszystkim obiektom, ale póki co z rozmów i z obserwacji wynika, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Polska ma duże doświadczenie w organizacji olimpiad astronomicznych, dlatego jestem spokojny, że impreza się uda" - powiedział w chorzowskim planetarium sekretarz olimpiady i badacz kwazarów Chatief Kunjaya.

  Zawodnicy spotykać się będą w chorzowskim planetarium oraz w hali Targów Katowickich. W czwartek Kunjaya obejrzał oba miejsca. W województwie śląskim spędzi kilka dni. Będzie także sprawdzał hotele oraz ustalał tematykę zadań olimpijskich, które będą musieli rozwiązać uczniowie.

  Olimpiada zostanie sfinansowana z budżetu województwa śląskiego, który przeznaczył na nią 1 mln zł, oraz przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które wyasygnowało na ten cel 600 tys. zł.

  Idea organizowania międzynarodowej olimpiady narodziła się w 2006 roku w Bangkoku wśród naukowców reprezentujących Indonezję, Tajlandię, Iran, Chiny i Polskę. Jej celem jest popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród najzdolniejszej młodzieży całego świata. "W drużynie narodowej z Indonezji znaleźli się najlepsi z najlepszych, którzy zostali wybrani spośród 20 tys. uczniów" - mówił w czwartek dr Kunjaya.

  W przypadku olimpiady organizowanej w Polsce padł już pierwszy rekord - w liczbie zgłoszonych drużyn. W V Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki udział weźmie 31 drużyn - przyjedzie 151 zawodników z 29 krajów. Będą reprezentować wszystkie kontynenty. Na ostatniej olimpiadzie były 23 drużyny.

  O medale będą walczyć drużyny m.in. z Bangladeszu, Boliwii, Brazylii, Egiptu, Indii, Kazachstanu, Korei Południowej, Portugalii, Sri Lanki, Turcji.

  Zgodnie z zasadami w olimpiadzie mogą wziąć udział maksymalnie 5-osobowe drużyny uczniów, którzy nie ukończyli 19 lat. Towarzyszyć im może dwóch liderów-opiekunów.

  To liderzy tworzą komitet olimpiady zatwierdzający ostateczną treść zadań olimpijskich, tłumaczą zadania na języki ojczyste zawodników. Kraje mogą wysłać również po dwóch obserwatorów. Nad całością zawodów będą czuwać sędziowie rekrutujący się z członków komitetu głównego krajowej olimpiady astronomicznej.

  Polski sztab naukowy - Komitet Główny Krajowej Olimpiady Astronomicznej, któremu będzie przewodniczyć prof. Jerzy M. Kreiner - będzie obradował w Krakowie. W roli obserwatorów wystąpią przedstawiciele Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

  Sztab wybitnych astronomów będzie oceniać wiedzę teoretyczną z zakresu astronomii i astrofizyki, jak również umiejętności prowadzenia nocnych obserwacji astronomicznych ciał niebieskich.

  Olimpiada odbędzie się w dniach od 25 sierpnia (w dniu zbliżenia Księżyca z Marsem) do 4 września.

  Polscy reprezentanci na czterech wcześniejszych olimpiadach zdobyli łącznie 4 złote medale, 7 srebrnych, 1 brązowy, 6 wyróżnień oraz 3 nagrody specjalne.(

  PAP - Nauka w Polsce

  ktp/ hes/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada astronomiczna – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1957/58 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Jerzy Kreiner z Instytutu Fizyki i Informatyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe (MOP) są grupą corocznych konkursów z różnych dziedzin nauki, w których udział biorą uczniowie z całego świata. Podczas Narodowej Olimpiady Przedmiotowej z każdego kraju biorącego udział najlepszych 4-6 uczniów kwalifikuje się do finałów Międzynarodowej Olimpiady. Obecnie istnieje 12 MOPów: Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych.

  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów. Olimpiada chemiczna – coroczny konkurs organizowany od 1954 roku zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Chociaż olimpiada jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, to mogą w niej brać udział również uczniowie klas gimnazjalnych. Stanowi też krajowe eliminacje na międzynarodową olimpiadę chemiczną. W skład drużyny na olimpiadę międzynarodową wchodzą 4 osoby – zwycięzca i 3 osoby które uzyskały najwięcej punktów obliczonych według wzoru L = 3NIII + NII + Pm + Pl + Pw, gdzie L to całkowita liczba punktów, N - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi uzyskanemu odpowiednio w III i II etapie, Pm – punkty za medalowe miejsce w poprzednich olimpiadach międzynarodowych (20 punktów za każdy medal), Pl – punkty za tytuł laureata w poprzednich olimpiadach (20 punktów za każdy tytuł), Pw – punkty za tytuł wyróżnionego w poprzednich olimpiadach (10 punktów za każdy tytuł).

  Olimpiada fizyczna – jedna z polskich olimpiad przedmiotowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W chwili obecnej zawody odbywają się w trzech etapach: korespondencyjnym, okręgowym i ogólnopolskim. Pięciu najlepszych zawodników bierze udział w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej. Dawniej olimpiada składała się z czterech etapów: przedwstępnego, wstępnego, okręgowego i ogólnopolskiego. Olimpiada biologiczna – ogólnopolski konkurs biologiczny przeprowadzany od 1971 roku, który jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zainteresowani biologią. Jest on organizowany przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, wraz z komitetami okręgowymi. Głównym celem olimpiady jest zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania biologią i pomoc szczególnie uzdolnionym uczniom w podjęciu studiów na wybranym kierunku.

  Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (szczecińska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1996/1997 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Początkowa funkcjonowała jako olimpiada zachodniopomorska, jednak w 2000 uzyskała status olimpiady ogólnopolskiej. Międzynarodowa olimpiada filozoficzna (ang. International Philosophy Olympiad, IPO) — międzynarodowa olimpiada przedmiotowa dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana co roku w maju przez jeden z uczestniczących w niej krajów. Po raz pierwszy odbyła się w 1993 roku w Bułgarii. W latach 1997 i 2005 Olimpiady odbywały się w Warszawie.

  Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – odpowiednik olimpiady matematycznej zorganizowany przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej dla gimnazjalistów po zmianach w polskim systemie oświatowym.

  Olimpiada języka łacińskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku 1982. Przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. Organizatorem zawodów jest Polskie Towarzystwo Filologiczne – Societas Philologa Polonorum. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Marian Szarmach z Katedry Filologii Klasycznej UMK. Jej uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością przekładu tekstu łacińskiego na język polski, znajomością gramatyki łacińskiej oraz lektury obowiązkowej i dodatkowej.

  Dodano: 22.07.2011. 09:04  


  Najnowsze