• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagroda Odry dla prof. Tazbira

  09.04.2012. 07:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Prof. Janusz Tazbir został laureatem dorocznej nagrody miesięcznika "Odra" za całokształt twórczości oraz niedawno wydany zbiór esejów "Od sasa do lasa" - podaje Instytut Książki. Wręczenie nagrody odbędzie się w maju we Wrocławiu.
  Redakcja miesięcznika "Odra" postanowiła przyznać swoją doroczna nagrodę prof. Januszowi Tazbirowi za "zbiór napisanych z wielką pasją i talentem literackim esejów historycznych +Od sasa do lasa+ oraz dziesiątki wcześniejszych książek, będących mądrymi przewodnikami po przeszłości Polski, uczących tolerancji i przekonujących, że romans z Klio nie powinien kończyć się nigdy+ - jak napisano w uzasadnieniu werdyktu.

  Na książkę ,,Od sasa do lasa" składa się kilkadziesiąt artykułów zgrupowanych w trzech trzech blokach tematycznych. Pierwszy, najobszerniejszy, poświęcony jest literackim falsyfikatom, drugi rozwojowi badań nad polską kulturą i sarmackim obyczajem, a ostatni pięciu podziwianym przez prof. Tazbira wybitnym autorom, w tym Janowi Potockiemu i Henrykowi Sienkiewiczowi.

  Janusz Tazbir (1927) wybitny polski historyk, badacz dziejów kultury staropolskiej oraz reformacji i kontrreformacji w Polsce, członek Polskiej Akademii Nauk, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich jest autorem lub współautorem ponad dwudziestu książek o tematyce historycznej. Jego najnowsze publikacje to: ,,Długi romans z muzą Klio" (2007), ,,Prawda i fałsz. O polskiej chwale i wstydzie"(2010) oraz ,,Pokuszenie historyczne. Ze świata szabel i kontuszy" (2011).

  Miesięcznik "Odra" przyznaje swoją nagrodę od 1961 r. Laureatami są wybitni pisarze, uczeni i artyści m.in. Ewa Lipska, Czesław Miłosz, Olga Tokarczuk, Ryszard Kapuściński, a także niemiecki wydawca literatury polskiej Karl Dedecius. 

  PAP - Nauka w Polsce

  aszw/  bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej. Janusz Tazbir (ur. 5 sierpnia 1927 w Kałuszynie) – polski historyk, badacz dziejów kultury staropolskiej oraz reformacji i kontrreformacji w Polsce, członek Polskiej Akademii Nauk. Odra – istniejący od 1961 roku miesięcznik o charakterze społeczno-kulturalnym, związany z Dolnym Śląskiem. Pismo wydawane do końca marca 2010 przez Bibliotekę Narodową, a od kwietnia 2010 przez Instytut Książki oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

  Kacper Śledziński - polski historyk i pisarz. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, publikował na łamach „Dziennika Polskiego” i miesięcznika „Spotkania z Zabytkami”. Autor popularnonaukowych książek poświęconych między innymi dokonaniom polskich oddziałów i żołnierzy podczas II wojny światowej. W 2011 roku opublikował nakładem wydawnictwa ZNAK książkę "Czarna Kawaleria. Bojowy szlak pancernych Maczka" nominowaną między innymi do tytułu Książki Historycznej Roku, natomiast w roku 2012 "Cichociemnych. Elitę polskiej dywersji". W przeszłości pisał także książki poświęcone wojskowości polskiej i słowiańskiej wcześniejszych epok. Magazyn Literacki Książki: Pismo powstało w 1992 roku, powołane przez Kamila Witkowskiego, w latach 1992-2001 redaktora naczelnego. Początkowo ukazywało się nieregularnie, jako pismo literackie, drukowało utwory poetyckie i prozatorskie, głównie debiuty oraz teksty krytyczno-literackie, felietony i recenzje. W 1998 roku powołana została spółka Magazyn Literacki Sp. z o.o., która rozpoczęła wydawanie pisma w formie miesięcznika. Zastępcą redaktora naczelnego i współwydawcą został Łukasz Gołębiewski. Wówczas poszerzono też zawartość o artykuły poświęcone zagadnieniom rynku wydawniczo-księgarskiego, zwiększono nakład, wprowadzono reklamy. Pismo stopniowo ewoluowało w kierunku miesięcznika o rynku książki, szybko wypierając konkurencyjne tytuły, przede wszystkim: "Megaron" oraz "Kurier Czytelniczy". W maju 2001 roku miesięcznik zmienił wydawcę, rozstał się z nim też Kamil Witkowski, który założył własne wydawnictwo Nowy Świat. Nowym redaktorem naczelnym został Piotr Dobrołęcki, zaś wydawcą - spółka Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Wówczas rozszerzono tytuł na "Magazyn Literacki KSIĄŻKI", zachowując tradycję, numerację i numer ISSN (1234-0200) poprzedniego tytułu. Obecnie "Magazyn Literacki KSIĄŻKI" jest największym w Polsce miesięcznikiem o książkach, co miesiąc dostarcza kilkadziesiąt recenzji, rozmowy z pisarzami, listę bestsellerów, aktualności z rynku wydawniczego i wiele tekstów publicystycznych. Co roku ukazuje się 12 numerów oraz co najmniej cztery bezpłatne dodatki tematyczne wydawane jako osobne zeszyty. Redakcja "Magazynu Literackiego KSIĄŻKI" przyznaje nagrody: Książki Roku (od 2000 roku), Wydawca Roku (od 2006 roku), Nagroda im. Kallimacha (od 2009 roku - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji) i Nagrody Magellana (od 2009 roku - dla książek turystycznych: przewodników, map i atlasów).

  Janusz Roszko (ur. 4 listopada 1932 we Lwowie, zm. 1995 w Krakowie) - polski reporter, współtwórca Kroniki Krakowskiej, pisarz, entuzjasta archeologii. Studia ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1954 roku na wydziale historyczno-filologicznym. Był reporterem "Dziennika Polskiego" oraz członkiem redakcji "Życia literackiego". Za twórczość reportażową Janusz Roszko otrzymał dwukrotnie nagrodę im. Juliana Bruna: w roku 1957 (II stopnia) oraz w roku 1962 (I stopnia). Był laureatem licznych nagród w konkursach literackich i dziennikarskich. M.in. zdobył II nagrodę w powojennym turnieju reporterów pn. "Opisanie Łodzi" w 1961 roku, II nagrodę w konkursie "Polityki" na reportaż o Polsce B oraz pierwsze miejsce w konkursie literackim XX-lecia PRL za reportaż pt. "Bez korony". Był laureatem nagrody im. B. Prusa I stopnia. W latach 50. zainteresował się archeologią podróżując po zapomnianych polskich grodziskach. Okres tworzenia się państwowości polskiej zainteresował go do tego stopnia, że napisał na ten temat liczne książki historyczne: "Pogański książę silny wielce", "Kolebka Siemowita", "Ostatni rycerz Europy", "Awanturnik nieśmiertelny". Opublikowano także jego liczne reportaże: Bez korony, Palenie Judaszów, Trzynaście portretów, Romantyka małych portów; oraz opowieści biograficzne: Opowieść o Beniowskim, Westerplatte broni się jeszcze, a także opowieści biograficzne o K. Pułaskim, K. Pruszyńskim. Dym się rozwiewa – zbiór opowiadań poświęconych Romom autorstwa Jacka Milewskiego , wydany w 2008 roku przez wydawnictwo Zysk i S-ka w Poznaniu. Każde z kilkunastu zamieszczonych w zbiorze opowiadań ma innego narratora. Wszystkie pokazują współczesną codzienność polskich Romów, dotykając m.in. problemów asymilacji, edukacji, przestępczości i pokutujących wobec tej społeczności stereotypów. Autor doskonale znający tematykę cygańską, wiele miejsca poświęca opisowi samej kultury Romów oraz praw i obyczajów nimi rządzących. "Dym się rozwiewa" jest debiutem literackim Milewskiego. W 2009 roku książka została nominowana do Nagrody Mediów Publicznych Cogito. W tym samym roku otrzymała nagrodę im. Beaty Pawlak. W uzasadnieniu werdyktu jury napisało, że książka Milewskiego przedstawia "nieznany świat, który jest tuż, obok, na wyciągniecie ręki".

  Joanna Orska (ur. 1973) - polska krytyk i historyk literatury. Recenzje i artykuły publikuje w "Odrze", "Nowych Książkach", "Studium". Mieszka we Wrocławiu. Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Magnesia Litera - czeska nagroda literacka przyznawana od 2002 r. dla najlepszej książki we wszystkich kategoriach: proza, poezja, książka dla dzieci i młodzieży (od 2004), książka naukowa, publicystyka, przekład, wydarzenie wydawnicze, debiut (objawienie roku), oraz główna nagroda: Książka Roku. Nagrodę przyznają: Stowarzyszenie Litera, Akademia Nauk Republiki Czeskiej, Czeski PEN Club, Stowarzyszenie Tłumaczy, Pisarzy, Wydawców, Księgarzy, czeska sekcja IBBY oraz Fundacja Czeskiej Literatury. Wysokość głównej nagrody Najlepsza Czeska Książka Roku wynosi 200.000 Kč.

  Kino – polski miesięcznik poświęcony twórczości i edukacji filmowej; wydawany od 1966 w Warszawie. Od 2003 wydawcą jest Fundacja KINO. Od 1994 redaktorem naczelnym jest Andrzej Kołodyński. Obecnie ukazuje się 11 razy w roku (łączone wydanie lipiec-sierpień) w objętości ok. 100 stron. Nakład 10 tys. egzemplarzy (według danych wydawcy). W piśmie publikowane są recenzje filmów z bieżącego repertuaru kin, DVD i książek o tematyce filmowej, relacje z festiwali filmowych, wywiady z twórcami, eseje i analizy z dziedziny filmoznawstwa, bieżące informacje o imprezach oraz konkursach i nagrodach filmowych. Z pismem związana jest Nagroda im. Bolesława Michałka, przyznawana dla najlepszej książki filmowej roku oraz Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego, wznowiona w 2005, przyznawana młodym aktorom wyróżniającym się wybitną indywidualnością.

  Jarosław Krawczyk (ur. 1955 w Warszawie) – doktor historii sztuki, felietonista, od 1995 roku redaktor naczelny miesięcznika historycznego "Mówią Wieki". Autor książek Matejko i historia, Jan Matejko. Mistrz Legendy św.Stanisława oraz O Polsce i Polakach. W 2008 roku pod jego redakcją ukazał się zbiór artykułów Mówią Wieki: antologia tekstów 1958-2007. W listopadzie 2010 roku ukazała się książka "Wilanowski widnokrąg. Szkice o pałacu i sztuce europejskiej" której jest współautorem (wraz z Krzysztofem Chmielewskim). Książka ta jest historią sztuki europejskiej opartą na dziełach sztuki z kolekcji Muzeum Pałacu w Wilanowie.

  Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego - przyznawana od 1969 nagroda filmowa dla młodych aktorów wyróżniających się wybitną indywidualnością. Do 1995 nagrodę przyznawało czasopismo "Ekran". W 2005 po 10 letniej przerwie została reaktywowana przez wydawcę miesięcznika "Kino" - Fundację Kino. W 2008 roku Fundacja Kino wydała książkę "Być jak Cybulski?" pod red. Iwony Cegiełkówny poświęconą laureatom Nagrody. Michael Walzer (ur. 3 marca 1935) − amerykański filozof i intelektualista. Profesor emerytowany w Instytucie Studiów Zaawansowanych (IAS) w Princeton w stanie New Jersey. Jest współwydawcą (wraz z Michaelem Kazinem) magazynu Dissent, z którym jest związany od czasu studiów na Uniwersytecie Brandeis. Jest autorem książek z zakresu wielu dziedzin, w tym dotyczących genezy wojen sprawiedliwych i niesprawiedliwych, nacjonalizmu, grup etnicznych, sprawiedliwości społecznej, krytyki modeli społecznych, radykalizmu, tolerancji oraz zaangażowania politycznego. Jest również redaktorem dwutygodnika The New Republic. Do dzisiaj napisał 27 książek oraz opublikował ponad 300 artykułów, esejów i recenzji książek w magazynach Dissent, The New Republic, The New York Review of Books, The New Yorker, The New York Times, Harpers i wielu innych czasopismach politycznych i filozoficznych.

  Maciej Świerkocki - ur. w 1961 w Łodzi. Pisarz, scenarzysta, krytyk i tłumacz literatury anglojęzycznej. Ukończył filologię angielską (1985) i filozofię (absolutorium 1988) na Uniwersytecie Łódzkim. Od roku 1987 asystent w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu na UŁ. Doktorat w roku 1995. Od października 2011 roku zrezygnował ze stałej pracy akademickiej i utrzymuje się wyłącznie z pisania. Współpracownik takich pism, jak: "Literatura na świecie", "Bestseller", "ExLibris", "Playboy", "Film", "Film na świecie", "Odra", "Kalejdoskop", "Zagadnienia Rodzajów Literackich". Stały współpracownik, jako tłumacz na język angielski, Muzeum Sztuki w Łodzi, łódzkiej Galerii FF oraz innych muzeów i galerii sztuki w Polsce. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiej Akademii Filmowej. Od 2010 roku przewodniczący jury anglojęzycznego konkursu translatorskiego, organizowanego w ramach festiwalu "Puls Literatury".

  Dodano: 09.04.2012. 07:47  


  Najnowsze