• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagrodzono laureatów VI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

  28.03.2011. 19:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pięciu uczniów - Grzegorz Adamski z Szamotuł, Łukasz Bożyk, Piotr Godlewski i Karol Kaszuba (wszyscy trzej z Warszawy) oraz Kamil Rychlewicz z Łodzi - zostało laureatami tegorocznej, szóstej edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Uroczystość zakończenia Olimpiady odbyła się 20 marca w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie.

  Zgodnie z postanowieniem Komitetu Głównego OMG, tytuły laureata pierwszego, drugiego (16 osób), trzeciego (46 osób) i czwartego stopnia przyznano łącznie 125 uczniom.

  W zawodach pierwszego stopnia rozegranych w październiku ubiegłego roku wzięło udział prawie 1000 uczniów z całej Polski. Do zawodów stopnia drugiego, które odbyły się w styczniu tego roku zakwalifikowano 669 uczniów, a do finałów (19-20 marca) - 187.

  OMG to najbardziej prestiżowe ogólnopolskie zawody matematyczne dla uczniów gimnazjów. Przeprowadzane są z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ich celem jest pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie matematyki oraz lepsze przygotowanie do nauki w szkołach wyższego stopnia. Za organizację olimpiady odpowiedzialny jest Komitet Główny powoływany przez jej organizatora: Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej.

  Szczegółowy regulamin, zadania, przebieg poprzednich edycji, listy laureatów dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na oficjalnej stronie OMG (www.omg.edu.pl ).

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – odpowiednik olimpiady matematycznej zorganizowany przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej dla gimnazjalistów po zmianach w polskim systemie oświatowym.

  Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – odpowiednik olimpiady matematycznej zorganizowany przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej dla gimnazjalistów po zmianach w polskim systemie oświatowym.

  Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe (MOP) są grupą corocznych konkursów z różnych dziedzin nauki, w których udział biorą uczniowie z całego świata. Podczas Narodowej Olimpiady Przedmiotowej z każdego kraju biorącego udział najlepszych 4-6 uczniów kwalifikuje się do finałów Międzynarodowej Olimpiady. Obecnie istnieje 12 MOPów:

  Olimpiada historyczna – olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974 roku, od trzydziestej edycji przez Polskie Towarzystwo Historyczne, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wytypowanych zdolniejszych uczniów z gimnazjum. Zakres tematyczny olimpiady wykracza znacznie poza program szkolny, bowiem ma ona na celu wyłonienie najlepszych uczniów rokujących duże umiejętności historyczne. Od 2007 roku jej integralną częścią jest konkurs pn. parlamentaryzm.

  Olimpiada historyczna – olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974 roku, od trzydziestej edycji przez Polskie Towarzystwo Historyczne, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wytypowanych zdolniejszych uczniów z gimnazjum. Zakres tematyczny olimpiady wykracza znacznie poza program szkolny, bowiem ma ona na celu wyłonienie najlepszych uczniów rokujących duże umiejętności historyczne. Od 2007 roku jej integralną częścią jest konkurs pn. parlamentaryzm.

  Olimpiada filozoficzna – ogólnopolski konkurs filozoficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i w szczególnych przypadkach gimnazjalnych), organizowany od roku szkolnego 1988/1989. Organizacja Olimpiady Filozoficznej uregulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).Tytuł finalisty bądź laureata Olimpiady Filozoficznej (OF) jest równoznaczny z osiągnięciem maksymalnej liczby punktów na egzaminie maturalnym z filozofii.  Olimpiada filozoficzna – ogólnopolski konkurs filozoficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i w szczególnych przypadkach gimnazjalnych), organizowany od roku szkolnego 1988/1989. Organizacja Olimpiady Filozoficznej uregulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).Tytuł finalisty bądź laureata Olimpiady Filozoficznej (OF) jest równoznaczny z osiągnięciem maksymalnej liczby punktów na egzaminie maturalnym z filozofii.


  Dodano: 28.03.2011. 19:19  


  Najnowsze