• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznało coroczne nagrody

  06.05.2010. 03:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Polskie Towarzystwo Matematyczne ogłosiło laureatów nagród im. Banacha i Steinhausa oraz nagrody dla młodych matematyków za 2009 rok. Nagrodę im. Stefana Banacha zdobył prof. Tomasz Downarowicz z Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Nagrodę im. Hugona Steinhausa przyznano prof. Ryszardowi Rudnickiemu z Instytutu Matematycznego PAN i Uniwersytetu Śląskiego. Nagroda dla młodych matematyków trafiła do dr. Michała Kapustki z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Wręczenie nagród odbędzie się podczas IV Forum Matematyków Polskich w Olsztynie (przełom czerwca i lipca).

  Profesor Tomasz Downarowicz - laureat nagrody im. Stefana Banacha za prace z teorii układów dynamicznych (16 prac opublikowanych w ostatnich czterech latach) - tytuł profesora uzyskał w roku 2005. Od roku 2009 jest profesorem zwyczajnym Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej - wynika z informacji przekazanych PAP przez prezesa PTM prof. Wacława Marzantowicza.

  Prof. Downarowicz jest autorem ponad 50 prac naukowych zamieszczonych w najlepszych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a także autorem trzech opracowań, które można znaleźć w prestiżowej, tworzonej od 2006 roku przez naukowców (w tym 16 laureatów nagrody Nobla) encyklopedii internetowej Scholarpedia. Jedno z nich dotyczy tzw. prawa serii czyli problematyki obserwowanych w przyrodzie serii zjawisk rzadkich (np. dwukrotne zderzenie ze stadem ptaków podczas jednego rejsowego lotu odrzutowego samolotu pasażerskiego

  Prof. Ryszard Rudnicki, zdobywca nagrody im. Steinhausa jest - jak napisała we wniosku o przyznanie nagrody Rada Naukowa Instytutu Matematycznego PAN - wybitnym matematykiem, pracującym w zastosowaniach matematyki, głównie w badaniu modeli matematycznych w biologii.

  Podstawą do nagrody jest całokształt dotychczasowego dorobku prof. Rudnickiego, na który składa się ponad 70 prac naukowych z biomatematyki (m.in. badanie stabilności modeli cyklu komórkowego, zjawisko ekspresji genów, stochastyczny opis reakcji drapieżnik-ofiara i wiele innych) liczne artykuły w specjalistycznych czasopismach matematycznych w Polsce i na świecie. Prof. Rudnicki jest też m.in. organizatorem i współorganizatorem wielu spotkań biomatematyków na wielu kontynentach, w tym także głównym inicjatorem Międzynarodowej Konferencji Biologii Teoretycznej, która odbędzie się latem przyszłego roku w Krakowie.

  Trzeci laureat - Michał Kapustka - w 2007 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest zwycięzcą XLIX Olimpiady Matematycznej. W roku 2003 ukończył z wyróżnieniem studia matematyczne w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a potem studia doktoranckie w tym samym Instytucie.

  Nagrodę dla młodych matematyków otrzymał za prace (opublikował sam i jako współautor siedem prac naukowych) dotyczące badania własności arytmetycznych i geometrycznych szczególnego rodzaju powierzchni (ściślej: rozmaitości Calabi-Yau oraz osobliwych powierzchni del Pezzo), będących m.in. trójwymiarowymi odpowiednikami krzywych eliptycznych. Dziedzina ta jest m.in. podłożem badań fizyków, ma szerokie zastosowanie na przykład w teorii liczb oraz w kodowaniu.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda Carla Friedricha Gaussa za Zastosowania Matematyki jest nagrodą z matematyki, przyznawaną wspólnie przez Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Niemieckie Towarzystwo Matematyczne za "wybitny wkład matematyczny, który posiadł znaczące zastosowania poza matematyką". Nazwa nagrody pochodzi od imienia niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa. Po raz pierwszy została wręczona w 2006 roku. Wręczana jest co cztery lata na Międzynarodowym Kongresie Matematyków. Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego: Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego jest przyznawana za osiągnięcia naukowe z matematyki osobom które nie ukończyły 30 lat i jest uważana za najbardziej prestiżową z polskich nagród dla młodych matematyków. Nagroda została ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską (córkę Kazimierza Kuratowskiego), Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest jednym z dwóch instytutów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

  Norweski Instytut Noblowski (nor. Det Norske Nobelinstitutt) – założona w 1904 roku instytucja, której głównym zadaniem jest wspomaganie i obsługa administracyjna Norweskiego Komitetu Noblowskiego podczas prac nad wyborem laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Do zadań Instytutu należy również organizacja uroczystości wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla. Norweski Instytut Noblowski może być traktowany jako sekretariat Komitetu. Jan Kosendiak (ur. 1953 we Wrocławiu) – inżynier informatyk (absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej), doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, autor ponad 50 prac naukowych i metodyczno-naukowych opublikowanych w sześciu krajach.

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej. Adam Grobler (ur. 20 czerwca 1949) – filozof, posiada wykształcenie matematyczne i filozoficzne, obecnie pracuje na Uniwersytecie Opolskim, gdzie jest dyrektorem Instytutu Filozofii oraz kierownikiem Katedry Ontologii i Epistemologii w tymże Instytucie. Profesor zwyczajny (2002 r.), wieloletni wykładowca Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jeden z najwybitniejszych polskich znawców teorii poznania, filozofii języka i metodologii, stypendysta British Academy (1990), laureat nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

  Gra Roku – nagroda corocznie przyznawana przez Kapitułę Konkursu dla najlepszej w Polsce gry planszowej. Pierwotnie w latach 1985 -1993 nagroda była przyzwana przez magazyn "Świat Młodych". Ponownie pomysł przyznawania nagrody narodził się z końcem 2004 roku na forum dyskusyjnym portalu tematycznego Gry-Planszowe.pl. Tytuł Gra Roku jest przyznawany przez kapitułę konkursową najlepszej w Polsce grze planszowej, karcianej lub towarzyskiej skierowanej do młodzieży i dorosłych i wydanej w roku poprzedzającym rok, w którym przyznawana jest Nagroda. Celem przyznawania Nagrody jest popularyzacja gier planszowych w Polsce oraz promocja najlepszych tytułów wydanych w kraju. Anatolij Timofiejewicz Fomienko, Анатолий Тимофеевич Фоменко (ur. 13 marca 1945), członek Rosyjskiej Akademii Nauk, doktor nauk fizyko-matematycznych, profesorem na Uniwersytecie Moskiewskim. Laureat państwowej nagrody Federacji Rosyjskiej 1996 roku (w dziedzinie matematyki). Autor ponad 190 prac naukowych, 25 monografii i 8 podręczników matematycznych, specjalista w dziedzinie geometrii i topologii. Anatolij Fomienko znany jest jako twórca teorii nowa chronologia.

  Władysław Strojny (ur. 17 kwietnia 1923 w Mikołajowicach, zm. 14 sierpnia 1992 we Wrocławiu) – polski entomolog, leśnik oraz artysta fotografik specjalizujący się w fotografii przyrodniczej. Absolwent wydziału leśnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor wielu albumów fotograficznych o tematyce przyrodniczej, także autor zdjęć w książkach naukowych i popularnonaukowych z zakresu biologii. W 1988 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W dorobku naukowym posiada: 47 prac naukowo-badawczych, 151 artykułów i komunikatów naukowych oraz prac popularnonaukowych, ponad 25 książek i monografii.

  Chamlet − wyróżnienie dla najgorszych polskich reklam, przyznawane od 2010 roku przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakład Projektowania Komunikacji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomysłodawcą nagrody jest prof. Michael Fleischer. Nagrodą jest zgnieciona kartka. Nigdy żaden z laureatów konkursu osobiście nie odebrał tego wyróżnienia (stan na 2013 rok).

  Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – seria publikacji Pracowni Badań nad Sztuką Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod redakcją naukową prof. Jana K. Ostrowskiego. Dotychczas ukazały się tomy części 1: Dawne Województwo Ruskie oraz tomy części 2: Dawne Województwo Nowogródzkie i części 3: Dawne Województwo Wileńskie. Na stronie Instytutu jest dostępny wykaz obiektów opisanych w tomach 1-17 części 1 . Wydawcą serii jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie . Stanisław Śnieżewski (ur. 5 lipca 1961 w Lublinie) - filolog klasyczny, prof. nadzw. z tytułem naukowym w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkołę podstawową ukończył w Płoskiem k. Zamościa w roku 1976. Jest absolwentem (1980) II LO w Zamościu. Studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1980-1985. Pracę magisterską napisał w roku 1985 pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Korpantego na temat "Rzeczywistość historyczna epoki augustowskiej w twórczości Owidiusza". Doktoryzował się na podstawie rozprawy Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej w 1992 r. Habilitował się w roku 2000 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Koncepcja historii rzymskiej w Ab Urbe Condita Liwiusza. Od roku 2007 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Postanowieniem z dnia 13 marca 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

  Dodano: 06.05.2010. 03:18  


  Najnowsze