• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Barańska laureatką Medalu im. L. Marchlewskiego

  28.02.2011. 19:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Jolanta Barańska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, otrzymała Medal im. L. Marchlewskiego za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie biochemii i biofizyki. Nagrodę wręczono 22 lutego podczas posiedzenia Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN.

  Jak informuje Instytut Nenckiego, prof. Barańska przez całe życie naukowe jest związana z tą instytucją. Przedstawiający podczas ceremonii sylwetkę laureatki prof. Czesław Cierniewski, wspomniał o jej stażu na Uniwersytecie Harvarda i założeniu w Instytucie własnej Pracowni Przekaźników Sygnałów. Mówił też o jej pracy społecznej m.in. prezesurze w Polskim Towarzystwie Biochemicznym i zorganizowaniu Kongresu FEBS w Warszawie.

  W swojej pracy badawczej prof. Barańska początkowo zajmowała się metabolizmem lipidów, w tym fosfatydyloseryny. "W latach 80., gdy formowała się koncepcja sygnałowania wewnątrzkomórkowego, badania prof. Barańskiej pozwoliły jej na odkrycie związków pomiędzy metabolizmem lipidów a zależnym od siateczki śródplazmatycznej sygnałowaniem wapniowym" - czytamy na stronie internetowej Instytutu Nenckiego.

  Jej dalsze prace naukowe były już bezpośrednio związane z teorią napływu pojemnościowego wapnia do komórek niepobudliwych i rolą metabotropowych receptorów nukleotydowych w tworzeniu sygnału wapniowego w komórce.

  Medal im. Leona Marchlewskiego jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym od 1990 r. polskim biochemikom i biofizykom, mającym na swoim koncie wybitne osiągnięcia naukowe. Wśród dotychczasowych laureatów nagrody znaleźli się m.in.: prof. Mariusz Jaskólski, prof. Maciej Żylicz, prof. Jacek Otlewski, prof. Włodzimierz Zagórski-Ostoja, prof. Jerzy Pawełkiewicz, prof. David Shugar.

  Patronujący wyróżnieniu Leon Marchlewski to polski chemik, urodzony w 1869 roku we Włocławku. Był bratem działacza polskiego i międzynarodowego ruchu komunistycznego - Juliana Marchlewskiego.

  Po studiach chemicznych w Zurychu w 1892 przyjął ofertę pracy w laboratorium Edwarda Schuncka w Kersal pod Manchesterem. Choć pracował tam nad naturalnymi glikozydami, to jego głównie zainteresowania skupiały się wokół barwników roślinnych m.in. chlorofilu.

  Po powrocie do Polski opublikował monografię "Ze studiów nad chemią chlorofilu". W roku 1906 otrzymał stanowisko kierownika Katedry Chemii Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz tytuł profesora. Zmarł w 1946 roku w Krakowie.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber.

  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Medal im. Profesora Zygmunta Czubińskiego - jest wyróżnieniem honorowym, przyznawanym za wybitne prace naukowe mające charakter regionalnych monografii geobotanicznych, których podstawą jest oryginalna koncepcja naukowa. Ustanowiono go w 2000 r podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jego Pomysłodawcą był prof. Janusz Bogdan Faliński. Kapituła nadaje Medal raz na 3 lata. Po raz pierwszy wyróżnienia wręczono w 2001 roku na Ogólnopolskim Zjeździe PTB w Poznaniu. Wraz z medalem wręczany jest dyplom.

  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego – utworzone w 1992 roku stowarzyszenie naukowe skupiające specjalistów prawa konstytucyjnego. Kolejnymi prezesami Towarzystwa byli: prof. dr hab. Kazimierz Działocha (1992-2001), prof. dr hab. Leszek Garlicki (2001-2002), prof. dr hab. Andrzej Szmyt (2002-2006). Obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Marian Grzybowski.

  Dodano: 28.02.2011. 19:25  


  Najnowsze