• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Jerzy Strzelczyk laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

  28.04.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jeden z najwybitniejszych polskich mediewistów o międzynarodowej renomie został laureatem tegorocznej Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego. Wyróżnienie jest przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

  Nagrodę ustanowił Zarząd Województwa Wielkopolskiego na wniosek poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w 2009 roku. Wręczenie nagrody prof. Strzelczykowi odbędzie się 13 maja o godzinie 12.00 na Ostrowie Lednickim

  Jak napisał we wniosku o przyznanie nagrody prof. UAM dr hab. Józef Dobosz, tegoroczny laureat podczas swych wieloletnich studiów nad wczesnym średniowieczem opublikował ponad tysiąc prac naukowych i popularno-naukowych odnoszących się tak do dziejów powszechnych, jak i dziejów Polski, a w tym ponad dwadzieścia książek.

  "Jest m.in. członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem krakowskiej Polskiej Akademii Umiejętności, od kilku kadencji zasiada w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, pracował także w Komitecie Badań Naukowych, a ostatnio został członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki" - wymienił prof. Dobosz.

  Naukowiec podkreślił, że zainteresowania badawcze prof. Strzelczyka od początku kariery koncentrują się na wcześniejszym średniowieczu europejskim, dziejach Słowiańszczyzny oraz Polski. Natomiast wszelkie publikacje laureata cechuje wielka erudycja połączona ze stosowaniem najnowszych metod badawczych oraz wykorzystaniem pełnego wachlarza źródeł.

  Zdaniem prof. Dobosza, w naukowych dociekaniach Jerzego Strzelczyka pierwsza piastowska monarchia, jej najstarsi przedstawiciele i jej wielkopolskie centrum stają się cząstką dziejów powszechnych. Natomiast wprzęgnięcie ojczystych i lokalnych dziejów w szerszy europejski kontekst historyczny oraz niestrudzona popularyzacja wiedzy o naszej najdawniejszej przeszłości są wielką i trwałą zasługą historyka.

  Wśród najważniejszych publikacji prof. Strzelczyka wymienia się często wznawiane monografie poświęcone trzem wielkim ludom barbarzyńskim, które budowały nową rzeczywistość historyczną na gruzach Imperium Romanum, czyli Gotom (1984), Wandalom (1992) oraz Iroszkotom (1987). Historyk otrzymał wcześniej tzw. polskiego Nobla (Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) za dwutomową, ważną z perspektywy badań nad dziejami kobiet, syntezę ukazującą kobiety-intelektualistki pt. Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach (t. I-II, Warszawa 2007-2009).

  "Jego dokonania naukowe mają niezwykle doniosłe znaczenie na gruncie polskiej i europejskiej mediewistyki. Koncentrują się one na europejskim wczesnym średniowieczu - napisano w uzasadnienie Kapituły konkursowej. - Szereg prac poświęconych jest ludom barbarzyńskim i zapomnianym narodom Europy. Niezwykle ważnym nurtem badawczym Laureata są tłumaczenia i opracowania źródeł wczesnośredniowiecznych. Naukowe dociekania Profesora skupiały się także na dziejach Słowiańszczyzny, zwłaszcza Zachodniej. Wiele uwagi poświęcił również dziejom dynastii piastowskiej, zwłaszcza w okresie formowania się państwa."

  Prof. Andrzej Marek Wyrwa, przewodniczący Kapituły dodał, że wiele prac laureata weszło do kanonu polskiej mediewistyki, które dla wielu pokoleń badaczy stanowią podstawę wyjściową ich pogłębionych analiz i syntez naukowych.

  W ubiegłych latach Nagrodę otrzymali: prof. Zofia Kurnatowska i prof. Gerard Labuda.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB) – towarzystwo naukowe założone w kwietniu 1922 roku na Zjeździe Botaników w Warszawie (pierwszym prezesem był prof. Bolesław Hryniewiecki). Ma na celu przyczynianie się do rozwoju nauk botanicznych, stałe podnoszenie poziomu naukowego, powiązanie działalności naukowej z potrzebami kultury i gospodarki narodowej oraz popularyzację wiedzy botanicznej. Towarzystwo wydaje siedem czasopism naukowych i nadaje medale za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie botaniki, za popularyzację i monografie regionalne.

  Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim (ang. Society of Friends of Science in Międzyrzec Podlaski) – organizacja pozarządowa założona w 1968 r. w Międzyrzecu Podlaskim której celem jest prowadzenie badań naukowych we wszystkich kierunkach oraz popularyzowanie nauki na Podlasiu, wiedzy i kultury wśród najszerszych kręgów społeczeństwa, inicjowanie i koordynowanie badań naukowych oraz rozwój zaplecza badawczo-naukowego, a także prowadzenie specjalistycznych prac naukowo-badawczych na zlecenie Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Kultury oraz organizowanie sesji i posiedzeń naukowych, działalność wydawnicza, tworzenie sekcji problemowych, utrwalanie w pamięci rocznic, zdarzeń i ludzi w szczególności związanych z Podlasiem a w szczególności z Międzyrzecem Podlaskim.

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.

  Dodano: 28.04.2011. 00:25  


  Najnowsze