• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Krzysztof Skóra z UG nagrodzony za propagowanie wiedzy o morskich ssakach

  28.03.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Krzysztof Skóra, szef Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, został pierwszym laureatem European Cetacean Society Conservation Award, nagrody przyznawanej za propagowanie wiedzy i za badania dotyczące morskich ssaków w Bałtyku oraz działania na rzecz ochrony przyrody.

  Jak poinformowała rzecznik UG, prof. Skóra konsekwentnie propaguje wiedzę i badania dotyczące morskich ssaków w Bałtyku oraz działa aktywnie na rzecz ich ochrony. Nagrodę badacz odebrał w czasie 25. jubileuszowej konferencji European Cetacean Society (ECS) w Kadyksie w Hiszpanii.

  Zgłoszenia kandydatów do tytułu ECS Conservation Award mogą dotyczyć zarówno instytucji, jak i osób indywidualnych z dowolnego kraju. Zasady przyznawania nagrody za działalność na rzecz ochrony ssaków morskich ECS ustanowiło dopiero rok temu. W tym roku, na 25. jubileuszowej konferencji ECS, spośród pięciu zgłoszonych kandydatów wyłoniono pierwszego w historii laureata.

  ECS (http://www.europeancetaceansociety.eu/) jest najstarszym i największym stowarzyszeniem naukowców i organizacji działających na rzecz ochrony morskich ssaków w Europie. Pierwotnie działania ECS koncentrowały się na problemach wielorybów, delfinów i morświnów, ale teraz coraz bardziej rozszerza swoją aktywność także na zagadnienia dotyczące fok, uchatek i morsów. Podstawowym narzędziem aktywności ECS są wnioski wypływające z najnowszych badań, które naukowcy realizują w terenie i w warunkach laboratoryjnych.

  Stowarzyszenie co roku organizuje kilkudniową konferencję, na której prezentowane są wyniki najnowszych projektów naukowych i edukacyjnych. Konferencji towarzyszą warsztaty poświęcone uaktualnieniu i podsumowaniu specjalistycznej wiedzy z określonych zagadnień. Ich rezultatem są raporty, służące administracji państw i organów konwencji chroniących zasoby mórz do wypracowania możliwie najlepszych sposobów zarządzania eksploatacją morza oraz inicjowania nowych kierunków badawczych, weryfikacji stosowanej metodyki zbierania danych, wdrażania na tym polu nowych wynalazków techniki i technologii.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ krf/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa). Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody.

  Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa). Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody.

  Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych – warsztaty organizowane przez stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, odbywają się od 1996 roku. Skierowane są do osób dorosłych zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w działaniach na rzecz ochrony przyrody, które lokalnie będą chronić miejsca o wartościach przyrodniczych i kulturowych.

  Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society.

  Polskie Towarzystwo Historii Techniki – stowarzyszenie, którego celem jest pogłębienie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie historii techniki, przemysłu oraz nauk technicznych i działania na rzecz ochrony zabytków techniki, w tym wspieranie muzealnictwa technicznego.

  Medal im. Wiktora Godlewskiego – nagroda przyznawana za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej. Ma służyć upowszechnianiu pamięci o Wiktorze Godlewskim oraz promować działania na rzecz poznania i ochrony przyrody, szczególnie na terenie Mazowsza i Podlasia.

  Paul Franklin Watson (ur. 2 grudnia 1950 w Toronto) – kanadyjski aktywista ruchu na rzecz praw zwierząt oraz ruchu na rzecz ochrony środowiska natualnego; jeden z założycieli organizacji Greenpeace oraz fundator i prezydent Sea Shepherd – stowarzyszenia założonego w celu prowadzenia akcji bezpośrednich poświęconych ochronie mórz. Znany przede wszystkim z aktywnych działań na rzecz ochrony wielorybów oraz powstrzymania rzezi fok.

  Dodano: 28.03.2011. 00:04  


  Najnowsze