• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. M. Giersig laureatem Polskiego Honorowego Stypendium im. A. von Humboldta

  22.12.2011. 09:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Michael Giersig, specjalista w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych i nanotechnologii z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, jest tegorocznym laureatem Polskiego Honorowego Stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Wyróżnienie przyznaje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wybitnym niemieckim uczonym.

  Polskie Honorowe Stypendium im. A. von Humboldta honoruje osiągnięcia naukowe laureatów oraz stymuluje długookresową współpracę pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami. Jest odpowiednikiem ,,Humboldt-Forschungspreis", prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta.

   Prof. Michael Giersig otrzymał stypendium - o równowartości 4 tysięcy euro miesięcznie -  na sześciomiesięczny pobyt w Poznaniu. Swoje badania będzie prowadził na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) oraz w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii. Laureat przyjeżdża do Polski na zaproszenie profesora Bogdana Marcińca z UAM.

   

  Uczony urodził się w Wielkopolsce i studiował na UAM. Swą karierę naukową kontynuował w niemieckich instytucjach naukowych m.in.: Instytucie Maxa-Plancka w Berlinie, Uniwersytecie Poczdamskim.

   

  Prof. Giersig zajmuje się nanometrowymi półprzewodnikowymi, metalicznymi cząsteczkami magnetycznymi. Tworzy również specjalne nanostruktury oparte na pojedynczych nanocząstkach. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych dotyczących chemii, inżynierii materiałowej, fizyki, biochemii, medycyny oraz nanotechnologii.

   

  Jest laureatem nagrody naukowej Inovation competition in Medical Technology BMBF, zdobywcą medalu I stopnia za wybitne zasługi dla rozwoju Wydziału Inżynierii Fizycznej Politechniki Czeskiej w Pradze. Otrzymał również stypendium Fulbrighta za badania w Boston College oraz Harvard Medical School.

   

  Stypendium im. Aleksandra von Humboldta przyznawane jest na podstawie porozumienia z 1995 r. pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta. Dzięki tej umowie FNP dołączyła do podobnych organizacji z 19 krajów, które z Fundacją Humboldta podpisały analogiczne partnerskie porozumienia o wzajemnym przyznawaniu tych wyróżnień najwybitniejszym uczonym.

   

  Przyznane na okres od czterech do sześciu miesięcy stypendia można wykorzystywać w kilkumiesięcznych turach przez trzy kolejne lata, na pobyt w jednym lub w większej liczbie ośrodków naukowych w Polsce. Od edycji 2008 kandydat nie musi posiadać tytułu równoważnego tytułowi profesorskiemu w Polsce. Powinien natomiast co najmniej od trzech lat prowadzić samodzielny zespół naukowy.

   

  Patron stypendium Aleksander von Humboldt (1769-1859) był niemieckim przyrodnikiem, podróżnikiem i geografem. Współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

   

  PAP - Nauka w Polsce

   

  ekr/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bogumił Kazimierz Brzezinski (ur. 22 maja 1943) − chemik polski, profesor dr hab. W 1967 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował następnie na tej uczelni, w 1972 obronił doktorat, w 1982 habilitował się. W 1991 został profesorem nauk chemicznych. Obecnie kieruje Zakładem Biochemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1975−76 w ramach Stypendium Fundacji Aleksandra Humboldta odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Monachium. Wielokrotnie odbywał staże na Uniwersytecie im. Alexandra Humbolta w Berlinie. Przez lata współpracował z Prof. Zundelem. W latach 1990−1996 był prodziekanem Wydziału Chemii UAM. Prof. Brzezinski jest promotorem 9 prac doktorskich. Fundacja im. Aleksandra von Humboldta (niem. Alexander-von-Humboldt-Stiftung) – niemiecka instytucja, której celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy między naukowcami. Finansuje ona stypendia umożliwiające prowadzenie działalności naukowej w Niemczech ponad 1800 naukowcom z całego świata rocznie. Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest stowarzyszeniem naukowym skupiającym laureatów stypendium FNP typu post-doc (obecnie program KOLUMB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  Uniwersytet Humboldta w Berlinie (niem. Humboldt-Universität zu Berlin, HU Berlin) – najstarszy, założony przez Wilhelma von Humboldta w 1809, uniwersytet w Berlinie, w latach 1828-1946 funkcjonował pod nazwą Friedrich-Wilhelms-Universität, od 1949 pod imieniem braci von Humboldt: Wilhelma i Aleksandra. Fundacja Pamięci Johna Simona Guggenheima (ang. John Simon Guggenheim Memorial Foundation) – organizacja non-profit założona w 1924 roku przez Olgę i Simona Guggenheimów dla uczczenia pamięci zmarłego w wyniku zapalenia wyrostka sutkowatego syna Johna Simona. Fundacja przyznaje pomoc finansową, tzw. stypendia Guggenheima (ang. Guggenheim Fellowship), naukowcom, nauczycielom i twórcom, którzy wykazali się wyjątkowym dorobkiem na polu nauki, kultury i sztuki (z pominięciem sztuk scenicznych i filmu). Stypendium otrzymało wielu późniejszych laureatów Nagrody Nobla. Stypendium przyznawane jest w trybie rocznym ok. 200 kandydatom wyłonionym w wyniku dwóch konkursów: jednym dla obywateli i rezydentów USA i Kanady, oraz w drugim dla obywateli i rezydentów Ameryki Południowej i Karaibów. Kwota stypendium dla jednej osoby waha się obecnie między 30-40 tys. dolarów amerykańskich.

  Stypendium Naukowe prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita (ang. G. D. Fahrenheit Scholarship) – pierwsze w Polsce stypendium przeznaczone na finansowanie studiów zagranicznych. Program stypendialny został rozpoczęty w 2005 roku z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Stypendium przyznawane jest co roku kilkunastu absolwentom matury międzynarodowej lub innym najwybitniejszym maturzystom.

  Dodano: 22.12.2011. 09:33  


  Najnowsze