• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Resort nauki ogłosił pięć konkursów dla humanistów

  25.03.2011. 14:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pięć konkursów na realizację projektów w ramach trzech modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłosiło w piątek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach konkursów finansowane będą projekty badawcze o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej czy upowszechniające wyniki polskich badań humanistycznych na świecie.

  W ramach pierwszego modułu - badawczego - ogłoszono dwa konkursy. W pierwszym z nich finansowane będą projekty obejmujące "badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej".

  "Preferowane będą projekty z obszarów nauk humanistycznych zagrożonych utratą ciągłości pokoleniowej lub obszarów, gdzie taka ciągłość została utracona, projekty dotyczące problematyki rzadko będącej przedmiotem zainteresowań naukowych - zwłaszcza tam, gdzie należy się spodziewać możliwości rozszerzenia bazy źródłowej stanowiącej podstawę podejmowanych tematów, istotnych z punktu widzenia wiedzy o kulturze" - zapowiada MNiSW.

  Drugi konkurs umożliwia finansowanie projektów badawczych dotyczących m.in. prac dokumentacyjnych realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych.

  Również dwa konkursy resort nauki ogłosił w ramach modułu drugiego - wspierającego młodych humanistów. W pierwszym konkursie finansowane będą projekty badawcze o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowane przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej.

  W drugim konkursie możliwe będzie uzyskanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki w zagranicznych placówkach naukowych. Wysokość stypendium wyniesie nie więcej niż 2500 euro miesięcznie. Do konkursu można zgłosić projekty obejmujące przeprowadzenie badań naukowych "w szczególności pozwalających na uzyskanie unikatowych specjalizacji w problematyce rzadko będącej przedmiotem zainteresowań naukowych - zwłaszcza tam, gdzie należy się spodziewać możliwości rozszerzenia bazy źródłowej mogącej stanowić podstawę zrewidowanego spojrzenia na dzieje i rolę kultury polskiej w tradycji europejskiej".

  Moduł trzeci umożliwi finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na świecie. Jak informuje resort nauki do konkursu w ramach tego modułu mogą być zgłoszone projekty obejmujące tłumaczenie i publikację dzieł o wysokim poziomie naukowym w renomowanych wydawnictwach naukowych o międzynarodowym zasięgu.

  W ramach konkursu najważniejsze czasopisma polskiej humanistyki - wydawane dotychczas w języku polskim - będzie można wprowadzić także w wersji elektronicznej w innych wersjach językowych.

  Wnioski zgłoszeniowe do pierwszych czterech konkursów można składać do 16 maja br. W konkursie ostatnim z wymienionych do - 30 czerwca br. Szczegółowe informacje na ich temat i wzory wniosków są dostępne na stronie: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/minister-oglasza-konkursy-dla-humanistow/

  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka ogłosiła 8 listopada 2010 r. Odejmuje on dziedziny takie jak: historia i archeologia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, filozofia i religioznawstwo, historia sztuki, bibliologia, archiwistyka, etnologia, antropologia kultury, muzykologia oraz te dziedziny, które zawierają humanistyczne treści i posługują się humanistycznymi metodami badawczymi.

  Celem Programu jest rozwijanie kierunków badawczych o istotnym znaczeniu dla kultury narodowej. Program obejmuje szereg działań podzielonych na trzy wymienione wyżej moduły.

  Wszystkie działania realizowane łącznie powinny integrować polską humanistykę z humanistyką europejską, a w konsekwencji światową. Działalność NPRH ma też zapewnić młodym naukowcom specjalizującym się w badaniach humanistycznych najlepsze możliwości rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej na świecie. Rocznie na realizację Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki resort nauki przeznaczył 50 milionów złotych.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ krf/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej.

  Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów).

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Dodano: 25.03.2011. 14:47  


  Najnowsze