• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpoczęła się 54. Olimpiada Astronomiczna 2010/2011

  13.09.2010. 12:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ogłoszono pierwszą serię zadań I stopnia LIV Olimpiady Astronomicznej. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem olimpiady jest Planetarium Śląskie.  Olimpiada przebiega w trzech etapach. Zadania zawodów I stopnia są rozwiązywane w domu, natomiast zawody II i III stopnia odbywają się już pod kontrolą. Finały mają miejsce w Planetarium Śląskim. Zwycięzcy reprezentują potem Polskę podczas Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej.

  Zadania na olimpiadzie składają się z części teoretycznej oraz z zadania obserwacyjnego. Termin nadsyłania rozwiązań pierwszej serii zadań I stopnia mija 11 października. Druga seria zadań zawodów I stopnia zostanie ogłoszona w październiku. Kolejne etapy planowane są ma 17 stycznia 2011 r. (zawody regionalne II stopnia) oraz na 10-13 marca 2011 r. (zawody III stopnia - finał).

  W ubiegłorocznej olimpiadzie w finale wzięło udział 18 uczniów, z których 6 zostało laureatami. Zwyciężył Damian Puchalski z Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu.

  Treść zadań można znaleźć w Internecie pod adresem http://www.planetarium.chorzow.net.pl/oa.htm, a także w popularnonaukowej prasie i portalach astronomicznych. CZA

  PAP - Nauka w Polsce

  krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada astronomiczna – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1957/58 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Jerzy Kreiner z Instytutu Fizyki i Informatyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów. Olimpiada fizyczna – jedna z polskich olimpiad przedmiotowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W chwili obecnej zawody odbywają się w trzech etapach: korespondencyjnym, okręgowym i ogólnopolskim. Pięciu najlepszych zawodników bierze udział w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej. Dawniej olimpiada składała się z czterech etapów: przedwstępnego, wstępnego, okręgowego i ogólnopolskiego.

  Olimpiada informatyczna – polska olimpiada przedmiotowa powołana 10 grudnia 1993 roku przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Olimpiada organizowana jest corocznie od 1993 roku i skierowana do uczniów szkół średnich oraz gimnazjów. Zadania polegają na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego określony problem algorytmiczny ukryty w treści podanego zadania. Olimpiada Geograficzna – polska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974, a w latach 1991–2010 jako Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna (czyli olimpiada wiedzy o morzu). Z inicjatywą jej założenia wystąpiła prof. Anna Dylikowa, która aż do swojej tragicznej śmierci w 2000 pozostawała przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. Obecnie funkcję tę sprawuje prof. Teresa Madeyska. W latach 1991 – 2010 dwa pierwsze etapy obu olimpiad pozostawały wspólne, na III etapie przeprowadzane były osobne zawody, uczniowie zakwalifikowani do III etapu mogli brać udział w obu olimpiadach i uzyskać podwójne tytuły. Finaliści i laureaci stopnia centralnego byli zwolnieni z pisania egzaminu maturalnego z geografii i posiadali przywileje przy rekrutacji na niektóre kierunki studiów (byli przyjmowani poza kolejnością).

  Zawody w programowaniu – typ zawodów sportowych polegający na rozwiązywaniu zadań programistycznych. Zawody mogą różnić się w istotny sposób w zależności od typu zadań, regulaminu, sposobu rozgrywania itp. Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych.

  Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe (MOP) są grupą corocznych konkursów z różnych dziedzin nauki, w których udział biorą uczniowie z całego świata. Podczas Narodowej Olimpiady Przedmiotowej z każdego kraju biorącego udział najlepszych 4-6 uczniów kwalifikuje się do finałów Międzynarodowej Olimpiady. Obecnie istnieje 12 MOPów:

  Dodano: 13.09.2010. 12:19  


  Najnowsze